• Novinky

      • Bratislava rope skipping cup 2019

      • Rope skipping názov tejto športovej disciplíny je prevzatý z anglického jazyka a znamená skákanie cez švihadlo.Je to cvičenie zaradené medzi kardiovaskulárna aktivita ako sú beh, aerobik, rýchla chôdza, cyklistika atď. Zlepšuje koordináciu pohybu, rovnováhu, silu dolnej aj hornej časti tela. Skákanie cez švihadlo zvyšuje rýchlosť a pohotovosť rúk, spevňuje celé telo, zlepšuje celkovú koordináciu a pozornosť, obmedzuje obezitu, zvyšuje vytrvalosť.
       Je veľmi prospešný pre psychiku, zlepšuje orientáciu v priestore a čase. Podporuje u detí a mládeže vzájomnú spoluprácu a dôveru  (pri skákaní vo dvojiciach a skupinkách), vytvára dobrú náladu, podporuje kreativitu a rozvíja cit pre rytmus. Rope skipping je nielen voľno časová aktivita detí a mládeže, ale aj organizovaná súťažná disciplína. Náš tím Fun skippers , ktorý pôsobí na základnej škole Železničná 14 sa zapojil do súťaže Bratislava rope skipping cup 2019. Získali sme s našimi najmenšími členmi tímu hneď niekoľko ocenení.
       Súťaž prebiehala 2 dni. Počas prvého dňa boli súťažné disciplíny jednotlivcov a taktiež začiatočníkov, kde sme boli naozaj úspešný. Druhý deň bol  zameraný na párové disciplíny ako aj na tímové 3 až 4 členné. Naše staršie dievčatá aj chalan boli úspešný druhý deň súťaže , kde získali 3 x 3.miesto.

      • Dobré jablká.

      • Dňa 15.4.2019 nás navštívili z roľníckeho družstva "Dobré jablká" ujo Milan a teta Anička. Naším deťom porozprávali všetko o zdravom ovocí. Pripravili pre deti ochutnávku jabĺk a štiav. 

      • Hádzaná

      • V utorok 9. 4. sa konalo obvodné kolo v hádzanej chlapcov, ktoré organizovala práve naša škola. Za účasti troch družstiev sa našim športovcom veľmi darilo, keď dokázali zvíťaziť v oboch stretnutiach a postúpiť na finálové kolo bratislavského okresu. Touto cestou chlapcom gratulujeme a želáme veľa šťastia v ďalších bojoch o postup na krajské finále. Mgr. Gabriel Uňatinský.

      • Deň narcisov.

      • Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, učiteľom a dobrým ľuďom z Vrakune, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky Ligy proti rakovine - DEŇ NARCISOV. Len vďaka vám sa podarilo žiakom z detského parlamentu a žiakom z 9.A triedy vyzbierať pre ľudí s onkologickým ochorením krásnych 887,91,- €.
       ĎAKUJEME. Baví nás pomáhať! :)
       Mgr. Radovan Obický, detský parlament a žiaci z 9.A triedy

      • Deň narcisov.

      • Zajtra (11.4) bude na našej škole prebiehať verejná zbierka Deň narcisov. Prosíme vás o pomoc. Nezabudnite si priniesť nejaké drobné peniaze navyše a prispieť tak ľudom, ktorí bojujú s rakovinou. Budete odmenení narcisom a dobrým pocitom. 

       Ďakujeme. Bavinaspomahat

      • Hravá matematika

      • Začiatkom apríla si žiaci druhých ročníkov v rámci ŠKD vyskúšali ako môžu pomocou pohybu meniť niektoré matematické pojmy a sami ich pretvárať. Vďaka spontánnym interaktívnym hrám rozvíjali prirodzenou formou nielen kognitívne funkcie, ale prežívali aj pozitívny stres, vnímali znakové systémy a cibrili pozornosť.

       Najväčší záujem zaznamenala hra na precvičovanie finančnej gramotnosti, v ktorej prišli deti do styku s reálnymi peniazmi 

       Podujatie zorganizovala p. vychovávatelka D. Weingreen

      • Číta celá družina

      • Dňa 22.3.2019 prebehla v škole v ŠKD aktivita "Číta celá družina".

       Zahájenie: čítanie rozprávky Čin-Čin, životopis autora a učiteľa, zaujímavé hádanky, vedomostný kvíz - hravou formou.Odvážlivci recitovali básničky a prózu. 
       Všetkých účastníkov čakala sladká a vecná odmena. 

       A. Fülöpová

      • Farebná stopa, výtvarná súťaž.

      • Milí predškoláci, pedagógovia, rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy, oznamujeme Vám, že Farebná stopa VI. ročník výtvarnej súťaže detí materských škôl 2018/2019 je už na našej škole sprístupnená verejnosti od 1. apríla - 5.apríla 2019. Krásne, inšpiratívne, nápadité a práce plné fantázie si môžete denne prezrieť vo vestibule školy v pracovných dňoch do 15.00 hod.