• Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 07.03.2019 sme organizovali školské kolo 65. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín.  Zúčastnení žiaci predniesli krásne umelecké výkony. Nebolo jednoduché predniesť svoje umenie v prostredí veľkej konkurencie. Žiakom, ktorí sa umiestnili, srdečne gratulujeme. Žiaci umiestnení na 1. miestach nás budú reprezentovať v ďalšom postupovom kole súťaže. Prajeme veľa síl do ďalšieho konkurenčného boja.

     • Kurz plávania v ŠKD

     • ŠKD organizuje kurz plávania od 16.4.-30.4.2019 na Pasienkoch.
      Mgr. Dubovcová

     • Milí rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     • Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Veľká vďaka.

     • Vzdelávame k zlepšeniu nášho životného prostredia

     • Od septembra prebieha na našej škole EKO vzdelávanie. Prvý stupeň zatiaľ absolvoval zaujímavý vzdelávací program prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie Daphne. Rozprávali sa na tému ako tvoriť menej odpadu a ako ho separovať. Na druhom stupni prebieha vzdelávanie vrámci výučby prírodovedných predmetov, triednických hodín a exkurzií v samotnom dianí spaľovne. Veríme, že do konca roka sa stihne každá trieda pozrieť bližšie, čo sa deje s odpadom po odhodení do koša. Snažíme sa prispieť svojou troškou a každá trieda si zriadila kôš na papier a plast. Pridajte sa k nám.

     • Novoročný 5-boj predškolákov 2019

     • U nás to opäť vrelo šantivým pohybom a veselou vravou..   Zavítali k nám predškoláci z okolitých materských škôl, aby si so svojimi rovesníkmi zmerali pohybovú vitalitu, rýchlosť, presnosť, ohybnosť a dôvtip.  V súťažných disciplínach vyhrával raz jeden, raz druhý. Napätie stúpalo do posledného kola. Ale všetci boli štátni, veselí, optimistický a naplnení radosťou z pohybu. Súčasní predškoláci sa vydarili!  Dobre počúvali a naplno plnili zadané úlohy. Budú z nich dobrí  prváci!  A....možno aj na našej škole! Prezrite si , kto tam bol a ako obstál:

     • učiteľ 1.stupňa základnej školy

     • Základná škola, Železničná 14,  Bratislava – Vrakuňa

      hľadá učiteľku 1.stupňa základnej školy

       

      Miesto práce

      Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa

      Druh pracovného pomeru  plný  úväzok

      Termín nástupu ihneď, prípadne dohodou

      Vzdelanie

      Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

      Ďalšie požiadavky

      žiadosť o prijatie do zamestnania
      - profesijný životopis
      - doklad o vzdelaní
      - súhlas so spracovaním osobným údajov.

      Osobnostné predpoklady a zručnosti

      Flexibilita, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie.

      Výber uchádzačov prebehne pohovorom vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

       

      Kontakt

      Kontaktná osoba:

      Mgr.Andrea Macháčová

      ZŠ Železničná 14

      Bratislava

       

      Tel.: 02/45 24 7092

      Mail: andrea.machacova@zszelba.sk

     • Kľak 2019

     • Lyžiarsky kurz prebehol bez zranení a zo všetkých nelyžiarov sa stali úspešní lyžiari.

     • Vianočný Helpmarket

     • Baví nás pomáhať!
      Vďaka projektu HELPMARKET sa detskému parlamentu v spolupráci s rodičmi a žiami školy podarilo pre Krízové stredisko Dúha vo Vrakuni vyzbierať 431,- eur. Tento výťažok, ako aj potravinový a spotrebný tovar sme spolu so žiakmi odovzdali riaditeľke tohto strediska.
      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto zbierky.
      Mgr. Radovan Obický, Mgr. Katarína Štofančíková a detský parlament

     • Projetk ESF „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“

     •  

       

     • Školský ples

     • ZŠ Železničná 14  v spolupráci s radou školy pri ZŠ vás srdečne pozýva na 11.ročník ŠKOLSKÉHO PLESU.

      Kedy: 08.02.2019 o 19:00h.

      Cena lístku 27€

      Lístky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy.

    • Zmyslovňa a novinky
     • Zmyslovňa a novinky

     • Vďaka finančnej podpore z Bratislavského samosprávneho kraja sa už dnes naši šikovní a tvoriví návštevníci Zmyslovne radovali z gulôčkového bazénika. Družstvá spolupracovali pri posielaní gulôčok cez kartonové rolky,ktoré ostali z nových kobercov, zdolávali prekážky a spočítali,že aj žltých,aj červených gulôčok je 105. Vytvorili pomôcku na držanie "potrubia",cez ktoré gulôčky putovali do cieľa - aby si šetrili ruky, podložili pod rolku žinenku a vytvorili tak naklonenú rovinu.Veľmi tvorivo sa vynašli aj pri prenášaní gulôčok spať do bazénika - využili prekážkové kamene ako misky!
      Každýv skupine mal svoje nezastupiteľné miesto,pretože vieme, že každý z nás tu má svoj zmysel!
       Zmyslovňa a novinky - Obrázok 1
       
     • Vianoce 2018

     • Ďakujeme, že ste prišli medzi nás a prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov.

     • Zmyslovňa

     • ZMYSLOVŇA

      Vďaka podpore z Bratislavského samosprávneho kraja sme v rámci projektu Zmyslovňa - Každý z nás tu má svoj zmysel! mali možnosť stretávať sa so žiakmi na neformálnej báze, ako aj s rodičmi v podvečerných hodinách s občerstvením. 

      So žiakmi sme sa venovali predovšetkým rozhovorom, stratégiám efektívneho učenia, ako aj  rozvoju čiastkových funkcií, či hraniu rôznych hier zameraných na spoluprácu a význam porozumenia. AJ vĎaka mnohým rozhovorom vznikol nápad na tvorbu spoločného diela - ruky všetkých ako umelecká výzdoba vestibulu školy.

      Identifikovali sme niektoré potreby žiakov, rodičov, či učiteľov. Zrealizovali sme pobytové stretnutia s cieľom lepšie spoznať samého seba, svojich spolužiakov a učiteľov. Počas týchto chvíľ sme stanovili ciele a želané pravidlá fungovania v našej skupine (triede, či skupine priateľov). 

      Žiaci mali tiež možnosť v popoludňajších hodinách v skupinkách pracovať na tvorivých úlohách či užívať si senzorickú stimuláciu či inhibíciu v upravenej miestnosti s názvom Zmyslovňa. Spoločne sme vytvorili záťažovú deku z ryže, antistresové balóniky naplnené senzorickým materiálom a hrali sme hry na rozvoj pozornosti, sluchového či zrakového rozlišovania. Aj sme sa hýbali, skákali cez prekážky či zdobili perníčky. 

      ABy sme sa cítili príjemne, máme v miestnosti aj koberec a už niekoľko mesiacov sa tešíme na bazénik s loptičkami. Zatiaľ sa veľa zabávame so žinenkami, tvoríme z nich bunkre a bludiská. Učíme sa hrou orientovať sa v priestore keď nás naviguje niekto iný a my nevidíme. 

      V neposlednom rade sa hojdáme a cvičíme v jogových sieťach, posilňujeme svalový tonus tak, aby naše telo bolo v rovnováhe a postupne sa do rovnováhy dostaneme aj my. 

      Pri namáhaní šedých buniek mozgových a pohybových aktivitách rýchlo dostanú deti na niečo chuť a vďaka financiám z BSK im môžeme energiu doplniť formou malého občerstvenia (keksíky, čajík). 

     • Šaliansky Maťko

     • 13.12.2018 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Súťažilo sa v troch kategóriách a recitátori oduševnene predniesli svoje povesti. Odborná porota na záver vyhlásila najlepších recitátorov.

      I.kategória           1. miesto : Toroková Petra            -  III.D

                                    2. miesto : Tomy Marek Pružina   - III.D

                                    3. miesto :  Sliacka Simona            -  II.A

      II. kategória        1. miesto: Slováková Lenka           -  V.C

                                   2. miesto: Galovičová Nataša       -   V.C

                                   3. miesto: Frajt Kristián                 -  IV.B

      III. kategória      1. miesto: Valachová Terézia        -  VII.B

                                  2. miesto: Blažencová Barbora     -  VII.B

                                  3. miesto: Podhorová Lilly             -  VI.B

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole.                                                                                                                         Mgr.H.Sroková

     • Športové súťaže

     • Minulý týždeň bol pre našich žiakov maximálne nabitý športovými súťažami. V priebehu týždňa sme stihli absolvovať okresné kolo v basketbale žiakov, následne sme pokračovali turnajom v minihádzanej pre našich najmenších a naše účinkovanie sme zakončili obvodným kolom v stolnom tenise žiačok a žiakov na našej domácej pôde. V basketbale  sa nám síce veľmi nedarilo, keď sme zo skupiny nepostúpili do ďalších bojov o postup na krajské kolo, no chlapci bojovali až do samotného konca. Následne na to, v stredu 28. 11. sa uskutočnil už tradičný turnaj v minihádzanej pre prvý stupeň ZŠ, kde naši štvrtáci obsadili celkové 8.miesto. Lepšie výsledky sme dosiahli v stolnom tenise žiakov a žiačok v stredu 28. 11, a štvrtok  29. 11., keď naše dievčatá obsadili 2.miesto a chlapci 3.miesto v obvodnom kole. Mgr. Gabriel Uňatinský.