• Činnosť ŠKD 


   sa začína pred vyučovaním od 6:30 hod. do 7:30 hod. a pokračuje po skončení vyučovania do 17:00 hod.

   Počas rannej rekreačnej činnosti majú deti možnosť relaxovať, sledovať video rozprávky, pripravovať sa na vyučovanie, čítať knižky, počúvať hudbu a pod. 

   Príchod do ranného klubu je možný od 6:30 do 7:15 (vchodom z átria). Potom sa vchod uzatvára až do otvorenia školy 7:30 hod.


   Popoludní sú činnosti rozdelené na: oddychové, rekreačné, záujmové a príprava na vyučovanie.

   V každej z týchto činností sa deti môžu realizovať, rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti.

   Súčasťou ŠKD je príprava žiakov na vyučovanie. Hravou formou si deti zopakujú to, čo sa naučili v škole. Vedomosti si upevňujú aj prácou s encyklopédiami, riešením hádaniek, hlavolamov, prácou s počítačom, sledovaním vzdelávacích programov. Svoje poznatky si overujú vo vedomostných súťažiach a kvízoch.

   Na činnosť okrem triedy majú deti k dispozícii herňu, ktorá poskytuje príjemné prostredie pre hry, školský areál s ihriskom, knižnicu a telocvičňu.

   Spolu s deťmi navštevujeme aj CDT (Centrum detskej tvorivosti), absolvujú plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik a mnoho iných aktivít.