•  

   Osobné stretnutie s vedením školy, alebo zamestnancami školy odporúčame až po predchádzajúcom telefonickom, alebo e-mailovom dohovore.

    

   Mgr. Jana Gáliková

   e-mail: jana.galikova@zszelba.sk

   tajomníčka školy

    

   Ing. Jana Volfová

   e-mail: jana.volfova@zszelba.sk

   asistentka riaditeľky školy

    

   Pondelok až piatok:  7:30 - 14:00 hod.

   Obedná prestávka: 12:00 - 12:30 hod.