• Vianočná radosť

     • Milí rodičia, žiaci.

      Vianoce  každoročne prichádzajú  do nášho stredu, do života našich rodín i  do nášho osobného života s neopakovateľnou atmosférou a pôsobivosťou. Každý rok aj pri tejto príležitosti sa mnohí z nás zastavia a bilancujú, aký bol celý rok a čo nové a pekné nám opäť priniesol.

      Pri zhodnotení roka musím skonštatovať, že my sme, ako škola, dostali tento rok veľa radosti nielen v zateplení našej školy, ale aj vo výnimočnom dopravnom ihrisku. Za tieto radosti ďakujeme mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a najmä p.starostovi JUDr.Ing.Martinovi Kurucovi. Školu máme konečne po dlhých rokoch krásne zateplenú a nové dopravné ihrisko sa teší veľkej pozornosti. Všetky triedy 1.stupňa si niekoľkokrát od septembra vyskúšali vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, aj na kolobežkách. Základná škola prešla veľkou zmenou nielen vo výzore, v podobe nového šatu – zateplenia obvodového plášťa celej školy, ale počas roka sme si vyskúšali aj niekoľko nových foriem vzdelávania. Vystriedali sme prezenčné, dištančné a online vzdelávanie. V online vzdelávaní sme mali pripojených 98 % žiakov 1.stupňa a 95% žiakov 2.stupňa. Každá forma vzdelávania  má svoje klady aj zápory. Veľkou devízou je skutočnosť, že žiaci pri online vzdelávaní získavajú zručnosti, ktoré sme v prezenčnej forme nemali možnosť vyskúšať. Online prostredie nás síce veľmi obohatilo, ale chýba však sociálny kontakt so spolužiakmi a interakcia s učiteľmi. Tak isto ako žiakom chýbajú kamaráti a pani učiteľky, aj nám už v škole chýbajú naši „druhostupniari“. Na druhej strane sme zodpovední a  všetci rozumieme situácii, kedy je nevyhnutné, v záujme ochrany zdravia žiakov, izolovať ich a udržať ich pri online vzdelávaní, ktoré je veľmi náročné nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov, ktorým ďakujem za vynaložené úsilie a nasadenie pri online vzdelávaní.

      Každý rok máme veľa spoločných akcií s rodičmi, veľa aktivít mávame aj v škole, ale žiaľ súčasná situácia nám neumožňuje stretnúť sa či na imatrikulácii prváčikov, daroch jesene, športových turnajoch  alebo  na spaní v škole a žiaľ, čo nás najviac mrzí, na spoločných vianočných trhoch spojených s obľúbenou kapustnicou. V rámci možností a pri dodržaní opatrení sme však  stihli v triedach Dary jesene (aj s online výstavkou a hlasovaním),  Hallowen a Mikuláša, výchvoný kocert, či online besedy. Vo všetkých činnostiach, ktoré realizujeme nám pomáha inkluzívny tím, ktorí pracuje v našej škole v rámci projektu ESF OPĽZ V základnej škole úspešnejší, ktorý pokračuje projektom Pomáhajúce profesie II, ktorým zabezpečíme plynulé pokračovanie fungovania inkluzívneho tímu v škole.

      Vidíte, koľko radosti a lásky sa zmestí do našej krásnej novej školy? Našou radosťou a darom sú naši žiaci, my našu školu napĺňame láskou, pozornosťou, starostlivosťou a láskavosťou a sme a budeme radi, ak sa vy, milí rodičia a priatelia školy k nám pripojíte.

      Na záver nám dovoľte popriať Vám krásne vianočné sviatky, veľa lásky, spokojnosti, hojnosti, vzájomného porozumenia a najmä zostaňme všetci zdraví, aby sme sa mohli opäť  a čo najskôr stretnúť v našej krásnej novej, modernej škole.

      Napriek tomu, že tento rok sme sa nemohli spoločne stretnúť na našich tradičných vianočných trhoch, naši žiaci Vám aj tak posielajú pozdrav prostredníctvom krátkeho videa.

      Mgr. Andrea Macháčová, riaditeľka školy

     • Vtáčia búdka

     • Skôr, ako odídu deti z VIII. odd. na vianočné prázdniny, postarali sa, aby vtáčiky v zime nehladovali. Vo vlastnoručne vyrobenej vtáčej búdke si nájdu maškrty ako slnečnicové semienka, lojovú tyčinku a arašidy.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Veľa, veľmi veľa. Presvedčili sme sa o tom začiatkom decembra. Prvý krát sme sa zapojili do projektu s krásnou myšlienkou: obdarovať starkých, ktorí budú na Vianoce bez svojich blízkych v zariadeniach pre seniorov. Nie je nič krajšie, ako ich potešiť odovzdaním krabičky, ktorá je naplnená nielen darčekmi, ale predovšetkým láskou od ľudí, ktorým nie sú druhí ľahostajní. Vďaka rodičom a deťom nášho ŠKD sa nám podarilo vyskladať 105 krabíc, ktoré sme odovzdali v piatok 4.12.2020 kontaktnej osobe.
      Ďakujeme všetkým rodičom, deťom a kolegom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, a ktorí aj napriek všetkému, čo teraz prežívame, nezabudli na druhých.
      Veľká vďaka!
      Vychovávateľky ŠKD

     • Decembrová básnička

     • Vianoce sú v decembri, 

      prídu k nám krásne dni.

      6.12 je Mikuláš, 

      topánku vždy čistú máš. 

      24.12. sú zase Vianoce,

      voňavý koláč vyberáme z pece. 

      Prvé vločky padajú, 

      sane sa hneď vyberú. 

      Pod stromčekom vidím nejaký darček, 

      možno bude pre mňa, 

      ak nie, mám plno iných hračiek. 

      Erika Paveleková, 5.A

     • Mikuláš

     • Aj k nám do školy prišiel 4.12. Mikuláš a priniesol nám veľaaaaaa sladkosti a veľa dobrej nálady.

     • IKT vo vyučovaní

     • Predstavte si vyučovaciu hodinu, na ktorej žiaci nevyrušujú. Všetci počúvajú, pretože sa snažia naučiť čo najviac. Zapájajú sa do vyučovania a učiteľovi sú pri komunikácii partnerom... Práve týmto smerom sa snažíme posunúť využívanie IKT vo vyučovaní prostredníctvom tabletov. Tento raz si to skúšajú naši druháci a týmto sa pripavujú aj na budúce hodiny informatiky. Samozrejme však, že všetko v primeranej miere a obsahu.

     • Dopravné ihrisko

     • V areáli našej školy ZŠ Železničná bolo vybudované nové dopravné ihrisko, za ktoré sa chceme poďakovať miestnemu úradu a pánovi starostovi. Sme radi, že naši žiaci nemusia cestovať za návštevou dopravného ihriska. Tešíme sa, že takéto edukatívne ihrisko pomôže nie len našim deťom, ale aj deťom  z okolitých škôl, ako aj materských škôlok, ktoré radi navštevujú toto dopravné ihrisko. Naše dopravné ihrisko sa teší takej pozornosti, že už niekoľko krát všetky triedy 1.stupňa našej školy ho navštívili. Teoretické vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, z oblasti dopravy, značiek, predpisov cestnej premávky si môžu deti takto prakticky overiť priamo na dopravnom ihrisku s funkčnými semaformi.