• Novinky

      • Vianoce 2018

      • Ďakujeme, že ste prišli medzi nás a prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov.

      • Zmyslovňa

      • ZMYSLOVŇA

       Vďaka podpore z Bratislavského samosprávneho kraja sme v rámci projektu Zmyslovňa - Každý z nás tu má svoj zmysel! mali možnosť stretávať sa so žiakmi na neformálnej báze, ako aj s rodičmi v podvečerných hodinách s občerstvením. 

       So žiakmi sme sa venovali predovšetkým rozhovorom, stratégiám efektívneho učenia, ako aj  rozvoju čiastkových funkcií, či hraniu rôznych hier zameraných na spoluprácu a význam porozumenia. AJ vĎaka mnohým rozhovorom vznikol nápad na tvorbu spoločného diela - ruky všetkých ako umelecká výzdoba vestibulu školy.

       Identifikovali sme niektoré potreby žiakov, rodičov, či učiteľov. Zrealizovali sme pobytové stretnutia s cieľom lepšie spoznať samého seba, svojich spolužiakov a učiteľov. Počas týchto chvíľ sme stanovili ciele a želané pravidlá fungovania v našej skupine (triede, či skupine priateľov). 

       Žiaci mali tiež možnosť v popoludňajších hodinách v skupinkách pracovať na tvorivých úlohách či užívať si senzorickú stimuláciu či inhibíciu v upravenej miestnosti s názvom Zmyslovňa. Spoločne sme vytvorili záťažovú deku z ryže, antistresové balóniky naplnené senzorickým materiálom a hrali sme hry na rozvoj pozornosti, sluchového či zrakového rozlišovania. Aj sme sa hýbali, skákali cez prekážky či zdobili perníčky. 

       ABy sme sa cítili príjemne, máme v miestnosti aj koberec a už niekoľko mesiacov sa tešíme na bazénik s loptičkami. Zatiaľ sa veľa zabávame so žinenkami, tvoríme z nich bunkre a bludiská. Učíme sa hrou orientovať sa v priestore keď nás naviguje niekto iný a my nevidíme. 

       V neposlednom rade sa hojdáme a cvičíme v jogových sieťach, posilňujeme svalový tonus tak, aby naše telo bolo v rovnováhe a postupne sa do rovnováhy dostaneme aj my. 

       Pri namáhaní šedých buniek mozgových a pohybových aktivitách rýchlo dostanú deti na niečo chuť a vďaka financiám z BSK im môžeme energiu doplniť formou malého občerstvenia (keksíky, čajík). 

      • Šaliansky Maťko

      • 13.12.2018 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Súťažilo sa v troch kategóriách a recitátori oduševnene predniesli svoje povesti. Odborná porota na záver vyhlásila najlepších recitátorov.

       I.kategória           1. miesto : Toroková Petra            -  III.D

                                     2. miesto : Tomy Marek Pružina   - III.D

                                     3. miesto :  Sliacka Simona            -  II.A

       II. kategória        1. miesto: Slováková Lenka           -  V.C

                                    2. miesto: Galovičová Nataša       -   V.C

                                    3. miesto: Frajt Kristián                 -  IV.B

       III. kategória      1. miesto: Valachová Terézia        -  VII.B

                                   2. miesto: Blažencová Barbora     -  VII.B

                                   3. miesto: Podhorová Lilly             -  VI.B

       Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole.                                                                                                                         Mgr.H.Sroková

      • Športové súťaže

      • Minulý týždeň bol pre našich žiakov maximálne nabitý športovými súťažami. V priebehu týždňa sme stihli absolvovať okresné kolo v basketbale žiakov, následne sme pokračovali turnajom v minihádzanej pre našich najmenších a naše účinkovanie sme zakončili obvodným kolom v stolnom tenise žiačok a žiakov na našej domácej pôde. V basketbale  sa nám síce veľmi nedarilo, keď sme zo skupiny nepostúpili do ďalších bojov o postup na krajské kolo, no chlapci bojovali až do samotného konca. Následne na to, v stredu 28. 11. sa uskutočnil už tradičný turnaj v minihádzanej pre prvý stupeň ZŠ, kde naši štvrtáci obsadili celkové 8.miesto. Lepšie výsledky sme dosiahli v stolnom tenise žiakov a žiačok v stredu 28. 11, a štvrtok  29. 11., keď naše dievčatá obsadili 2.miesto a chlapci 3.miesto v obvodnom kole. Mgr. Gabriel Uňatinský.

      • Olympiáda z nemeckého jazyka

      • Dňa 30. 11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka.  Do obvodného kola postupuje Timea z 9.A a Sára z 8.B. Gratulujeme. 
       Mgr. Radovan Obický, Mgr. Miroslava Krchlíková