• Naša škola

    Naša základná škola je moderná, otvorená škola, s tvorivým a bezpečným prostredím pre žiakov i pedagógov, ktorej cieľom sú vzdelané, šikovné deti a spokojní rodičia.
    Čítať viac
   • Zážitkové učenie

    Moderná metóda živého a skutočného učenia v reálnom prostredí , motivuje a podnecuje našich žiakov v tvorivom prístupe k učeniu. Ich vedomosti a schopnosti, ktoré zážitkovou pedagogikou dosiahnu sú trvalé a vhodné na budovanie ďalších vzdelávacích nadstavieb.
   • Šport a zdravie

    športujeme pre radosť, zdravie a zábavu
   • Hello, my friends Hallo, meine Freunde

    Na našej škole sa vyučuje anglický jazyk od 1. ročníka a nemecký jazyk od 3. ročníka. Snažíme sa učiť hravou formou, pracujeme na zaujímavých projektoch a ich prezentáciách, zapájame sa do rôznych súťaží, olympiád, a na škole prebieha aj „Anglický týždeň“ s lektormi zo zahraničia. Našim primárnym cieľom je naučiť žiakov používať tieto dva jazyky v každodennom živote, resp. v oblasti budúceho profesionálneho uplatnenia.
   • Školský klub

    starostlivosť o žiakov v popoludňajších hodinách
   • Asistenti učiteľa

    Asistent učiteľa v úzkej spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy prispieva svojou aktivitou k plynulejšej adaptácii žiakov na školský systém a prekonávaniu bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia žiakov.
   • Mimoškolská činnosť

    široká ponuka krúžkov: stolný tenis, florbal, basketbal, športové hry, tanečná, šikovníček, hra na hudobný nástroj, počítačový krúžok, šatky, anglický jazyk atď.
  • Novinky

     • Prváci na zvieracej farme

      Posledné zážitkové učenie prvákov patrilo zvieratkám. Všetci sme navštívili farmu a živé tvory, o ktorých sme sa od uja farmára dozvedeli zaujímavé príbehy. Spoznali sme nielen ich mená, životné príbehy, ale aj ako bývajú, čim sa živia a čím sú pre nás užitočné. Keď sme sa posilnili pravým slovenským obedom a odcestovali do školy, v pripravenom pracovnom liste sme si pospomínali, čo sme na farme videli a zažili. Bol to veľmi pekný deň.

     • OZNAM ŠJ

      V dňoch od 25.6.2019 - 27.6.2019 sa obedy v ŠJ vydávajú od 11,30 hod. do 13,30 hod.

      Dňa 28.6.2019 sa budú obedy vydávať v čase od 11.00 do 13.00.

      ďakujeme za porozumenie Jurányiová

     • Škola v prírode

      V dňoch 17.6.2019 až 21.6.2019 sa žiaci z 2.A a 3.B zúčastnili pobytu v škole v prírode v Demänovskej Doline – Jasná. Boli sme ubytovaní v hoteli SKI. Keďže bolo premenlivé počasie, niektoré vyučovacie hodiny prebiehali v hoteli a iné vo voľnej prírode. Vysvetlili sme si, ako sa treba správať v prírode a naučili sa chápať význam lesov a ich ochrany. Každý deň sme chodili na turistické vychádzky a oboznamovali sa s prírodou. V stredu sme navštívili Demänovskú jaskyňu slobody. Žiakov očarili jazierka a kvapľové útvary každého druhu. Zaujímavosťou pre nich boli aj netopiere, ktoré sa v jaskyni bežne vyskytujú. Na ďalší deň sme sa vybrali k Vrbickému plesu. Prechádzka okolo neho nás všetkých zaujala. Na vode plávali kačičky a popri chodníčkoch sme mali možnosť pozorovať nádhernú okolitú prírodu. Žiaci mali neustále veľa rôznych aktivít a hier. Športové a zábavné podujatia. Veríme, že žiakom

  • Partneri školy a podpora

  • Zvonenia

   Streda 21. 8. 2019