• Novinky

      • Klub učenia hrou - KUH

       • Milí rodičia, tento rok majú deti opäť možnosť navštevovať Klub učenia hrou v čase od 14.00 do 16.00. KUH prebieha zvyčajne v senzorickej miestnosti s názvom Zmyslovňa, prípadne v učebniach.

       • Špeciálna pedagogička v spolupráci s asitentmi budú so žiakmi do cca 15.15 pracovať na zaujímavých úlohách, či pripraovať sa na vyučovanie. Žiaci druhého stupňa sa pripravujú v triede s pedagogičkou. Zvyšný čas strávia spoločenskými hrami a pohybovou aktivitou "na šatkách". Mobilné telefóny žiaci môžu využiť iba na telefonát s rodičmi, nie na hranie. V prípade, že máte záujem prihlásiť dieťa na KUH, napíšte email  na adresu katarina.dobrovodska@zszelba.sk , kde bude uvedené:meno dieťaťa,trieda, deň, o ktorý máte záujem (maximálne dva).

      • Biela pastelka

      • V piatok trinásteho sa prvýkrát stretli zástupcovia detského parlamentu. Prijali sme medzi seba nových členov a prediskutovali sme plán aktivít na školský rok 2019/2020. Už budúci piatok (20.9.) sa zapájame do verejnej zbierky na podporu ľudí so zdravotným postihnutím - BIELA PASTELKA. Ambasádorkou projektu je Adela Vinczeová a ambasádormi našej školy budú Lukáš a Miška zo 7.C. triedy.
       Nezabudnite si priniesť dobrovoľný príspevok.
       Ďakujeme.