• Mgr. Andrea Macháčová

     riaditeľka školy

     e-mail: andrea.machacova@zszelba.sk

     e-mail: office@zszelba.sk

      

     Mgr. Janka Kalinková

     zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ

     e-mail: janka.kalinkova@zszelba.sk

      

     Ing. Anna Murcinová

     zástupkyňa pre II. stupeň ZŠ

     e-mail: anna.murcinova@zszelba.sk

      

     Andrea Dužeková

     Vedúca vychovávateľka pre ŠKD

     e-mail: andrea.duzekova@zszelba.sk