• Kalendár

  • Dnes je
   Štvrtok 9. 7. 2020
   • jún 2020
     • 30
     • Ut
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
      I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, III.D, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B
     • 30. 6.
     • Školská udalosť
     • 29
     • Po
     • Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania. Vyučovanie prebiehalo podľa správy jednotlivých predmetových komisií alebo správy metodického združenia. .
      V.A, V.B, V.C, VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B
     • 29.-30. 6.
     • Iná udalosť
     • 29
     • Po
     • Spoločenské hry
      V.A, V.B, V.C, VI.A, VI.B, VI.C
     • 29. 6.
     • Školská udalosť
     • 29
     • Po
     • Upratovanie triedy, starostlivosť o kvety v triede, vyprázdnenie skriniek, poučenie o bezpečnosti počas prázdnin
      I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, III.D, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D
     • 29. 6.
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 29
     • Po
     • Príprava rozlúčky so školou
      IX.A, IX.B
     • 29. 6.
     • Školská udalosť
     • 29
     • Po
     • Aktivity v prírode
      VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
     • 29. 6.
     • Školská udalosť
     • 26
     • Pi
     • Pobyt v prírode - vychádzka do okolia, hry v prírode
      I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, III.D, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D
     • 26. 6.
     • Hodina s triednym učiteľom
     • 26
     • Pi
     • Upratovanie, odovzdávanie kľúčov od skriniek
      VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B
     • 26. 6.
     • Školská udalosť