• Novinky

      • Návšteva dopravného ihriska VIII. odd. ŠKD 3.B,D

      • Pri našej škole vyrástlo krásne nové dopravné ihrisko a tak sme sa ho rozhodli navštíviť aj s kolobežkami. Najskôr sme mali v triede teoretickú prípravu, kde sa deti učili dopravné značky a základné pravidlá cestnej premávky. Potom bol malý testík a po získaní “vodičáku” sme mohli ísť do terénu. Deti sa aj tu snažili dodržiavať predpisy a riadili sa semaformi a dopravnými značkami. Veľmi sa nám tam páčilo a určite si to čo najskôr zopakujeme.

       Soňa Pavlovičová, vychovávateľka ŠKD

      • Prevádzka školy a triedne aktívy

      • Dobrý deň, milí rodičia,

       v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva a pokynom zriaďovateľa sme pripravili nové Podmienky a vnútorný režim školy a podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov od 21.9.2020.


       V pondelok - 21.9.2020 - sa uskutočnia triedne aktívy.

       Z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia a prevencie pred ochorením COVID-19 sa triedne aktívy uskutočnia v nasledovných priestoroch.

       1.ročník - o 17.00 hod. v budove školy (p. učiteľka si vás vyzdvihne pred hlavným vchodom)


       2.- 4.ročník - o 17.00 hod. v areáli školy na určených miestach (triedni učitelia majú označenie triedy a v čase konania TA budú na miestach)

       5.- 9.ročník – o 17.30 hod. v areáli školy na určených miestach (triedni učitelia majú označenie triedy a v čase konania TA budú na miestach).

       Vaša účasť na triednom aktíve je dôležitá. Prosíme vás o účasť a o dochvíľnosť, nakoľko v čase triednych aktívov, okrem dôležitých informácií, ktoré vám povedia triedni učitelia, prebehnú aj voľby zástupcov rodičov do rady školy.

       Prineste si so sebou vlastné pero a i keď budeme v exteriéri, odporúčame prekrytie horných dýchacích ciest (rúško).

       Andrea Macháčová

        

       Informácia bola poskytnutá rodičom školy 18.9.2020 cez edupage.
        

      • Oznam

      • Mestská časť Bratislava-Vrakuňa oznamuje občanom, že školský areál v ZŠ Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa, je pre účely športových aktivít pre verejnosť otvorený nasledovne:

       • v mesiacoch september – apríl  do 20.00. h.
       • v mesiacoch máj – august do 22.00 h.
      • OZNAM

      •  

       v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje  riaditeľka  Základnej školy, Železničná 14, Bratislava –Vrakuňa, žiakom dňa 14.9.2020 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových  dôvodov.

        

       Žiaci sú z obedov na tento deň odhlásení automaticky.

        

       Mgr.Andrea Macháčová

        

      • TRIEDNY AKTÍV

      • Vážení rodičia,
       pozývame Vás na triedny aktív, ktorý sa uskutoční v pondelok 21. septembra   v triede Vášho dieťaťa.
       Nezabudnite si, prosím,  priniesť rúško a vlastné pero.

       I. stupeň o 17.00

       II. stupeň o 17,30