• Novinky

      • Začiatok školského roka 2019/2020

      • Milí žiaci, rodičia, priatelia,

       tešíte sa už do školy?

       My sa už na vás pripravujeme a veľmi sa tešíme....

       Tak, a opäť začíname....

        

       školský rok 2019/2020 slávnostne otvoríme 2. septembra 2019

        

       o 8.15 hod. v átriu školy

        

       • Menné zoznamy žiakov nebudú zverejnené na bráne školy,  ale budú prístupné v dňoch 26.- 30. 8. 2019 v škole v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod.
       • Školský klub detí je v prevádzke 2. septembra popoludní do 15.00 hod.  a od 3. septembra od 6.30 ráno do 17.30 popoludní
       • Predpokladaný čas ukončenia vyučovania 2.9.2019 je 10.30 hod.
       • Školská jedáleň začína variť od 2. septembra 2019. Obed bude od 11.00 hod. do 13.00 hod. Všetci žiaci, ktorí odovzdali prihlášku na stravu sú na stravu prihlásení. Stravu treba odhlásiť najneskôr do 8.00 hod. 2. septembra 2019. Ak ste neodovzdali prihlášku (zápisný lístok na stravovanie https://cloud5.edupage.org/cloud/Ziadost_o_prijatie_ziaka_na_stravovanie_-_Zapisny_listok.pdf?z%3AYfS95yULV8Tvo4S3yN88t2kUmoZkQ4Kp7VDP3GnHnrutmiWIGcsZeNNHqWXDPgJC) a chcete poberať príspevok štátu na stravovanie, tak vypíšte a odovzdajte zápisný lístok najneskôr do 2. 9. 2019 do 8.00 hod. Ak žiak (zákonný zástupca)  neodovzdal zápisný lístok, má sa za to, že na obedy nechodí.