• Naša škola

    Naša základná škola je moderná, otvorená škola, s tvorivým a bezpečným prostredím pre žiakov i pedagógov, ktorej cieľom sú vzdelané, šikovné deti a spokojní rodičia.
    Čítať viac
   • Zážitkové učenie

    Moderná metóda živého a skutočného učenia v reálnom prostredí , motivuje a podnecuje našich žiakov v tvorivom prístupe k učeniu. Ich vedomosti a schopnosti, ktoré zážitkovou pedagogikou dosiahnu sú trvalé a vhodné na budovanie ďalších vzdelávacích nadstavieb.
   • Šport a zdravie

    športujeme pre radosť, zdravie a zábavu
   • Hello, my friends Hallo, meine Freunde

    Na našej škole sa vyučuje anglický jazyk od 1. ročníka a nemecký jazyk od 3. ročníka. Snažíme sa učiť hravou formou, pracujeme na zaujímavých projektoch a ich prezentáciách, zapájame sa do rôznych súťaží, olympiád, a na škole prebieha aj „Anglický týždeň“ s lektormi zo zahraničia. Našim primárnym cieľom je naučiť žiakov používať tieto dva jazyky v každodennom živote, resp. v oblasti budúceho profesionálneho uplatnenia.
   • Školský klub

    starostlivosť o žiakov v popoludňajších hodinách
   • Asistenti učiteľa

    Asistent učiteľa v úzkej spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy prispieva svojou aktivitou k plynulejšej adaptácii žiakov na školský systém a prekonávaniu bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia žiakov.
   • Mimoškolská činnosť

    široká ponuka krúžkov: stolný tenis, florbal, basketbal, športové hry, tanečná, šikovníček, hra na hudobný nástroj, počítačový krúžok, šatky, anglický jazyk atď.
  • Novinky

     • Biela pastelka

      Dňa 21.9 sa na našej škole uskutočnila verejná zbierka pre nevidiacich a slabozrakých BIELA PASTELKA. Ambasádorkou tejto verejnej zbierky bola tento rok Adela Vinczeová a ambasádormi na našej škole boli zástupcovia z detského parlamentu Andrej a Terezka. Ďakujeme všetkým na škole za pomoc. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé projekty, ktoré bude organizovať detský parlament. Baví nás pomáhať.
      Mgr. Radovan Obický a detský parlament

     • Burzoblšák

      Vďaka charitatívnemu burzoblšáku a všetkým účastníkom Dňa rodiny a športu sa nám podarilo vyzbierať krásnych 260,- eur a odovzdať ich Krízovému stredisku DÚHA vo Vrakuni. Baví nás pomáhať.

      Ďakujeme. :-)

      Mgr. Radovan Obický, Mgr. Katarína Štofančíková a detský parlament.

     • Turnaj o pohár starostu.

      Už tradične sa v poslednú stredu v máji konal turnaj o Pohár starostu Vrakune pod záštitou MČ Vrakuňa a pána starostu. Na turnaji sa stretli žiaci z našich troch základných škôl - ZŠ Železničná, ZŠ Žitavská a ZŠ Rajčianska.

      Dievčatá si zmerali sily vo vybíjanej a chlapci vo futbale. Súťažilo sa v dvoch kategóriách mladší žiaci a starší žiaci. Vybíjaná sa konala na ZŠ Železničná a futbal sa konal na ŠK Vrakuňa.
      Vo vybíjanej naše mladšie dievčatá získali 2.miesto a staršie dievčatá získali 1.miesto.
      Chlapci vo futbale si vybojovali 1.miesto starší žiaci a 2.miesto mladší žiaci.
      Po sčítaní jednotlivých bodov sa naša škola umiestnila na 1.mieste a tak získala aj putovný pohár pána starostu.

  • Partneri školy

  • Zvonenia

   Utorok 25. 9. 2018