• Zápis detí do 1. ročníka

    • Dať dieťa do prvej triedy alebo počkať? Viac sa dočítate tu: klikni tu na článok

           

     Zápis detí do 1.ročníka základnej školy

      

     Zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 je plánovaný podľa platného VZN č.6/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na

      

     piatok 9.apríla 2021 v čase 14.30 – 18.00

     sobotu 10.apríla 2021 v čase 8.00-12.00

      

      

     Na webovej stránke našej školy (v záložke zápis do 1.ročníka) je k dispozícii elektronická prihláška k zápisu  dieťaťa do 1. ročníka. Je potrebné, aby zákonný zástupca túto prihlášku vyplnil do termínu uvedeného vyššie.

     Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nie je ešte isté, či bude možné v termíne 9.-10. apríla prísť osobne do školy alebo bude určený iný spôsob kontaktu zákonného zástupcu so školou.

     Budeme včas informovať rodičov tých detí, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku. Sledujete aj našu web stránku školy : www.zszelba.sk

      

         

      

     Informácie o povinne voliteľných predmetoch nájdete tu-Povinne_volitelne_predmety.docx