• Naša škola

    Naša základná škola je moderná, otvorená škola, s tvorivým a bezpečným prostredím pre žiakov i pedagógov, ktorej cieľom sú vzdelané, šikovné deti a spokojní rodičia.
    Čítať viac
   • Zážitkové učenie

    Moderná metóda živého a skutočného učenia v reálnom prostredí , motivuje a podnecuje našich žiakov v tvorivom prístupe k učeniu. Ich vedomosti a schopnosti, ktoré zážitkovou pedagogikou dosiahnu sú trvalé a vhodné na budovanie ďalších vzdelávacích nadstavieb.
   • Šport a zdravie

    športujeme pre radosť, zdravie a zábavu
   • Hello, my friends Hallo, meine Freunde

    Na našej škole sa vyučuje anglický jazyk od 1. ročníka a nemecký jazyk od 3. ročníka. Snažíme sa učiť hravou formou, pracujeme na zaujímavých projektoch a ich prezentáciách, zapájame sa do rôznych súťaží, olympiád, a na škole prebieha aj „Anglický týždeň“ s lektormi zo zahraničia. Našim primárnym cieľom je naučiť žiakov používať tieto dva jazyky v každodennom živote, resp. v oblasti budúceho profesionálneho uplatnenia.
   • Školský klub

    starostlivosť o žiakov v popoludňajších hodinách
   • Asistenti učiteľa

    Asistent učiteľa v úzkej spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy prispieva svojou aktivitou k plynulejšej adaptácii žiakov na školský systém a prekonávaniu bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia žiakov.
   • Mimoškolská činnosť

    široká ponuka krúžkov: stolný tenis, florbal, basketbal, športové hry, tanečná, šikovníček, hra na hudobný nástroj, počítačový krúžok, šatky, anglický jazyk atď.
  • Novinky

     • Výzva pre 7-9.ročník

      VÝZVA! Trúfaš si prežiť 24 hodín bez mobilu?

      CHCEŠ

      • cestvať, spoznať oblasť, ktorú si s kamarátmi vyberieš?
      • spznať svoje silné a slabé stránky?
      • sa naučiť splupracovať v skupine?
      • sa zdkonaliť v plánovaní, hospodárení s peniazmi, prežití bez mobilu?
      • zistiť, ak málo stačí, aby
     • Workshop pre rodičov

      Milí rodičia!

      Vďaka podpore Bratislavskeho samospravneho kraja sme pre vás pripravili sériu stretnutí zameraných na výchovné a vzdelávacie témy. Začíname už tento pondelok od 16.00! Téma stretnutia je:

      Príprava na školu / príprava do školy

      Ak máte záujem sa zúčastniť, prosím, prihlaste sa uvedenim mena a telefonneho cisla na adrese:

     • Klub učenia hrou

      Milí rodičia!

      Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu realizujeme v čase od

      14.00 – 16.00 hod. stretnutia s názvom Klub učenia hrou.

      Tu majú žiaci prvého aj druhého stupňa možnosť naučiť sa efektívne stratégie

      učenia, použiť ich a taktiež sa pripraviť na vyučovanie.

      V tomto Klube je k dispozícii školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa.

     • Imatrikulácia prvákov bude 24.10.2018

      Dňa 24.10. sa na našej škole uskutoční imatrikulácia prvákov a my s detským parlamentom pripravujeme toto podujatie. Veľmi sa na to tešíme a už teraz môžeme povedať, že náš program bude veľmi zaujímavý.
      Mgr. Radovan Obický a detský parlament

     • Prváčikovia boli nakupovať ovocie a zeleninu

      Naši prváčikovia navštívili v rámci projektu: „Ako si kúpime zdravie?“ OC Avion – Kaufland, kde prechádzali oddelením ovocia a zeleniny, vyberali si rôzne vitamínové dobroty, ktoré si následne sami zabalili, odvážili a zaplatili. Táto skúsenosť sa im veľmi páčila.

  • Partneri školy

  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 10. 2018