• Zápis detí do 1. ročníka

    • Dať dieťa do prvej triedy alebo počkať? Viac sa dočítate tu: klikni tu na článok

      

     Prečo zapísať Vaše dieťa práve k nám? klikni sem

      

      

     Zápis detí sa uskutoční

     20.4.- 24.4.2020

      

     Vzhľadom na súčasnú epidem.situáciu a s tým súvisiace prijaté opatrenia bude zápis prebiehať bez účasti detí podľa nasledujúcich pravidiel:

      

     1. Prihlásenie dieťaťa je elektronickou prihláškou, ktorú nájdete na www.zszelba.sk
     2. Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku, najneskôr do stredy 22. 4. 2020. Rodič je zodpovedný za správnosť vyplnenia údajov na prihláške.
     3. Rodičia detí, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku, prídu na overenie správnosti údajov v prihláške, do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spolu s vytlačenou a podpísanou elektronickou prihláškou a ostatnými dokumentmi.
     4. V prípade, ak sa zákonní zástupcovia, ktorí majú podanú elektronickú prihlášku, ale z objektívnych dôvodov sa nemôžu dostaviť na overenie správnosti údajov v prihláške, škola akceptuje aj zasielanie materiálov na zápis nasledovným spôsobom: všetky materiály potrebné k zápisu musia byť podpísané oboma zákonnými zástupcami, nascanované a priložené ako príloha. Príloha musí byť zaheslovaná. Názov prílohy: meno a priezvisko dieťaťa. Heslo: rodné číslo dieťaťa
     5. Rodičia detí, ktorí z rôznych dôvodov nemali možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, prídu zapísať svoje dieťa 23.4.2020 (štvrtok) 8.00 hod. – 15.30 hod. a 24.4.2020 (piatok) od 8.00 do 12.00 hod.
     6. V prípade, ak rodič žiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      

     Rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero.

     Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

     • Rodný list dieťaťa,
     • Občiansky preukaz (identifikačnú kartu)
     • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
     • v  prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu (čestné prehlásenie) 
     • vytlačenú a podpísanú elektronickú  prihlášku do 1. ročníka
     • v prípade mimorajónneho dieťaťa aj žiadosť o prijatie mimo rajónu školy
     • Protokol o zápise

      

     Bližšie info k pomôckam pre prvákov nájdete tu: Pomocky_pre_1.roc._2020.docx

      

     Bližšie info k povinne voliteľným predmetom pre prvákov nájdete tu: Povinne_volitelne_predmety.docx

      

     Potrebné dokumenty na stiahnutie:

     Protokol_o_zapise_-_ziadost_2020.doc

     Ziadost_mimo_rajonni_ziaci.docx

     Ziadost_odklad_povinnej_skolskej_dochadzky.docx