• Kto sme?                 

       

    Dovoľte nám, aby sme sa Vám predstavili ako občianske združenie Železnička, ktoré pomáha pri vzdelávaní našich detí v Základnej škole na Železničnej ul.14, v Bratislave.

    Sme združenie rodičov, ktorého záujmom je nielen finančne pomáhať, ale pomáhať aj dobrými nápadmi, spolupatričnosťou, a tak sa spolupodieľať na výchove a vzdelávaní našich detí – žiakov Základnej školy na Železničnej ulici v Bratislave.

    Z finančných prostriedkov, ktoré sa nám podarilo získať prostredníctvom príspevkov od rodičov, škola spolufinancuje veľa projektov, pomáhame aj s financovaním učebníc cudzích jazykov, ktoré nebolo doteraz možné uhradiť zo štátneho rozpočtu, nakúpili sme množstvo učebných pomôcok, ktoré prispeli k modernizácii učební a prostredia školy, napr. prispeli sme na skrinky pre žiakov, na darčeky pre našich malých prvákov, hračky do ŠKD, odmeny na koniec školského roka pre ocenených žiakov, na vonkajšie basketbalové koše, na stojany na bicykle a kolobežky, športové vybavenie tried, štartovné na súťaže a mnoho ďalších.

    Okrem toho, podľa epidem. podmienok, pravidelne podporujeme tradičné školské podujatia, ako sú Dni jesene, Deň zdravia, vianočné posedenie a športové dni. Deťom v školskom klube prispievame na nákup rôznych tvorivých hračiek a pomôcok, aby sme im spestrili pobyt v škole.

    Finančne sme pomohli aj so zakúpením čipov do ŠKD, aby nástup nového bezpečného systému vyberania detí nebol taký nákladný ani pre školu ani pre rodičov. V neposlednom rade radi podporujeme aktivity, ktoré trávime spolu s deťmi v „našej“ škole – Garden Party, Deň rodiny a pod.

    Dúfame, že čoskoro sa na nich opäť s Vami stretneme. Keďže vidíme záujem zo strany školy o neustále skvalitňovanie vzdelávacieho procesu, ale aj o zlepšovanie školského prostredia pre naše deti, snažíme sa im v tom pomáhať. Preto nám dovoľte touto cestou sa poďakovať vám všetkým, ktorí ste pochopili našu snahu zlepšiť prostredie aj vzdelanie našich detí a pomáhate nám svojím príspevkom. Informáciu o zaplatených príspevkoch majú k dispozícii zástupcovia tried.

    Ak máte záujem – pripojte sa k nám – k rodičom, ktorým záleží na kvalitnom vzdelaní detí v modernej škole.

    Priložme ruku k dielu, priatelia...

    Matej Kukučka 
    Kontakt na Radu rodičov: radarodicov@zszelba.sk


    Bankové spojenie rodičovského združenia: Tatra banka a. s.
    IBAN: SK92 1100 0000 0029 2489 2810
    BIC (SWIFT): TATRSKBX

    Výška členského príspevku: 30 EUR
    Variabilný symbol: školský rok (napr. 20232024)
    Konštantný symbol: 0558
    Poznámka pre príjemcu: Meno a priezvisko žiaka a trieda

     

    http://www.zborovna.sk/novinky/index.php

    Trieda sa dá zmeniť v údajoch "RODIČ": 

    - po prihlásení treba ísť na hornej lište na NASTAVENIA (tam sa dá zmeniť aj heslo na 

      lepšie zapamätateľné), 

    - ďalej odkliknúť MOJE DETI a pri konkrétnom dieťati kliknúť na UPRAVIŤ a tu sa 

      objaví meno, priezvisko a trieda, ktorá sa dá zmeniť, napr. z 8.A na 3.A, záleží ktorú 

      triedu vaše dieťa navštevuje, na tú si prekliknete. 

     

     

  • Dokumenty