• Novinky

      • Výberové kolá projektiády

      • V týždni 16.-20.4.2018 sa uskutočnia výberové kolá projektiády na prvom aj druhom stupni. Tešíme sa na vaše prezentácie.

      • Na Slovensko dorazila invázia gigantov!

      • „Invázia gigantov“ je kľúčovou myšlienkou Medzinárodnej mobilnej výstavy modelov z LEGO kociek. „ Na výstave prezentujeme sochy známych osobností zo sveta športu, kultúry, filmu a rozprávok vytvorené v mierke 1:1 – čiže gigantov vo svojom odbore“, hovorí Rafal Szymański, organizátor výstavy.

       12. apríla sa žiaci druhých ročníkov zo ZŠ Železničná zúčastnili tejto mobilnej výstavy z lego kociek, kde na rozlohe 2500m2 mohli vidieť viac ako 100 modelov, na ktoré sa použilo práve 7 miliónov lego kociek. Organizátori mysleli aj na rozvoj kreativity, a tak pripravili zábavnú zónu : Fun Park v rozlohe 500m2, na ktorej naši žiaci po odhalení „ gigantického“ Petra Sagana, Batman-a  a iných významných osobností sa mohli zabaviť a vyjadriť svoju fantáziu skladaním lega.

       Vystavené modely životnej veľkosti a následné realizovanie vlastných predstáv sa stali pre našich žiakov nezabudnuteľným zážitkom.

     • Deň narcisov
      • Deň narcisov

      • V piatok trinásteho (13.4) sa zástupcovia detského parlamentu zapojili do verejnej zbierky Ligy proti rakovine, známej aj ako Deň narcisov. Žiaci si obliekli modré tričká, pripli na hruď žlté narcisy a zbierali peniaze nielen na našej škole, ale ako odvážni bojovníci vyrazili aj do ulíc. Pobehali takmer celú Vrakuňu, šírili osvetu a nebáli sa s verejnosťou komunikovať aj na vážne témy, ktorými sa táto verejno-prospešná zbiera zaoberá (prevencia, rakovina, liečba,...). Výsledkom boli krabičky plné peňazí a super pocit z vykonanej dobročinnej akcie.

     • Pokusy, pokusy, pokusy...
      • Pokusy, pokusy, pokusy...

      • Všetci určite vieme zo života, že ľahšie si zapamätáš to, čo vidíš, čo si môžeš chytiť, ochutnať, ovoňať, počuť... 

            Tak je to aj vo vyučovaní, keď sa deťom vysvetlí nové učivo a môžu si to hneď aj vyskúšať. Určite sa im to ľahšie dostane do hlavičky, ako niečo o čom nemajú vôbec predstavu o čom sa učia. Týka sa to najmä prírodovedných predmetov, kde sa vykonáva množstvo pokusov a overovaní. Naši druháci uskutočnili tiež pár pokusov a to na tému: rozpustnosť látok, filtrácia, kryštalizácia a na akom princípe funguje sopka. 

            Deti sa z pokusov veľmi tešili, lebo sa im podarili a už sa tešia na ďalšie praktické hodiny. 

      • Minihádzaná

      • Tak ako každý mesiac aj tento sa uskutočnil opäť turnaj v minihádzanej pre našich štvrtákov. Za účasti 12-tich družstiev sa nám tentokrát nepodarilo prebojovať na pódiové umiestnenie, ako tomu bolo minulý mesiac a chlapci obsadili pekné 6.miesto. ​​​​​​​

      • Finále bavme bratislavské deti športom.

      • V atletickej hale Elán sa zišli najlepší z najlepších a preverili si svoju zdatnosť. Nášmu šesťčlennému družstvu sa vo finále darilo celkom dobre, ale na medailu musíme ešte potrénovať.

      • Skúsenosti z basketbalu

      • 6. apríla sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiakov základných škôl Jura Hronca. Naši žiaci si postup do ďalších kôl nevybojovali, avšak nazbierali mnoho cenných skúseností s kvalitnými súpermi.