• Elektronická prihláška do 1. ročníka

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia, tešíme sa, že ste sa rozhodli zveriť Vaše dieťa práve našej škole.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na začiatok  nového  školského roka aj s Vaším dieťaťom.