• Naša škola

    Naša základná škola je moderná, otvorená škola, s tvorivým a bezpečným prostredím pre žiakov i pedagógov, ktorej cieľom sú vzdelané, šikovné deti a spokojní rodičia.
    Čítať viac
   • Zážitkové učenie

    Moderná metóda živého a skutočného učenia v reálnom prostredí , motivuje a podnecuje našich žiakov v tvorivom prístupe k učeniu. Ich vedomosti a schopnosti, ktoré zážitkovou pedagogikou dosiahnu sú trvalé a vhodné na budovanie ďalších vzdelávacích nadstavieb.
   • Šport a zdravie

    športujeme pre radosť, zdravie a zábavu
   • Hello, my friends Hallo, meine Freunde

    Na našej škole sa vyučuje anglický jazyk od 1. ročníka a nemecký jazyk od 3. ročníka. Snažíme sa učiť hravou formou, pracujeme na zaujímavých projektoch a ich prezentáciách, zapájame sa do rôznych súťaží, olympiád, a na škole prebieha aj „Anglický týždeň“ s lektormi zo zahraničia. Našim primárnym cieľom je naučiť žiakov používať tieto dva jazyky v každodennom živote, resp. v oblasti budúceho profesionálneho uplatnenia.
   • Školský klub

    starostlivosť o žiakov v popoludňajších hodinách
   • Asistenti učiteľa

    Asistent učiteľa v úzkej spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy prispieva svojou aktivitou k plynulejšej adaptácii žiakov na školský systém a prekonávaniu bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia žiakov.
   • Mimoškolská činnosť

    široká ponuka krúžkov: stolný tenis, florbal, basketbal, športové hry, tanečná, šikovníček, hra na hudobný nástroj, počítačový krúžok, šatky, anglický jazyk atď.
  • Novinky

     • Klub učenia hrou

      Milí rodičia!

      Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu realizujeme v čase od

      14.00 – 16.00 hod. stretnutia s názvom Klub učenia hrou.

      Tu majú žiaci prvého aj druhého stupňa možnosť naučiť sa efektívne stratégie

      učenia, použiť ich a taktiež sa pripraviť na vyučovanie.

      V tomto Klube je k dispozícii školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa.

     • Imatrikulácia prvákov bude 24.10.2018

      Dňa 24.10. sa na našej škole uskutoční imatrikulácia prvákov a my s detským parlamentom pripravujeme toto podujatie. Veľmi sa na to tešíme a už teraz môžeme povedať, že náš program bude veľmi zaujímavý.
      Mgr. Radovan Obický a detský parlament

     • Prváčikovia boli nakupovať ovocie a zeleninu

      Naši prváčikovia navštívili v rámci projektu: „Ako si kúpime zdravie?“ OC Avion – Kaufland, kde prechádzali oddelením ovocia a zeleniny, vyberali si rôzne vitamínové dobroty, ktoré si následne sami zabalili, odvážili a zaplatili. Táto skúsenosť sa im veľmi páčila.

     • Atletické preteky

      Štvrtok 4. 10. 2018 sa rozbehli prvé tohtoročné športové súťaže v atletike, kde naša škola nemohla chýbať. Ako každý rok, tak aj tento sme sa zúčastnili cezpoľného behu žiakov a žiačok, kde sme pretekali v družstvách. Žiaľ, popredné priečky sme síce neatakovali, ale žiaci mali aspoň dobrý pocit z pohybu a pekného slnečného počasia. Za zmienku stojí aspoň krásne 3.miesto Juraja Hrica z 9.B triedy v rámci behu jednotlivcov no na celkové poradie družstiev to však bolo málo. Samozrejme zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalšie súťaže.

     • Daj si čas, vedomostná súťaž.

      Trieda 7. B sa 3.10. 2018 zúčastnila natáčania vedomostnej relácie DAJ SI ČAS. Natáčanie prebiehalo v budove RTVS. Terka, Baška, Jarko a Sebastian súťažili a ostatní vytrvalo povzbudzovali v publiku. Žiaci vo finálovom kole uplatnili svoje schopnosti a zo súťaže si odniesli zaujímavé ceny. Bol to úžasný zážitok, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.

  • Partneri školy

  • Zvonenia

   Pondelok 15. 10. 2018