• Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Havarijný stav školskej jedálne 73 827,30 bez DPH 15.12.2022 22.12.2022 do 8:00 hod. 08.01.2023 15.12.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Modernizácia interiéru a exteriéru školy 200 330.41 s DPH 03.01.2022 14.1.2022 do 9:00 hod. Modernizácia interiérových učební školy- do 21.03.2022, Modernizácia exteriéru školy- do 18.07.2022 Modernizácia interiérových učební školy- Yucon, s.r.o. Modernizácia exteriéru školy- SemiS, s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 03.01.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Liata podlaha na chodbách 22 261,50 s DPH 18.11.2021 26.11.2021 do 12:00 hod. do 30 dní od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo 01.11.2021 KPN REAL SK, s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 18.11.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Elektroinštalačné práce 10 000.00 bez DPH 26.09.2021 4.10.2021 do 9:00 hod. do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti Rámcovej dohody, alebo do vyčerpania finančného limitu 06.10.2021 RODAFE s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 26.09.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Bezbariérový vchod a úpravy vchodu 36 489,68 s DPH 26.07.2021 3.8.2021 do 9:00 hod. 31.08.2021 03.08.2021 GEMM spol. s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 26.07.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup učebníc pre 2. stupeň ZŠ 5 889,68 s DPH 19.07.2021 27.7.2021 do 9:00 hod. 23.08.2021 29.07.2021 preskoly.sk, s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 19.07.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia chodieb a vestibulu školy ZŠ Železničná 49 912.24 s DPH 18.07.2021 26.7.2021 do 9:00 hod. do 30 dní od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo 26.07.2021 Sky Hill s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 18.07.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Vybavenie modernejšej školy 30 256.93 s DPH 18.07.2021 26.7.2021 do 9:00 hod. 20.08.2021 29.07.2021 STELL art design s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 18.07.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Obstaranie učebníc pre 1. stupeň ZŠ 7 805.60 s DPH 02.06.2021 8.6.2021 do 13:00 hod. 23.08.2021 09.06.2021 AITEC s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 82107 Bratislava - Vrakuňa 09.06.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výmena skorodovaného potrubia SV 59 479.20 s DPH 07.01.2021 15.1.2021 do 8:00 hod. do 30 dní od nadobudnutia platnosti zmluvy 21.01.2021 POHAS GROUP, s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 82107 Bratislava - Vrakuňa 07.01.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Stavebné práce v učebniach školy 17 545.69 s DPH 07.10.2020 15.10.2020 do 10:00 hod. 27.11.2020 28.10.2020 STAVOMAL Slovakia, spol. s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 82107 Bratislava - Vrakuňa 28.10.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup doplnených učebníc pre II. stupeň ZŠ 6 367.91 s DPH 08.09.2020 14.9.2020 do 11:00 hod. 25.09.2020 14.09.2020 Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 08.09.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výmena podlahovej krytiny 8 370.18 bez DPH 12.08.2020 19.8.2020 do 10.00 hod. 31.08.2020 12.08.2020 Rastislav Krivosudský - BETON FLOOR Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 12.08.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup učebníc 12 636.50 s DPH 23.06.2020 29.6.2020 do 10.00 hod. 25.08.2020 29.06.2020 Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 23.06.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výmena podlahovej krytiny a oprava časti steny pri vstupe do budovy školy 18 862.50 bez DPH 18.11.2019 27.11.2019 do 9.00 hod. 31.01.2020 27.11.2019 KPN REAL SK, s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 18.11.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Stavebné práce (Rekonštrukcia chodby v administratívnom trakte budovy školy a vchodu do budovy) 6 491.42 bez DPH 28.06.2019 9.7.2019 do 9.00 hod. 15.08.2019 09.07.2019 KPN REAL spol. s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 82107 Bratislava - Vrakuňa 28.06.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kuchynské zariadenie do ŠJ pri ZŠ, Železničná 14, Bratislava - Vrakuňa 23 733.58 s DPH 20.05.2019 30.5.2019 do 9.00 hod. 6 týždňov odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy 30.05.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o. Základná škola, Železničná 14, 82107 Bratislava - Vrakuňa 20.05.2019