• V septembri sme sa prihlásili do šiesteho ročníka celoslovenského projektu Elektroodpad dopad. V októbri sme sa potešili, keď nám prišlo rozhodnutie, že naša škola bola vybratá z množstva rôznych škôl z celého Slovenska. V novembri sa naše žiačky Emma a Nika z 8.C s pani učiteľkou biológie zúčastnili vzdelávacieho kurzu  na túto tému a exkurzie v závode na spracovanie starého elektroodpadu. Organizátor projektu je centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica https://elektroodpad.zivica.sk/ v spolupráci s firmou SEWA https://www.sewa.sk/, ktorá zabezpečuje odvoz elektroodpadu.

    Mobilné telefóny, počítače, práčky, varné kanvice...sú našou neoddeliteľnou súčasťou. Uľahčujú nám život a vytvárajú viac času pre naše obľúbené aktivity. Život si bez nich nevieme ani predstaviť a ich vývin je veľmi rýchly. Náš telefón ešte funguje, ale už je na trhu krajší, rýchlejší, ľahší a ponúkajú ho „iba“ za euro. Kto by odololal? A čo s tým starým mobilom? Ak mu nenájdeme nového majiteľa, stáva sa vlastne elektroodpadom.

    Žiaci začali jednoduchým kvízom, kde môže byť 1 a viac správnych odpovedí. Vyskúšajte si:

    1. Čo je elektroodpad?
    1. Odpad z elektrospotrebičov a ich častí
    2. Odpad výlučne zo súčiastok elektrospotrebičov
    3. Odpad z elektroniky z domácností

     

    1. Koľko % tvorí elektroodpad z celkového množstva komunálneho odpadu?
    1. 7%
    2. 5%
    3. 2%

     

    1. Kam s nefunkčným elektrospotrebičom?
    1. Do komunálneho odpadu
    2. Na zberný dvor, do predajní elektroniky, mobilných zberov
    3. Výlučne do spätného odberu v predajniach

     

    1. Podľa čoho spoznáš, že výrobok nepatrí do komunálneho odpadu?
    1. Podľa toho, že má kábel
    2. Podľa symbolu preškrtnutého kontajnera (koša)
    3. Podľa veľkosti (nevojde sa do kontajnera)

     

    1. Do ktorých krajín sa vyváža elektroodpad?
    1. Krajiny Afriky, India
    2. Rusko, Argentína
    3. Krajiny južnej Ameriky

     

    1. Viete prečo?

     

    Na všetky otázky si budeme postupne odpovedať.