• Školský mliečny program pre deti

    Na našej škole sa nachádza nápojový automat s ochuteným mliekom (vanilka, kakao, jahoda a banán) a jablkovým džúsom.
     
    Žiak v škole obdrží dobíjateľnú kreditnú kartu, ktorá bude platná od I. ročníka až po IX. ročník.  
     
    Cena jedného dotovaného mlieka pre žiaka s objemom 200 ml je stanovená na 0,28 € a džúsu 0,15 €. Počet dotovaných produktov je obmedzený. Pokiaľ dieťa nespotrebuje 20
    mliečnych výrobkov a 20 jablkových džúsov v priebehu daného mesiaca, môže tak urobiť  do konca školského roka.    
        
    V prípade, že žiak prečerpá počet dotovaných produktov je možné si produkt odobrať aj naďalej, ale už za nedotovanú cenu! Cena za mlieko je 0,35 € a za jablkový džús 0,20 €. 
        
    Kreditnú kartu je možné dobiť viacerými spôsobmi:   
    - úhrada poštovým poukazom (typ U) na adresu: Rajo a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava
    - prostredníctvom Internetbanking-u,   
    - priamym vkladom na účet prijímateľa
       
    Dôležité informácie pre dobitie kreditnej karty:   
    - číslo účtu IBAN: SK04 1100 0000 0026 2617 9208    
    - BIC kód: TATRSKBX
    - sedemmiestny variabilný symbol je uvedený na zadnej strane „kreditky“    
     
    Kreditnú kartu dobijete svojmu dieťaťu ľubovoľnou sumou. Vaše dieťa si zostávajúci kredit skontroluje priamo v nápojovom automate. Rodič si odber produktov a aktuálny stav na karte môže skontrolovať na stránke www.skolskemlieko.sk, pre prihlásenie použije heslo, ktoré je uvedené na zadnej strane „kreditky“.   
        
    Stratu kreditnej karty ihneď nahláste v škole!!! Karta sa zablokuje a zostatok sa prevedie na novovystavenú kreditnú kartu.
    Bližšie informácie www.brejky.sk