• Školský klub detí- ŠKD

   •  

    je mimoškolské zariadenie, v ktorom prežívajú svoj voľný čas žiaci z I. stupňa a 5. ročníkov našej školy mimo vyučovania. O deti sa stará tvorivý kvalifikovaný kolektív vychovávateliek. V školskom roku 2023/2024 pracujeme v pätnástich oddeleniach ŠKD.

     

    Poplatky

    Poplatok za ŠKD je možné uhradiť iba prostredníctvom  bankového prevodu  priamo v banke (trvalý platobný príkaz) alebo cez internet (Internet Banking) na číslo účtu:

    SK05 0200 0000 0016 3325 3459

    variabilný symbol: 30810655

    (pre identifikáciu platby uvádzajte do správy pre prijímateľa meno dieťaťa a triedu)

    Suma: 40 € jeden žiak, ďalší súrodenec v ŠKD 20 €

    Platby v edupage účte rodiča sa párujú manuálne, dodatočne.

    Poplatok je potrebné zaplatiť do 10. dňa v mesiaci.

    Prosíme, neuhrádzať poplatok poštovou poukážkou.

     

    Ranná služba v ŠKD začína o 6:30 hod. Deti vchádzajú do rannej ŠKD vchodom z átria do bloku B, najneskôr do 7:15 hod..

    Popoludní sú deti so svojou pani vychovávateľkou do 16:00. Rodičia si deti vyzdvihnú prostredníctvom čítačky čipov BELLHOP, priložením čipu na čítačku umiestnenú v rodičovskej miestnosti, pri hlavnom vchode, prípadne na školskom dvore (zoznam oddelení, ktoré sú na školskom dvore, je k dispozícii na dverách hlavného vchodu).

    Po 16:00 si rodičia vyzdvihnú deti opäť z átria (bočný vchod)

    V prípade vybavenia nového, či strateného čipu na systém BELLHOP, rodič kontaktuje zodpovednú osobu mailom na: lubica.vankova@zszelba.sk

    Informácie týkajúce sa školského klubu je možné konzultovať s pani vychovávateľkami osobne, alebo e-mailom.