• Online priamo z našej telocvične

     • Dnes o 18:00 si môžte zapnúť online tréning priamo z našej telocvične ZŠ Železničná. Tréning bude špeciálny a poučný. Motívom bude tradičná športová pomôcka, ktorá (bohužiaľ) upadá pomaličky do zabudnutia – švihadlo. To, ako sa na švihadle naučiť dobre skákať, čo všetko sa dá so švihadlom dokázať, resp. ako ho využiť pri športovej príprave nám predvedie a priblíži športová partička FUN Skippers, ktorú si možno niektorí z vás pamätajú aj z našich ŠINTER turnajov. V druhej časti prenosu bude zaujímavý rozhovor o ZŠ Železničná a športe na tejto škole s našimi hosťami. POĎ DO TOHO! Link na online prenos nájdeš kliknutím sem , alebo nižšie.

     • ZAJTRAJŠÍ UVÍTACÍ DEŇ V ŠKOLE

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      po dlhej dobe sa tešíme, že môžeme napísať toto. Vieme, že veľa z vás má negatívne pocity z nástupu do školy. Naozaj sa nie je čoho obávať. V pondelok budete spolu celý deň so svojimi triednymi učiteľmi. Prineste si prosím písacie potreby (pero, ceruzka, farbičky), nejaký "vše"zošit, desiatu, pitie (bufet nefunguje), prezúvky. Ostatné dni pôjdete podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený na Edupage. Budete mať 5 hodín denne.

      Prvý týždeň nebudete preberať nové učivo, zameriate sa na opakovanie a zisťovanie, ako sa vám darilo učiť doma. Môžete si dovysvetľovať to,  čomu nerozumiete.

      Ďalšie týždne budú ešte bez známkovania, písomiek, testov a pomaličky pôjdete v učive ďalej.

       

      VSTUP DO ŠKOLY:

      Vedenie školy poslalo niekoľko mailov a oznamov. Radšej všetko zhrnieme:

       

      · Pri vstupe bude vyžadované čestné vyhlásenie 8a a nutnosť preukázania sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní, prípadne výnimkou z testovania pre zákonného zástupcu a žiaka.

       

      Čestné vyhlásenie prosím vyplňte na EduPage najneskôr v nedeľu 25.4. do 18.00 hod.

      Kópie testov alebo potvrdenie o výnimke môžete vložiť k čestnému vyhláseniu ako prílohu. V opačnom prípade ich žiak predloží k nahliadnutiu pri vstupe do budovy triednemu učiteľovi.

      Ak platnosť testov skončí v priebehu týždňa, budeme vyžadovať nové, čo opätovne potvrdíte aj čestným vyhlásením.

      · Samozrejmosťou ostávajú všetky pravidlá R-O-R. Pre žiakov sú v interiéri povinné rúška (prípadne respirátory).

       

      Návod na odovzdanie čestného vyhlásenia prostredníctvom Edupage

      1. Prihláste sa v prehliadači na stránku Edupage , alebo v aplikácii na mobile ako RODIČ.

      2. Na úvodnej stránke (po prihlásení sa) kliknite na položku Žiadosti/Vyhlásenia.

      3. Otvorí sa Vám stránka. Na tejto stránke kliknete na ikonu pridať žiadosť/vyhlásenie

      4. Vyberiete správne Vyhlásenie o bezinfekčnosti - žiak a zákonný zástupca /8a - II. stupeň/.

      5. Následne vyberiete dátum vystavenia prehlásenia (napr. 25.4.2021) - kliknete na príslušný dátum v kalendári.

      6. V ďalšom okne pod menom dieťaťa a dátumom vystavenia tohto potvrdenia vyberte typ vyhlásenia - o negatívnom teste, resp. o platnej výnimke z testovania. Ak vyberiete vyhlásenie o negatívnom teste, o riadok nižšie zadajte dátum vykonania testu (kliknete na text "žiaden dátum" a vyberiete v kalendári príslušný dátum kliknutím na konkrétny deň v kalendári).

      7. Dajú sa nahrať aj prílohy ak potrebujete.

      8. Proces ukončíte tlačidlom Uložiť.

       

      KLOKTACIE TESTY:

       Vedenie školy sa bude opäť informovať ohľadne objednania kloktacích testov na nasledujúci týždeň. Každý piatok večer bude spustený na Edupage prieskum záujmu o kloktacie testy.

       

      OBEDY

      Deti treba na obedy prihlásiť.

       

      Dúfame, že je to už jasnejšie ☺

     • KLOKTACIE TESTY

     • Záujem o testovanie kloktacím testom, ktoré sa bude konať pravidelne od 30. 4. 2021 každý piatok, bude zisťované prostredníctvom Edupage vždy počas víkendu  predchádzajúceho týždňa. Testovanie kloktaním sa bude uskutočňovať   samotestovaním v domácom prostredí.

      Od budúceho týždňa si prihlásený žiak vždy vo štvrtok vyzdvihne v škole  testovací balíček a identifikačný štítkom a následne si:

      - test  žiak vykoná v piatok ráno v domácom prostredí podľa inštruktážneho videa:

      https://www.cytopathos.sk/sk/sluzby/video-kloktaci-set-na-COVID-19.php

      - vzorku testu označí svojím identifikačným štítkom,

      - následne v piatok ráno prinesie označenú vzorku do školy.

      Škola zabezpečí odovzdanie vzoriek príslušnej firme.

      Rodičia žiaka dostanú výsledok testu na email, ktorý zadali do systému školy.

     • Matematický klokan

     • Vážení rodičia, blíži sa termín tejto obľúbenej matematickej súťaže. Tento rok vyskúšame kombináciu papierovej verzie a online verzie, prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu. Do súťaže sa individuálne prihlásilo  z prvého stupňa 10 prvákov, 4 druháci, 3 tretiaci, 8 štvrtákov. Zoznam žiakov majú aj triedne pani učiteľky. Súťažiť budeme v jedálni školy dňa 19.4. 2021 (budúci pondelok) počas 3. a 4. vyučovacej hodiny. Na 3.hodine si test napíšu prváci a na 4.hodine ostatní žiaci prvého stupňa. Žiaci druhého stupňa budú súťažiť online, podľa presne pripravenej tabuľky. V daný deň budú mať počas dňa sprístupnený test 3 piataci, 6 šiestaci, 1 siedmak a 5 ôsmakov v čase od 8.00 do 19.00.

      Pondelok 19.4.

      Súťažia prihlásení žiaci 1.stupňa v škole – papierová verzia.

      Utorok 20.4.

      Súťažia prihlásení žiaci 4.ročníka, ktorí sú doma online.

      Streda 21.4.

      Súťažia prihlásení žiaci 1.ročníka, ktorí sú doma online.

      Štvrtok 22.4.

      Súťažia prihlásení žiaci 2.ročníka, ktorí sú doma online. Zároveň súťažia prihlásení žiaci 7. a 8. ročníka online.

      Piatok 23.4.

      Súťažia prihlásení žiaci 3.ročníka, ktorí sú doma online. Zároveň súťažia prihlásení žiaci 5. a 6. ročníka online.

      Každý prihlásený žiak dostal od organizátorov svoj kód, ktorým sa bude identifikovať v teste. Je to jedinečný šesťpísmenový kód, ktorý je pridelený len jemu. Kód je dôležitý pri vypĺňaní testu, aj pri kontrole výsledkov.

      Na stránke súťaže www.matematickyklokan.sk je spustený skúšobný online test s minuloročnými úlohami, kde si súťažiaci môžu vyskúšať a overiť funkčnosť prideleného kódu už niekoľko dní pred súťažou. Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 12.mája 2021 na stránke súťaže. Do 21.mája môžu učitelia a súťažiaci reklamovať výsledky.

      Verím, že pri počítaní sa nielen niečo nové naučíte, ale sa aj zabavíte. Držím Vám palce.

      Zuzana Dömötörová