• Spolupráca s MŠ

     • zo škôlky do školy

     • Výchova a vzdelávanie človeka je dlhodobý, celoživotný proces. Začína sa v materskej škôlke a pokračuje v základnej škole. Naša základná  škola  chce priblížiť malým škôlkarom, najmä predškolákom život v našej základnej škole, preto im otvára svoju bránu, aby mohli nahliadnuť do tajov pracovného ruchu súčasnej modernej školy. Na základe vytvoreného plánu spolupráce  s okolitými materskými škôlkami im hravou formou, a rôznymi vzdelávacími aktivitami približujeme, ako to v škole vyzerá, čo sa v nej deje, čo sa tu budú učiť a zároveň ich zapájame do aktivít našej školy. Pre škôlkarov pripravujeme rôzne  športové  aktivity, Novoročný päťboj, uskutočňujeme Deň zdravej výživy spolu s prvákmi , Vianočné posedenie, Otvorené hodiny u prvákov , výtvarnú súťaž Farebná stopa, Tanečno - literárne dopoludnie , Dni otvorených dverí pre deti a rodičov  z materských škôlok a veľa iných. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • návšteva škôlkárov

     • Piatok 2. marca 2018 bol pre žiakov 1.A výnimočný. Tešili sa na kamarátov z Materskej školy Kríkova. Prváci chceli predškolákom ukázať, čo ich v škole čaká. Keď škôlkari prišli do triedy, prváci ich srdečne privítali. Práve začínala hodina matematiky, do ktorej sa predškoláci okamžite s radosťou zapojili. V úvode hodiny prváci usporiadali čísla na číselnej osi a predškoláci si vyskúšali poznatky z číselného radu. Nasledovalo počítanie pomocou krokovania, vytváranie geometrických útvarov na geodoske a ďalšie zaujímavé aktivity a hry. Predškoláci spoločne s prvákmi riešili rôzne úlohy. Zdalo sa, že učenie je veľká zábava. Po ukončení hodiny sa prváci s kamarátmi zo škôlky museli rozlúčiť. Veríme, že škôlkari odchádzali spokojní a s dobrým pocitom, čo všetko sa im v škole podarilo. 
           Tak dovidenia v škole, budúci prváci!