• Naša škola

    Naša základná škola je moderná, otvorená škola, s tvorivým a bezpečným prostredím pre žiakov i pedagógov, ktorej cieľom sú vzdelané, šikovné deti a spokojní rodičia.
    Čítať viac
   • Zážitkové učenie

    Moderná metóda živého a skutočného učenia v reálnom prostredí , motivuje a podnecuje našich žiakov v tvorivom prístupe k učeniu. Ich vedomosti a schopnosti, ktoré zážitkovou pedagogikou dosiahnu sú trvalé a vhodné na budovanie ďalších vzdelávacích nadstavieb.
   • Šport a zdravie

    športujeme pre radosť, zdravie a zábavu
   • Hello, my friends Hallo, meine Freunde

    Na našej škole sa vyučuje anglický jazyk od 1. ročníka a nemecký jazyk od 3. ročníka. Snažíme sa učiť hravou formou, pracujeme na zaujímavých projektoch a ich prezentáciách, zapájame sa do rôznych súťaží, olympiád, a na škole prebieha aj „Anglický týždeň“ s lektormi zo zahraničia. Našim primárnym cieľom je naučiť žiakov používať tieto dva jazyky v každodennom živote, resp. v oblasti budúceho profesionálneho uplatnenia.
   • Školský klub

    starostlivosť o žiakov v popoludňajších hodinách
   • Asistenti učiteľa

    Asistent učiteľa v úzkej spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy prispieva svojou aktivitou k plynulejšej adaptácii žiakov na školský systém a prekonávaniu bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia žiakov.
   • Mimoškolská činnosť

    široká ponuka krúžkov: stolný tenis, florbal, basketbal, športové hry, tanečná, šikovníček, hra na hudobný nástroj, počítačový krúžok, šatky, anglický jazyk atď.
  • Novinky

     • Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 07.03.2019 sme organizovali školské kolo 65. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnení žiaci predniesli krásne umelecké výkony. Nebolo jednoduché predniesť svoje umenie v prostredí veľkej konkurencie. Žiakom, ktorí sa umiestnili, srdečne gratulujeme. Žiaci umiestnení na 1. miestach nás budú reprezentovať v ďalšom postupovom kole súťaže. Prajeme veľa síl do ďalšieho konkurenčného boja.

     • Vzdelávame k zlepšeniu nášho životného prostredia

      Od septembra prebieha na našej škole EKO vzdelávanie. Prvý stupeň zatiaľ absolvoval zaujímavý vzdelávací program prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie Daphne. Rozprávali sa na tému ako tvoriť menej odpadu a ako ho separovať. Na druhom stupni prebieha vzdelávanie vrámci výučby prírodovedných predmetov, triednických hodín a exkurzií v samotnom dianí spaľovne. Veríme, že do konca roka sa stihne každá trieda pozrieť bližšie, čo sa deje s odpadom po odhodení do koša. Snažíme sa prispieť svojou troškou a každá trieda si zriadila kôš na papier a plast. Pridajte sa k nám.

  • Partneri školy a podpora

  • Zvonenia

   Pondelok 18. 3. 2019