• Aké pomôcky bude prvák potrebovať?

    • Milí rodičia, školské pomôcky pre žiakov 1.ročníka objedná škola.

     Školské pomôcky sú pomôcky, nástroje a pracovné materiály, ktoré bude vaše dieťa dennodenne, resp. na pravidelnej báze využívať pri svojej „práci“ u nás v škole.  

     Pomôcky obsahujú sadu predpisových zošitov k Šlabikáru, ktorý škola používa, sadu zošitov na ostatné predmety, farbičky, vodové  a temperové farby, výkresy, štetce, nožnice, farebné výkresy, gumu, ceruzky, plastelínu a iné pomôcky potrebné do 1.ročníka.

     Spoločným nákupom pomôcok pre žiakov 1.ročníka sa snažíme odbremeniť Vás rodičov od zháňania pomôcok pre Vaše dieťa, zároveň zabezpečujeme najpotrebnejšie a najmä jednotné pomôcky pre celú triedu.  

     Z Vašej strany, milí rodičia,  je k nástupu Vášho dieťaťa do prvého ročníka k nám do školy, potrebné zabezpečiť už iba školskú aktovku a prezuvky.

     Predmetnú sadu pomôcok rodič uhradí až pri nástupe dieťaťa do školy.