• LETNÝ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

     • Máme za sebou ďalší školský rok a začali sa letné prázdniny. Deti opustili školské lavice 30.6., ale opätovne sa do nich vrátili 1.júla. Naša škola organizuje letné školské kluby pre deti formou letného tábora. Už nepotrebujú učebnice , ťažké školské tašky, len dobrú náladu a športové oblečenie. Škola je teraz pre nich jedna veľká herňa. Vychovávatelia a učitelia sú ich kamaráti.

      Máme za sebou prvý turnus , kde bolo v 3 oddeleniach spolu 66 detí. Zažili sme spolu kopec zábavy. Divadielko v našom lesoparku, preťahovanie lanom na školskom dvore, naháňačku v telocvični, kreatívne tvorenie z prírodných materiálov. K najobľúbenejším aktivitám  detí patrí aj šport . My sme si vyskúšali korálkové švihadlo, ktoré je súčasťou našej školy už 4. rok. Zasúťažili sme si vo vedomostných súťažiach v skupinách. O stravu sa nám postarali naše pani kuchárky a taniere boli zväčša prázdne. Deti medzi sebou nadviazali nové kamarátstva, nakoľko v skupinách sú deti od 1.ročníka až po 4.ročník. Starší rovesníci boli oporou pre tých mladších.

      Ešte nás čakajú 2 turnusy a my sa na deti veľmi tešíme.