• Novinky

      • Bavíme bratislavské deti športom

      • Naši štvrtáci sa dnes zúčastnili atletickej súťaže, ktorú každoročne organizuje slovenský atletický zväz. Súťaž niesla názov "Bavíme bratislavské deti športom". Naše zmiešané 6 členné družstvo si vybojovalo postup do finálového kola, ktoré sa uskutoční 6.4.2018 v športovej hale Elán.

       Mgr. Gabriel Uňatinský

      • Hviezdoslavov Kubín

      • súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy

      • Sadím, sadíš, sadíme

      • šiestaci sa naučili, že rastliny sa dokážu rozmnožovať aj odrezkami či poplazmi a hneď si to aj vyskúšali

      • Ukážka prác žiakov druhého stupňa

      • naši žiaci vytvorili zaujímavé modely ľudskej DNA, dvojramenných váh, zemegule a rôzne výrobky z plastu