• Novinky

      • Poďakovanie

      • V piatok 17.1.2020 sme navštívili Krízové centrum Dúha, aby sme odovzdali vyzbierané peniaze z HELPMARKETU a SWAPU. Ďakujeme všetkým rodičom, deťom a učiteľom za pomoc a ochotu pomáhať ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú.

       Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať krásnych 325,60,-€.

       Detský parlament, Mgr. Radovan Obický, Mgr. Katarína Štofančíková a Mgr. Katarína Dobrovodská vám ďakujú

      • Senior centrum Vrakuňa

      • Dňa 16.12.2019 vystúpili žiaci z II.C triedy a Michaela Zeleňáková z V. A triedy v Senior Centrum klube dôchodcov Vrakuňa. Svojim vianočným programom potešili našich seniorov, ktorí ich ocenili veľkým potleskom aj sladkým balíčkom.