• Zápis detí do 1. ročníka

    • Dať dieťa do prvej triedy alebo počkať? Viac sa dočítate tu: klikni tu na článok

           

     Zápis detí do 1.ročníka sa uskutoční v dňoch

     9.4.2021 (piatok) a 10.4.2021 (sobota)

     Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a s tým súvisiace prijaté opatrenia bude zápis prebiehať bez účasti detí podľa nasledujúcich pravidiel:

      

     1. Prihlásenie dieťaťa je prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na www.zszelba.sk v záložke Zápis do 1.ročníka, alebo priamo kliknúť sem.
     2. Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku, najneskôr do piatku 9.4.2021. Rodič je zodpovedný za správnosť vyplnenia údajov na prihláške.
     3. Rodičia detí, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku, prídu na overenie správnosti údajov v prihláške osobne- v čase konania zápisu (9.4.2021 od 14:30-18:00 hod. a 10.4.2021 od 8:00-12:00 hod.), spolu s vytlačenou a oboma rodičmi podpísanou elektronickou prihláškou a ostatnými dokumentmi, ktoré sú potrebné k zápisu (nájdete nižšie).
     4. V prípade, ak sa zákonní zástupcovia, ktorí majú podanú elektronickú prihlášku, ale z objektívnych dôvodov sa nemôžu dostaviť na overenie správnosti údajov v prihláške, škola akceptuje aj zasielanie materiálov na zápis nasledovným spôsobom: všetky materiály potrebné k zápisu musia byť podpísané oboma zákonnými zástupcami, nascanované a priložené ako príloha v maile. Príloha musí byť zaheslovaná. Názov prílohy: meno a priezvisko dieťaťa. Heslo: rodné číslo dieťaťa, bez lomítka. Materiály je potrebné poslať na e-mail: office@zszelba.sk. 
     5. Rodičia detí, ktorí z rôznych dôvodov nemali možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, prídu zapísať svoje dieťa osobne 9.4.2021 (piatok) 14.30 hod. – 18.00 hod. a 10.4.2021 (sobota) od 8.00 do 12.00 hod.
     6. V prípade, ak dieťa nedosiahlo školskú zrelosť, materská škola vydá rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole (odklad) s informovaným súhlasom rodiča. Kópia rozhodnutia je súčasťou prihlášky do základnej školy.

      

     Rodičia musia mať respirátor a vlastné pero.

      

     Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

     • Rodný list dieťaťa,
     • Občiansky preukaz (identifikačnú kartu)
     • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
     • v  prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu (čestné prehlásenie) 
     • vytlačenú a podpísanú elektronickú  prihlášku do 1. ročníka
     • v prípade mimorajónneho dieťaťa aj žiadosť o prijatie mimo rajónu školy
     • Protokol o zápise

      

     Potrebné dokumenty si stiahnete tu:

     Protokol_o_zapise_dietata.doc

     Prijatie__ziaka_do_I._rocnika_mimo_skolskeho_obvodu_-_ziadost(1).pdf

      

     Zoznam ulíc, ktoré patria do obvodu ,rajónu Základnej školy Železničná 14:

     Anízová, Arménska, Bazalková, Borovicová, Bučinová č. 2 – 14, Čučoriedková, Egrešová, Estónska č. 11 – 27 a 43 – 53, Hlohová, Hradská č.1 – 89 a č. 2 – 138, Imelová, Kríková, Leknová, Levanduľová, Majerská, Malodunajská, Modricová, Mostná, Nechtíková, Pod gaštanmi, Podbeľová, Podunajská č. 36 – 56, Poľnohospodárska č. 1 - 31, Priehradná, Rajecká č. 1 - 29, Rascová, Skorocelová, Šípová, Šíravská, Tymiánová, Železničná, žiaci prihlásení na trvalý pobyt Bratislava-Vrakuňa – mestská časť.

      

     Informácie o povinne voliteľných predmetoch nájdete tu-Povinne_volitelne_predmety.docx