• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola, Železničná 14, 82107 Bratislava na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola, Železničná 14, 82107 Bratislava
   • Telefón
   • +421 245247092
   • Adresa školy
   • Železničná 14, 821 07 Bratislava
    Slovakia
   • Riaditeľka školy
   • Mgr. Andrea Macháčová
    andrea.machacova@zszelba.sk
   • Zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ
   • Mgr. Janka Kalinková
    janka.kalinkova@zszelba.sk
   • Zástupkyňa pre II. stupeň ZŠ
   • Ing. Anna Murcinová
    anna.murcinova@zszelba.sk
   • Vedúca vychovávateľka ŠKD
   • Andrea Dužeková
    andrea.duzekova@zszelba.sk