• Školský rok 2022/2023:

  Aktuálny zápisný lístok: zapisny_listok_SJ_2022-23.pdf

  Informácie k platbe za mesiac september 2022: Platba_SJ_September.pdf

  Prihlasovanie a odhlasovanie obedov:
  na email: helena.juranyiova@zszelba.sk
  cez web: www.eskoly.sk
  osobne: v kancelárii jedálne, príslušný deň 7.00-7.30 hod., nasledujúce do 14.00

  cena stravného lístka:  1.stupeň 1,21 eur                    
                                       2.stupeň 1,30 eur                    
                                       réžia 10,00 eur mesačne
  cena čipu: 2 eurá

  Systém vydávania obeda je na čip. Čip je neprenosný, nesie jedinečný kód každého stravníka a slúži počas celej doby stravovania. V prípade straty, alebo poškodenia je rodič povinný túto skutočnosť nahlásiť vedúcej ŠJ a následne zakúpiť nový čip. Po skončení obdobia stravovania, po vrátení čipu, bude poplatok 2 eurá vrátený prostredníctvom bankového prevodu.

  Správna úhrada a realizácia platby stravného:
  bankové spojenie ŠJ

  IBAN: SK 8802000000001645956055

  Variabilný symbol: je uvedený na šeku žiaka

  Konštantný symbol: 308

  popis transakcie/správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka + trieda, ktorú navštevuje

  Prosím o dôsledné vyplnenie údajov, nakoľko nie vo všetkých prípadoch zodpovedá meno dieťaťa priezvisku osoby, ktorá stravu uhrádza.

  Stravné je potrebné uhradiť do 25. dňa v mesiaci a do posledného dňa v mesiaci  potvrdenie o zaplatení zaslať na mail: helena.juranyiova@zszelba.sk 

  Potvrdením o zaplatení sa rozumie ústrižok poštovného poukazu alebo výtlačok z internetbankingu. Na základe potvrdenia bude čip aktivovaný nasledujúci deň.