• Viac informácií o našej práci aj tu:

   • Kto tvorí náš školský podporný tím?

   • 1. Inkluzívny tím ZŠ:

    • Mgr. et Mgr. Katarína Dobrovodská

               školský psychológ a školský špeciálny pedagóg

               e-mail: katarina.dobrovodska@zszelba.sk

    • Mgr. Paulína Flímerová

               školský špeciálny pedagóg

               e-mail: paulina.flimerova@zszelba.sk

     

    2. Asistenti učiteľa v ZŠ:

    • Ivana Matulíková

               e-mail: ivana.matulikova@zszelba.sk

    • Anna Martináková

               e-mail: anna.martinakova@zszelba.sk

    • Andrea Schusnixová

               e-mail: andrea.schusnixova@zszelba.sk

    • Dominika Šeboková

               e-mail: dominika.sebokova@zszelba.sk

    • Beáta Drozdová

               e-mail: beata.drozdova@zszelba.sk

    • Mgr. Katarína Štofančíková

               e-mail: katarina.stofancikova@zszelba.sk

    • Milan Koyš

               e-mail: milan.koys@zszelba.sk