• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
 •  

   

   • Základná škola  Železničná

   • Aj tento rok sa máte možnosť pozrieť na to, čo máme u nás nové.

     

   • Naše novinky

      • BESEDA S ADVOKÁTOM

      • 2. 4. 2023
      • Žiaci 8.B triedy dnes mali možnosť konzultovať témy, ktorým sa venujú na hodinách občianskej náuky a etickej výchovy s pánom advokátom Mgr. Petrom Serinom.

       Zaujímavou formou kvízu si žiaci upevňovali poznatky o občianskom, rodinnom a trestnom práve. Časť diskusie sme venovali aj ochrane práv spotrebiteľa.

      • BESEDA S ADVOKÁTOM: Čítať viac
      • LÍZANKOVÁ VÝZVA

      • 29. 3. 2023
      • Školský parlament sa rozhodol zapojiť do lízankovej výzvy! Cieľom výzvy je vyzbierať čo najviac lízaniek pre detičky liečených na onkológii a zmierniť im tak nepríjemnú chuť po chemoterapii. Neodporúčajú sa čokoládové a šumienkové lízatká.

       Pomôžte nám v tejto výzve aj Vy!

       Zberné miesto sa bude nachádzať pri nástenke školského parlamentu.

      • LÍZANKOVÁ VÝZVA: Čítať viac
      • Mesiac knihy- aktivity v 2.E

      • 28. 3. 2023
      • Počas celého marca, ktorý je mesiacom kníh, sme v 2. E mali množstvo aktivít. S knihami sme pracovali na skoro všetkých predmetoch. Na hodinách matematiky nám pomáhali pri počítaní, porovnávaní, tvorili sme slovné úlohy, robili všelijaké tajničky. Na slovenskom jazyku sme opisovali ilustrácie, či prepisovali slová so spoluhláskami. Na prvouke nám pomáhali naše encyklopédie, z ktorých sme čerpali informácie o zvieratkách, na výtvarnej výchove sme kreslili svojich obľúbených hrdinov. Na čítaní sme si čítali svoje obľúbené knihy, písali si čitateľské denníčky či projekty a zavŕšili sme dramatizáciou svojich obľúbených hrdinov. Pre zachovanie autentickosti sme sa podľa nich aj obliekli.

      • Mesiac knihy- aktivity v 2.E: Čítať viac
      • Praktická simulácia kyslého dažďa

      • 26. 3. 2023
      • V dôsledku znečisťovania vzduchu sa tvorí smog, padajú kyslé dažde, dochádza k porušovaniu ozónovej vrstvy i globálnemu otepľovaniu. So siedmakmi sme si prostredníctvom praktickej simulácie vysvetlili nielen princíp vzniku kyslých dažďov, ale aj ich negatívny dopad na rastliny. Aktivita bola realizovaná v rámci prierezovej témy „Environmentálna výchova“. Aktivitou sme sa tematicky prepojili na blížiaci sa Deň Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla.

      • Praktická simulácia kyslého dažďa: Čítať viac
      • Bricklandia

      • 24. 3. 2023
      • Dňa 22.3.2023 sa triedy 2.D a 2.B zúčastnili zážitkového učenia v Bricklandii. Pozreli sme si výstavu z lega. Využili sme lego na rôzne kreatívne hry, postavili si podľa šablóny rôzne rozprávkové postavy. Zabavili sme sa a tento deň sme si užili.

      • Svetový deň vody

      • 24. 3. 2023
      • Svetový deň vody je určený na 22.3. Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spojených národov. Na našej škole sme si tento deň pripomenuli rozhovormi, prezentáciami a rôznymi edukačnými aktivitami pod názvom "Putovanie kvapky." Triedy sa "zahalili" do modrej farby a namiesto sladených nápojov sa pila čistá voda. Zvládni to perfektne všetky triedy na našej škole.

      • Svetový deň vody: Čítať viac
      • Hodina deťom

      • 23. 3. 2023
      • V utorok, dňa 21.3.2023 sa uskutočnila celoslovenská zbierka Hodina deťom. Výnos zbierky je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. So školským parlamentom sa nám vďaka Vám podarilo vyzbierať sumu 328,42€.

       Veľmi pekne ďakujeme za Vašu účasť na zbierke.

      • Hodina deťom: Čítať viac
      • Ponožková výzva

      • 22. 3. 2023
      • Aj my sme sa zúčastnili 21. marca - Svetového dňa Downovho syndrómu. Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS sme vyjadrili aj obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí.

       2.A

      • Z 1. miesta v krajskom kole postupujeme na Grandfinále v Prahe

      • 21. 3. 2023
      • S našimi úspešnými žiakmi zo 6.C, Alexandrou Nyíriovou, Karolínkou Soosovou a Peťom Spilým, sa zúčastníme na Grandfinále v Prahe. Tentokrát z 1. miesta v krajskom kole!

       Naše dievčatá, Mia Barteková a Laura Hanúsková, ukázali svoje skúsenosti, zodpovedný prístup a prebojovali sa na krásne 4. miesto. Svetlanka Valacsayová, Paula Pitoňáková a Bibiana Brehová z 8. C najviac zaujali publikum svojim kreatívnym prístupom a od poroty získali spätnú väzbu so slovami o najkrajšom odkaze prezentácie či dokonca celej Prezentiády.

      • Z 1. miesta v krajskom kole postupujeme na Grandfinále v Prahe: Čítať viac
      • 21. marec Svetový deň Downovho syndrómu- ponožková výzva

      • 20. 3. 2023
      • 21. marca 2006 bol na podnet organizácie DSI (Down Syndrome International) a EDSA (European Down Syndrome Association) vyhlásený prvý Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v spoločenstvách jednotlivých krajín poslúžiť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.

      • Sme súčasťou medzinárodnej eTwinnig rodiny

      • 20. 3. 2023
      • Zážitkové učenie na hodinách cudzích jazykov sme podporili účasťou v školských projektoch, ktoré sa realizujú v platforme eTwinning. Program eTwinning je financovaný Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. eTwinning predstavuje najväčšiu komunitu učiteľov európskych škôl. Umožňuje nám nájsť partnerskú školu, s ktorou môžeme realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí Twinspace.

      • Sme súčasťou medzinárodnej eTwinnig rodiny: Čítať viac
      • Úspech žiakov 8.C v celoslovenskej súťaži „OBCHOD BUDÚCNOSTI“

      • 16. 3. 2023
      • Kolektívna spolupráca žiakov 8.C bola odmenená Slovenskou alianciou moderného obchodu, ktorú tvoria TOP zamestnávatelia v sektore obchodu. Do súťaže sme sa zapojili projektom „EkoVízia ôsmakov“. Žiakom 8.C ďakujem za aktívnu účasť a spoluprácu.

       RNDr. Marika Blaškovičová, triedna učiteľka

      • Spoločné čítanie

      • 16. 3. 2023
      • Máme tu marec mesiac knihy. Pri tejto príležitosti pre žiakov pripravujeme hneď niekoľko aktivít. Ich cieľom je vzbudiť u nich záujem o detskú literatúru a motivovať ich k čítaniu. Ideálne je, keď deti vnímajú knihy ako svojich priateľov. Včera sme absolvovali deň, kedy sme sa všetci zapojili do spoločného čítania. Žiaci na 1. stupni si čítali počas prvej vyuč. hodiny, či už spolu, alebo každý sám a na 2. stupni sa čítanie prelínalo naprieč všetkými hodinami.

      • Spoločné čítanie: Čítať viac
      • Učíme sa pomocou tvorby projektu

      • 14. 3. 2023
      • Na prvouke s druhákmi sme začali preberať zaujímavú tému - Spoločenstvá živočíchov. Aby žiaci nielen pasívne prijímali informácie, ale ich aj aktívne vyhľadávali, mali možnosť spracovať projekt o dvoch spoločenstvách - spoločenstvo mravcov a včiel. Každý si vybral to, čo je preňho zaujímavejšie, vytvorili menšie skupinky a pustili sa s chuťou do práce. Na spracovanie projektu mali rôzny materiál, ktorý si sami doma pripravili. Spoločnými silami vypracovali krásne projekty, ktoré následne po skupinkách svojim spolužiakom odprezentovali. Oboznámili nás tak s novou témou a zároveň sme sa vďaka nim dozvedeli mnoho informácií zo života mravcov a včiel. Všetci žiaci boli veľmi usilovní a za svoju prácu si zaslúžia veľkú pochvalu.

      • Učíme sa pomocou tvorby projektu: Čítať viac
 • O nás

  Sme moderná a rodinná škola. Dôraz kladieme na komunikáciu, prezentáciu a rozvoj životných zručností našich žiakov.