• Bratislavský samosprávny kraj

    • Zmyslovňa


    • Vďaka podpore z Bratislavského samosprávneho kraja sme v rámci projektu Zmyslovňa - Každý z nás tu má svoj zmysel! mali možnosť stretávať sa so žiakmi na neformálnej báze, ako aj s rodičmi v podvečerných hodinách s občerstvením. 
     So žiakmi sme sa venovali predovšetkým rozhovorom, stratégiám efektívneho učenia, ako aj  rozvoju čiastkových funkcií, či hraniu rôznych hier zameraných na spoluprácu a význam porozumenia. Aj vďaka mnohým rozhovorom vznikol nápad na tvorbu spoločného diela - ruky všetkých ako umelecká výzdoba vestibulu školy.
     Identifikovali sme niektoré potreby žiakov, rodičov, či učiteľov. Zrealizovali sme pobytové stretnutia s cieľom lepšie spoznať samého seba, svojich spolužiakov a učiteľov. Počas týchto chvíľ sme stanovili ciele a želané pravidlá fungovania v našej skupine (triede, či skupine priateľov). 
     Žiaci mali tiež možnosť v popoludňajších hodinách v skupinkách pracovať na tvorivých úlohách či užívať si senzorickú stimuláciu či inhibíciu v upravenej miestnosti s názvom Zmyslovňa. Spoločne sme vytvorili záťažovú deku z ryže, antistresové balóniky naplnené senzorickým materiálom a hrali sme hry na rozvoj pozornosti, sluchového či zrakového rozlišovania. Aj sme sa hýbali, skákali cez prekážky či zdobili perníčky. 
     Aby sme sa cítili príjemne, máme v miestnosti aj koberec a už niekoľko mesiacov sa tešíme na bazénik s loptičkami. Zatiaľ sa veľa zabávame so žinenkami, tvoríme z nich bunkre a bludiská. Učíme sa hrou orientovať sa v priestore keď nás naviguje niekto iný a my nevidíme. 
     V neposlednom rade sa hojdáme a cvičíme v jogových sieťach, posilňujeme svalový tonus tak, aby naše telo bolo v rovnováhe a postupne sa do rovnováhy dostaneme aj my. 
     Pri namáhaní šedých buniek mozgových a pohybových aktivitách rýchlo dostanú deti na niečo chuť a vďaka financiám z BSK im môžeme energiu doplniť formou malého občerstvenia (keksíky, čajík). 
    • Cestuj, spoznávaj a pomáhaj!

    • V rámci participatívneho rozpočtu BSK sme dostali množstvo hlasov, ktorým vďačíme za možnosť zrealizovať aktivitu s názvom Cestuj, poznávaj, pomáhaj!
     Žiaci 7.-9. ročníkov v skupinkách s tútormi absolvovali cestu za poznaním nielen krajov Slovenska, ale aj svojich silných a slabých stránok. Každá skupinka dostala rozpočet, ktorý nesmeli prekročiť a bol rozdelený na položky cestovné, ubytovanie a strava. Pri plánovaní cesty si žiaci precvičili aj matematické schopnosti, skvalitnili svoje zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti. 
     Cieľom bolo na svojej ceste niekomu pomôcť. Žiaci mali za úlohu zvoliť si cieľ cesty a spôsob pomoci okoliu. 
     Niektoré skupinky zažili aké je ťažké nájsť si prácu, keďže im sľúbené pomocné práce po príchode na miesto, nebolo umožnené vykonávať. Tak sa museli niektoré skupinky vynájsť a vydať sa za hľadaním iných miest, kde by mohli pomáhať. Prišli s vedomím, že niekedy aj nezištná pomoc je iným ľuďom podozrivá a nie sú zvyknutí ju prijať. 
     Boli aj skupinky, ktoré nezažili mnoho prekážok, no zistili, že chlapci sú skvelými kuchármi, dievčatá dokážu perfektne hospodáriť s peniazmi a vždy sa v skupine nájde niekto, kto komunikuje za väčšinu. Zistili tiež, že ľudia nie vždy cudzím ľuďom pomôžu pri hľadaní tej správnej cesty (nesprávna navigácia na smer autobusovej zastávky). Pocítili jazykovú bariéru, finančné mantinely (najťažšie bolo nájsť ubytovanie) a mobily im ani nestihli veľmi chýbať.
     Na záverečnej prezentácii so skvelým občerstvením sa mohlo množstvo spolužiakov a učiteľov dozvedieť o tom, čo skupinky zažili a čo si z tohto zážitku odnášajú. 
     Niektoré skupiny boli skutočne veľmi vnímavé a svojou návštevou pomohli tým, od ktorých väčšinová spoločnosť neraz skôr bočí. Venovali svoj čas a darčeky ľuďom v DSS. Bola to najmä skupinka z Piešťan, Kaplny a Detvy. Títo žiaci preukázali vysokú mieru empatie a odvahy a dávajú nám vieru, že v tomto svete je dobro stále prítomné a žiadna ďalšia generácia nie je stratená.   
  • Bratislavský samosprávny kraj

    • https://zszelba.edupage.org/album/?