• Verejné obstarávanie

 • Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup doplnených učebníc pre II. stupeň ZŠ 6 980.20 bez DPH 08.09.2020 14.9.2020 do 11:00 hod. 25.09.2020 08.09.2020 Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výmena podlahovej krytiny 8 370.18 bez DPH 12.08.2020 19.8.2020 do 10.00 hod. 31.08.2020 12.08.2020 Rastislav Krivosudský - BETON FLOOR Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup učebníc 15 216.00 bez DPH 23.06.2020 29.6.2020 do 10.00 hod. 25.08.2020 23.06.2020 Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výmena podlahovej krytiny a oprava časti steny pri vstupe do budovy školy 18 862.50 bez DPH 18.11.2019 27.11.2019 do 9.00 hod. 31.01.2020 27.11.2019 KPN REAL SK, s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Stavebné práce (Rekonštrukcia chodby v administratívnom trakte budovy školy a vchodu do budovy) 6 491.42 bez DPH 28.06.2019 9.7.2019 do 9.00 hod. 15.08.2019 09.07.2019 KPN REAL spol. s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 82107 Bratislava - Vrakuňa
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kuchynské zariadenie do ŠJ pri ZŠ, Železničná 14, Bratislava - Vrakuňa 23 733.58 s DPH 20.05.2019 30.5.2019 do 9.00 hod. 6 týždňov odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy 30.05.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 82107 Bratislava - Vrakuňa