• Milí rodičia a priaznivci našich detí!
    Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí pochopili našu snahu zlepšiť prostredie aj vzdelanie
    našich detí. Okrem aktívnej účasti na školských podujatiach a našej činnosti nám v tom pomáhajú
    vaše členské príspevky, podiel 2% daní aj dary.
    Prehľad prijatého podielu 2% z daní môžete nájsť v tabuľke prijate 2%. Takto získané prostriedky
    sa snažíme v spolupráci so školou a ich požiadavkami investovať predovšetkým do modernizácie
    vyučovacieho procesu či už nákupom výpočtovej techniky, kvalitných ale drahších učebných
    pomôcok. 
    Okrem prispievania na informačné technológie sme naďalej verní aj podpore školských podujatí.
    Pravidelne kupujeme ceny pre výhercov, uhrádzame štartovné pre deti na rôzne športové
    a vedomostné súťaže.
    Ako každý rok, sme dokúpili učebnice cudzieho jazyka, prispievame na činnosť školského klubu
    nákupom hračiek a vybavenia, aby si deti mohli spestriť chvíle oddychu v škole.
    Pre zvýšenie záujmu a aktívnejší prístup žiakov sme sa spolu s vedením školy dohodli na nákupe
    odmien pre najlepších žiakov, ktorí budú ocenení na konci školského roka.
    Verím, že aj v nasledujúcich rokoch, bude spolupráca rodičovského združenia vedenia školy
    aspoň na takej úrovni ako teraz alebo sa bude zlepšovať.

    Ďakujeme Vám za váš záujem 

    Ing. Radoslava Andruchová 
    Kontakt na Radu rodičov: radarodicov@zszelba.sk


    Bankové spojenie rodičovského združenia: Tatra banka a. s.
    IBAN: SK92 1100 0000 0029 2489 2810
    BIC (SWIFT): TATRSKBX

    Výška členského príspevku: 30 EUR
    Variabilný symbol: školský rok (napr. 20172018)
    Konštantný symbol: 0558
    Poznámka pre príjemcu: Meno a priezvisko žiaka a trieda

     

    http://www.zborovna.sk/novinky/index.php

    Trieda sa dá zmeniť v údajoch "RODIČ": 

    - po prihlásení treba ísť na hornej lište na NASTAVENIA (tam sa dá zmeniť aj heslo na 

      lepšie zapamätateľné), 

    - ďalej odkliknúť MOJE DETI a pri konkrétnom dieťati kliknúť na UPRAVIŤ a tu sa 

      objaví meno, priezvisko a trieda, ktorá sa dá zmeniť, napr. z 8.A na 3.A, záleží ktorú 

      triedu vaše dieťa navštevuje, na tú si prekliknete. 

     

     

  • Dokumenty