Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, tešíme sa, že ste sa rozhodli zveriť Vaše dieťa práve našej škole.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na začiatok  nového  školského roka aj s Vaším dieťaťom