• Novinky

      • Vzdelávame k zlepšeniu nášho životného prostredia

      • Od septembra prebieha na našej škole EKO vzdelávanie. Prvý stupeň zatiaľ absolvoval zaujímavý vzdelávací program prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie Daphne. Rozprávali sa na tému ako tvoriť menej odpadu a ako ho separovať. Na druhom stupni prebieha vzdelávanie vrámci výučby prírodovedných predmetov, triednických hodín a exkurzií v samotnom dianí spaľovne. Veríme, že do konca roka sa stihne každá trieda pozrieť bližšie, čo sa deje s odpadom po odhodení do koša. Snažíme sa prispieť svojou troškou a každá trieda si zriadila kôš na papier a plast. Pridajte sa k nám.

      • Novoročný 5-boj predškolákov 2019

      • U nás to opäť vrelo šantivým pohybom a veselou vravou..   Zavítali k nám predškoláci z okolitých materských škôl, aby si so svojimi rovesníkmi zmerali pohybovú vitalitu, rýchlosť, presnosť, ohybnosť a dôvtip.  V súťažných disciplínach vyhrával raz jeden, raz druhý. Napätie stúpalo do posledného kola. Ale všetci boli štátni, veselí, optimistický a naplnení radosťou z pohybu. Súčasní predškoláci sa vydarili!  Dobre počúvali a naplno plnili zadané úlohy. Budú z nich dobrí  prváci!  A....možno aj na našej škole! Prezrite si , kto tam bol a ako obstál:

      • Kľak 2019

      • Lyžiarsky kurz prebehol bez zranení a zo všetkých nelyžiarov sa stali úspešní lyžiari.