• Naša škola

    Naša základná škola je moderná, otvorená škola, s tvorivým a bezpečným prostredím pre žiakov i pedagógov, ktorej cieľom sú vzdelané, šikovné deti a spokojní rodičia.
    Čítať viac
   • Zážitkové učenie

    Moderná metóda živého a skutočného učenia v reálnom prostredí , motivuje a podnecuje našich žiakov v tvorivom prístupe k učeniu. Ich vedomosti a schopnosti, ktoré zážitkovou pedagogikou dosiahnu sú trvalé a vhodné na budovanie ďalších vzdelávacích nadstavieb.
   • Šport a zdravie

    športujeme pre radosť, zdravie a zábavu
   • Hello, my friends Hallo, meine Freunde

    Na našej škole sa vyučuje anglický jazyk od 1. ročníka a nemecký jazyk od 3. ročníka. Snažíme sa učiť hravou formou, pracujeme na zaujímavých projektoch a ich prezentáciách, zapájame sa do rôznych súťaží, olympiád, a na škole prebieha aj „Anglický týždeň“ s lektormi zo zahraničia. Našim primárnym cieľom je naučiť žiakov používať tieto dva jazyky v každodennom živote, resp. v oblasti budúceho profesionálneho uplatnenia.
   • Školský klub

    starostlivosť o žiakov v popoludňajších hodinách
   • Asistenti učiteľa

    Asistent učiteľa v úzkej spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy prispieva svojou aktivitou k plynulejšej adaptácii žiakov na školský systém a prekonávaniu bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia žiakov.
   • Mimoškolská činnosť

    široká ponuka krúžkov: stolný tenis, florbal, basketbal, športové hry, tanečná, šikovníček, hra na hudobný nástroj, počítačový krúžok, šatky, anglický jazyk atď.
  • Novinky

     • Týždeň zdravej výživy

      Zdravá výživa a dodržiavanie pravidelného pitného režimu sú dve najdôležitejšie veci k dobrému a hlavne dlhému životu, na ktoré sa veľmi často zabúda. Preto sme sa rozhodli aj my ZŠ Železničná v týždni od 14.10. do 18.10. 2019 zamerať sa práve na podporu zvýšenej konzumácie zeleniny, ovocia, mlieka, mliečnych výrobkov.... Všetko, čo by malo byť súčasťou každodenného jedálnička žiaka a mal by v tomto duchu pokračovať nielen počas tohto týždňa, ale aj po celý život. Hovorí sa : ,, Čo sa za mlada naučíš na starobu, ako keby si našiel.“

     • Ranč pod Babicou

      Dňa 9. 10.2019 celý druhý ročník navštívil Ranč pod Babicou v obci Bojná. Cieľom našej výpravy bolo učenie žiakov priamo v prírode, mimo školy. Na ranči nás privítal maskot Levík, ktorý nás sprevádzal po celom zverinci. Deti videli exotické aj hospodárske zvieratá zo šiestich kontinentov. Realizácia zážitkovej formy učenia mala veľký úspech, o čom svedčia plné zápisníčky napísané postrehmi žiakov.

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľka Základnej školy, Železničná 14, Bratislava, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje na deň 4.10.2019 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

     • Klub učenia hrou - KUH

      • Milí rodičia, tento rok majú deti opäť možnosť navštevovať Klub učenia hrou v čase od 14.00 do 16.00. KUH prebieha zvyčajne v senzorickej miestnosti s názvom Zmyslovňa, prípadne v učebniach.

      • Špeciálna pedagogička v spolupráci s asitentmi budú so žiakmi do cca 15.15 pracovať na zaujímavých úlohách, či pripraovať sa na vyučovanie. Žiaci druhého stupňa sa pripravujú v triede s pedagogičkou. Zvyšný čas strávia spoločenskými hrami a pohybovou aktivitou "na šatkách". Mobilné telefóny žiaci môžu využiť iba na telefonát s rodičmi, nie na hranie. V prípade, že máte záujem prihlásiť dieťa na KUH, napíšte email na adresu katarina.dobrovodska@zszelba.sk , kde bude uvedené:meno dieťaťa,trieda, deň, o ktorý máte záujem (maximálne dva).

     • Biela pastelka

      V piatok trinásteho sa prvýkrát stretli zástupcovia detského parlamentu. Prijali sme medzi seba nových členov a prediskutovali sme plán aktivít na školský rok 2019/2020. Už budúci piatok (20.9.) sa zapájame do verejnej zbierky na podporu ľudí so zdravotným postihnutím - BIELA PASTELKA. Ambasádorkou projektu je Adela Vinczeová a ambasádormi našej školy budú Lukáš a Miška zo 7.C. triedy.
      Nezabudnite si priniesť dobrovoľný príspevok.
      Ďakujeme.

     • Začiatok školského roka 2019/2020

      Milí žiaci, rodičia, priatelia,

      tešíte sa už do školy?

      My sa už na vás pripravujeme a veľmi sa tešíme....

      Tak, a opäť začíname....

      školský rok 2019/2020 slávnostne otvoríme 2. septembra 2019

      o 8.15 hod. v átriu školy

      • Menné zoznamy žiakov nebudú zverejnené na bráne školy, ale budú
  • Partneri školy a podpora

  • Zvonenia

   Piatok 18. 10. 2019