• Naša škola

    Naša základná škola je moderná, otvorená škola, s tvorivým a bezpečným prostredím pre žiakov i pedagógov, ktorej cieľom sú vzdelané, šikovné deti a spokojní rodičia.
    Čítať viac
   • Zážitkové učenie

    Moderná metóda živého a skutočného učenia v reálnom prostredí , motivuje a podnecuje našich žiakov v tvorivom prístupe k učeniu. Ich vedomosti a schopnosti, ktoré zážitkovou pedagogikou dosiahnu sú trvalé a vhodné na budovanie ďalších vzdelávacích nadstavieb.
   • Šport a zdravie

    športujeme pre radosť, zdravie a zábavu
   • Hello, my friends Hallo, meine Freunde

    Na našej škole sa vyučuje anglický jazyk od 1. ročníka a nemecký jazyk od 3. ročníka. Snažíme sa učiť hravou formou, pracujeme na zaujímavých projektoch a ich prezentáciách, zapájame sa do rôznych súťaží, olympiád, a na škole prebieha aj „Anglický týždeň“ s lektormi zo zahraničia. Našim primárnym cieľom je naučiť žiakov používať tieto dva jazyky v každodennom živote, resp. v oblasti budúceho profesionálneho uplatnenia.
   • Školský klub

    starostlivosť o žiakov v popoludňajších hodinách
   • Asistenti učiteľa

    Asistent učiteľa v úzkej spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy prispieva svojou aktivitou k plynulejšej adaptácii žiakov na školský systém a prekonávaniu bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia žiakov.
   • Mimoškolská činnosť

    široká ponuka krúžkov: stolný tenis, florbal, basketbal, športové hry, tanečná, šikovníček, hra na hudobný nástroj, počítačový krúžok, šatky, anglický jazyk atď.
  • Novinky

     • Imatrikulácia prvákov

      Pozývame rodičov na imatrikuláciu prvákov dňa 24.10.2018.
      1.A,1.C po prvej vyučovacej hodine a 1.B, 1.D po druhej vyučovacej hodine.
      Slávnosť sa uskutoční v jedálni.

     • Jeseň plná športových aktivít

      Športové súťaže nás neminuli ani tento týždeň a našu úspešnú cestu sme začali v utorok 16. 10. na domácej pôde, keď sa u nás organizoval tradičný malý futbal mladších žiakov - školský pohár slovenskej sporiteľne. V štvorčlennej skupine si naši piataci a šiestaci postupne zmerali sily proti družstvám zo ZŠ Podzáhradná, Gymnázium Hronská a ZŠ Žitavská. Kým s prvou menovanou školou naši žiaci "len" remizovali, vo zvyšných zápasoch už dokázali jasne zvíťaziť a zabezpečili si tak prvé miesto v skupine, ktoré zaručuje postup do ďalších bojov. Zúčastneným školám ďakujeme za skvelú športovú atmosféru a tešíme sa na ďalšie zápasy, ktoré nás ešte čakajú. Mgr. Gabriel Uňatinský.

     • Výzva pre 7-9.ročník

      VÝZVA! Trúfaš si prežiť 24 hodín bez mobilu?

      CHCEŠ

      • cestovať, spoznať oblasť, ktorú si s kamarátmi vyberieš?
      • spoznať svoje silné a slabé stránky?
      • sa naučiť splupracovať v skupine?
      • sa zdokonaliť v plánovaní, hospodárení s peniazmi, prežití bez mobilu?
      • zistiť, ako málo stačí,
     • Workshop pre rodičov

      Milí rodičia!

      Vďaka podpore Bratislavskeho samospravneho kraja sme pre vás pripravili sériu stretnutí zameraných na výchovné a vzdelávacie témy. Začíname už tento pondelok od 16.00! Téma stretnutia je:

      Príprava na školu / príprava do školy

      Ak máte záujem sa zúčastniť, prosím, prihlaste sa uvedenim mena a telefonneho cisla na adrese:

     • Klub učenia hrou

      Milí rodičia!

      Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu realizujeme v čase od

      14.00 – 16.00 hod. stretnutia s názvom Klub učenia hrou.

      Tu majú žiaci prvého aj druhého stupňa možnosť naučiť sa efektívne stratégie

      učenia, použiť ich a taktiež sa pripraviť na vyučovanie.

      V tomto Klube je k dispozícii školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa.

  • Partneri školy a podpora

  • Zvonenia

   Pondelok 22. 10. 2018