• Karneval

       

     

    Tvorenie v ŠKD

        

     

    Šarkaniáda a pečenie

      

     

    Športové popoludnie