• Novinky

      • Jesenný atletický míting.

      • Krásne jesenné dni opäť spojili nadšencov atletiky na  atletických pretekoch , ktoré zorganizovala  naša ZŠ Železničná pre okolité školy Vrakune a Podunajských Biskupíc.  Sme radi, že učitelia spolu so žiakmi si na začiatku školského roku  našli čas a prišli si  zmerať  sily v rôznych atletických disciplínach- beh na 60m, 200m, 800m, 1000m, zmiešaná štafeta 4x200m a skok do diaľky. Nejeden žiak si v jednotlivých disciplínach urobil osobný rekord, alebo priam rekord súťaže.  Po sčítaní bodov z umiestnenia jednotlivcov v jednotlivých disciplínach  sa čakalo na celkové umiestnenie škôl. Sme radi , že naši žiaci svojimi výkonmi potvrdili, že sú zdatní atléti a tak na prvom mieste s najvyšším počtom získaných  bodov sa umiestnila naša základná škola ZŠ Železničná. Krásne druhé miesto získala ZŠ Podzáhradná , tretie miesto získala ZŠ Žitavská  a síce neobľúbené , ale pekné 4.miesto získala ZŠ Rajčianska.

       Dnes nebolo porazených . Každý bol víťazom, už len preto ,že niečo urobil pre svoje zdravie ,že si zlepšil  svoj osobný výkon , alebo vytvoril nový rekord súťaže a tým napríklad  pomohol k víťazstvu svojho družstva, školy.

       Sme radi , že šport zvíťazil a spojil nadšencov atletiky na krásnej športovej akcii a tešíme sa na stretnutie na Jarnom atletickom mítingu.

      • Dary jesene.

      • Tento týždeň budú tvorivé ruky vyrábať krásne dekorácie z prírodného materiálu. Už sa tešíme.

      • Týždeň zdravej výživy

      • Zdravá výživa a dodržiavanie pravidelného pitného režimu sú dve najdôležitejšie veci k dobrému a hlavne dlhému životu, na ktoré sa veľmi často zabúda. Preto  sme sa rozhodli aj my ZŠ Železničná  v týždni od 14.10. do 18.10. 2019 zamerať  sa práve na podporu zvýšenej konzumácie zeleniny, ovocia, mlieka, mliečnych výrobkov.... Všetko, čo by malo byť súčasťou každodenného jedálnička  žiaka a mal by v tomto duchu pokračovať nielen počas tohto týždňa, ale aj po celý život. Hovorí sa : ,, Čo sa za mlada naučíš na starobu, ako keby si našiel.“

       Tento týždeň sa bude niesť v duchu zdravia a farieb, aby sme sa zladili a čo to naučili – žiaci prídu v tieto  dni oblečení tematicky a plniť úlohy,  podľa toho na čo bude ten daný deň v týždni zameraný.

       Pondelok  14.10.- ,,Zeleno-červený deň“ – Ovocie a zelenina (hodnotí sa ovocie, zelenina na desiatu)

       Utorok 15.10. -,,Mliečny deň“ – Mlieko a mliečne výrobky (hodnotí sa biele oblečenie)

       Streda 16.10. - ,,Farebný deň“ – Vyvážená strava, pyramída zdravia (hodnotí sa vyrobená potravinová pyramída a odpoveď na otázky)

       Štvrtok 17.10. - ,,Hnedý deň“- Orechy, oriešky (hodnotia sa oriešky na desiatu)

       Piatok 18.10.- ,,Modrý deň“ – Voda, pitný režim (hodnotí sa voda vo fľaši na desiatu)

       Počas týchto dní sa žiaci aj pedagógovia budú obliekať do farby dňa. Budú sa oboznamovať teoreticky a aj prakticky so zdravými potravinami a pitným režimom , ktoré sú nevyhnutné pre celkový zdravý vývin a rast nielen žiakov, ale aj dospelých. Samozrejme za aktívnu účasť na tomto podujatí budú aj ohodnotení.

      • Ranč pod Babicou

      • Dňa 9. 10.2019 celý druhý ročník navštívil Ranč pod Babicou v obci Bojná. Cieľom našej výpravy bolo učenie žiakov priamo v prírode, mimo školy. Na ranči nás privítal maskot Levík, ktorý nás sprevádzal po celom zverinci. Deti videli exotické aj hospodárske zvieratá zo šiestich kontinentov. Realizácia zážitkovej formy učenia mala veľký úspech, o čom svedčia plné zápisníčky napísané postrehmi žiakov.

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľka Základnej školy, Železničná 14, Bratislava, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje na deň 4.10.2019 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

       Zároveň vám oznamujeme, že školský klub bude dňa 3.10.2019 v prevádzke od 6.30 do 15.00 hod. a v piatok, 4.10.2019, v prevádzke nebude.