• Naša školská knižnica  je určená na priame používanie čitateľom. Je to organizovaná zbierka tlačených materiálov. Členmi - čitateľmi sú žiaci našej školy a jej zamestnanci. V školskej knižnici prebiehajú aj rôzne aktivity.       

     Poskytujeme:

     •  výpožičky knižničných jednotiek
     • prístup na internet
     • besedy, aktivity, tvorivé dielne

     Ponúkame:

     • beletriu žiacku, pre dospelých
     • náučnú literatúru
     • metodický materiál

     Otváracie hodiny:

     Pondelok: 14:00 - 15:00 hod.

     Streda: 14:00 - 15:00 hod.

      

     Školská knihovníčka:

     Mgr. Miriam Funtaliová

     E-mail: kniznica@zszelba.sk     

      

     Aktuálna súťaž enlightened