• Ukážky práce PZ

     • Žiakom druhých ročníkov predviedli ukážky práce príslušníci policajného zboru. Žiaci si mohli pozrieť nielen ukážky práce psovodov, ale aj zopakovať a upevniť pravidlá cestnej premávky na dopravnom ihrisku. 

     • Opis pracovného postupu v kuchynke

     • Nedočkaví boli žiaci v 3.A, keď sa tematický celok zo slovenského jazyka „Opis pracovného postupu“ mal končiť  v školskej kuchynke. Deti  naplnené očakávaniami, či dokážu podľa napísaného postupu zrealizovať zapísané dobrôtky a tak preukázať aj svoje kuchárske majstrovstvo, sa do školy chystali s radosťou. Po dlhom on-line odlúčení horeli šťastím a radosťou zo skupinovej práce. A veru, že je to aj vidieť na ich zapálenom  pracovnom nasedení.

     • ZOO Bratislava

     • Po dlhých mesiacoch sa mohli triedy 1.A, 1.D, 2.B a 2.D zúčastniť výletu do ZOO v Bratislave. Za celé doobedie sa nám podarilo prejsť celú ZOO. Sprevádzalo nás krásne počasie, zvieratká vychádzali zo svojich úkrytov a ukázali sa nám vo svojej plnej kráse. Zážitkom boli žirafy, hrochy, ale aj medvede, či opice. Našim deťom sa výlet veľmi páčil, obed im chutil a svoj predčasný Deň detí si užili naplno. Ďakujeme milým a srdečným ľuďom, ktorí nás na tento výlet pozvali a ktorí sa o nás vynikajúco postarali.