• Prípravy na imatrikuláciu prvákov


    • Dňa 24.10. sa na našej škole uskutoční imatrikulácia prvákov a my s detským parlamentom pripravujeme toto podujatie. Veľmi sa na to tešíme a už teraz môžeme povedať, že náš program bude veľmi zaujímavý.

    • Biela pastelka

    • Dňa 21.9 sa na našej škole uskutočnila verejná zbierka pre nevidiacich a slabozrakých BIELA PASTELKA. Ambasádorkou tejto verejnej zbierky bola tento rok Adela Vinczeová a ambasádormi na našej škole boli zástupcovia z detského parlamentu Andrej a Terezka. Ďakujeme všetkým na škole za pomoc. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé projekty, ktoré bude organizovať detský parlament. Baví nás pomáhať. 
     Mgr. Radovan Obický a detský parlament

    • Deň narcisov

    • V piatok trinásteho (13.4) sa zástupcovia detského parlamentu zapojili do verejnej zbierky Ligy proti rakovine, známej aj ako Deň narcisov. Žiaci si obliekli modré tričká, pripli na hruď žlté narcisy a zbierali peniaze nielen na našej škole, ale ako odvážni bojovníci vyrazili aj do ulíc. Pobehali takmer celú Vrakuňu, šírili osvetu a nebáli sa s verejnosťou komunikovať aj na vážne témy, ktorými sa táto verejno-prospešná zbiera zaoberá (prevencia, rakovina, liečba,...). Výsledkom boli krabičky plné peňazí a super pocit z vykonanej dobročinnej akcie.

    • Detský parlament

    • je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľky školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania v základnej škole. Poslaním DP je riešenie výchovno – vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činnosti v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, ale aj zlepšovanie vzájomných vzťahov v škole. Spolupracuje s vedením školy, so žiakmi, učiteľmi a zamestnancami školy. 

     Cieľom zriadenia detského parlamentu ako dobrovoľného združenia je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať, obhajovať svoje názory i názory rovesníkov v triede, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu. 

     Z úspešných akcií, ktoré pomáha organizovať DP môžeme vyzdvihnúť Deň mlieka, Imatrikulácia prvákov, Deň narcisov, Deň rodiny a iné.