• Biela pastelka

     • Naša škola sa aj tento rok zapája do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy ľuďom so zrakovým postihnutím. Žiaci z detského parlamentu budú zajtra, v piatok, t.j. 24.9, chodiť po škole s krabičkami a vy môžete symbolicky prispieť a pomôcť tak ľuďom so zrakovým postihnutím. V prípade, že sa nám podarí vyzbierať čo najviac peňazí, môžeme byť odmenení pomôckami pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Ďakujeme.

     • Úspechy školy v medzinárodnej súťaži

     • V minulom školskom roku 2020/21 sa na konci školského roka, 17. júna 2021, zapojilo 115 žiakov našej školy, Železničná 14, Bratislava – Vrakuňa do medzinárodnej súťaže EnglishStar. Ako škola sme sa umiestnili na peknom 4. mieste na Slovensku. Avšak zaznamenali sme aj úžasný úspech – žiak 9.A triedy Michal Kováč sa umiestnil na prvom mieste na Slovensku v kategórii 9.ročníka. Organizátori súťaže vyhodnotili súťaž oficiálne až teraz, v septembri, a zlatý diplom a krásna, hodnotná cena boli doručené na našu školu, hoci Michal už študuje na strednej škole.

      Dňa 17.9. 2021 mu pani riaditeľka Mgr. Andrea Macháčová a pani učiteľka anglického jazyka Ing. Mariana Pilátová slávnostne odovzdali diplom a cenu s poďakovaním za krásnu reprezentáciu našej školy na medzinárodnom poli.

      Sme veľmi radi, že sme v minulom školskom roku mohli, napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii a online vyučovaniu, zaznamenať v oblasti vzdelávania v anglickom jazyku dva úžasné úspechy – 2. miesto  v Olympiáde v anglickom jazyku v celoslovenskom kole – Michaela Kovačičová z 9.A a 1. miesto na Slovensku v medzinárodnej súťaži EnglishStar – Michal Kováč z 9.A, obidvaja žiaci z triedy Mgr. Dany Majdovej.

       

      Ing. Mariana Pilátová

     • Triedny aktív

     • Milí rodičia,

       

      triedne aktívy (TA) sa uskutočnia prezenčnou formou v triedach v nasledovných termínoch:

       

      1.stupeň     13.9.2921 o 17.00 hod.

       

      2.stupeň     14.9.2021 o 17.00 hod.

       

      Vaša účasť na triednom aktíve je dôležitá. Vstup do budovy školy je umožnený cez hlavý vchod a cez vchod do bloku B z átria školy.

       

      Prosíme vás o dodržanie nasledovných pravidiel:

       -  z preventívnych dôvodov je  účasť na TA je umožnená iba jednému zákonnému zástupcovi za dieťa

      - vstup do budovy školy je podmienený meraním telesnej teploty a dezinfekciou rúk vo vstupnom priestore

      - prineste si so sebou vlastné pero

     • Zmysel to má aj bez zmyslov...

     • ... je názov výstavy, ktorá bola zapožičaná z dielne Bibiany a máme tu česť si ju pozrieť u nás vo Vrakuni. Naši žiaci zo 4.A sa zúčastnili slávnostného otvorenia tejto výstavy v mestskej knižnici. Cieľom výstavy je detským návštevníkom predstaviť život ich vrstovníkov s postihnutím.

      Keď sa povie postihnutie, ostaneme možno zarazen,  možno nás to ani neprekvapí. Postihnutie má však rôzne podoby. Nepočujúci, nevidiaci, autista...

      Je škaredé povedať on je slepý, krajšie znie on je nevidiaci. Toto všetko a mnoho veľa iného sa deti dozvedeli na tejto výstave.

      Stretli sme sa so psíkmi, ktoré sú určené práve pre nevidiacich a sú ich veľkou oporou. Rasy, ktoré sú vo svete vodiacich psov dominantou sú Labradorský retriever, Zlatý retriever a krížence prvej generácie týchto dvoch rás. Vodiaci pes je cvičený tak, aby sa zlepšoval v konkrétnych vlastnostiach, ktoré sú potrebné na vodenie zrakovo ťažko postihnutých ľudí.

      Šteniatka a mladé psy do jedného roku sa učia komunikovať s ľuďmi, učia sa pravidlám spolužitia s človekom, učia sa vykonať svoju potrebu na pokyn a na krátkom vodidle, aby mal neskôr majiteľ so zrakovým postihnutím možnosť po svojom psíkovi upratať. Učia sa jednoduché a základné povely ako podať spadnuté, alebo hodené predmety, zostať na vymedzenom mieste, neťahať na vodidle a podobne. Deti takúto ukážku, kedy majiteľovi spadli na zem kľúče a psík mu ich podal, videli a boli z toho ohromené. Dozvedeli sa, že keď vidia psíka na špeciálnom vodítku, ktoré má vysunutú rúčku, nemajú ho hladkať ani rozptyľovať. Dospelý pes a aj šteniatko Pluto boli priam ukážkové psíky. Pluto je ešte šteniatko, ale keď dospelý pes počúval povely vodiaceho, šteniatko ho nasledovalo.

      Na výstavke si deti mohli ohmatať knihu napísanú braillovým písmom, kde ilustrácie boli plastické, vyrobené z rôznych druhov materiálov. Vyskúšali si sedieť na vozíčku pre telesne postihnuté dieťa a nebolo to jednoduché a ešte veľa iného. Nakoniec sa im ušli maškrty, koláčiky, malinovka, ale aj zdravé ovocie.

     • Začiatok plný noviniek

     • Posledným dňom školského roka 2020/2021, sme našich žiakov vyprevadili na letné prázdniny, no nám začali dva mesiace príprav, rekonštrukcií, modernizácie a zveľaďovania našej školy, aby sme mohli v novom školskom roku, žiakov privítať v modernejšej a novšej škole ZŠ Železničná.

      Nie vždy to bolo jednoduché, nakoľko čas letných prázdnin býva plný oddychu, výletov, či dovoleniek. Avšak, kde je vôľa, tam je cesta. Našou motiváciou boli žiaci našej školy, ktorí si to zaslúžia, rodičia žiakov, ktorí si prácu našich učiteľov vážia a samozrejme naši samotní učitelia, ktorí sú plní entuziazmu a radosti z práce.

      Vďaka výzve Modernejšia škola, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa nám podarilo zmodernizovať kompletne tri triedy. Konkrétne dve triedy na prvom stupni a jednu triedu druhého stupňa. Triedy dostali nový šat v podobe novej maľby a magnetickej tabule. Pribudol nový nábytok do tried, nové školské stoličky, či nové lavice, ktoré majú lichobežníkový tvar,  aby žiaci mohli počas vyučovacích hodín pracovať v dvojiciach, či skupinách a aby si vedeli lavice sami variovať do požadovaných tvarov. V triedach pribudli oddychové zóny vybavené kobercom, tulivakmi, čitateľským, či herným kútikom. Tu si majú žiaci možnosť počas prestávok oddýchnuť, diskutovať, zahrať si hry, alebo si pohodlne čítať. Takto vybavené triedy sú plne prispôsobené na projektové vyučovanie, prácu s digitálnymi technológiami, či na aktívne vyučovanie, kde budú žiaci navzájom spolupracovať, diskutovať a riešiť problémy spoločne, s pomocou učiteľa.

      Zatiaľ sa nám podarilo finančné prostriedky využiť iba na plnohodnotné vybavenie v troch triedach, avšak veríme, že v čo najbližšej budúcnosti sa nám podarí takto priniesť niečo obdobne nové a inovatívne aj do ďalších tried.

      Na chodbách nám pribudli herné zóny a sedacie prvky. Vo vestibule školy nám pribudla veľká herná zóna pre starších žiakov, kde majú možnosť využiť sedenie na rozhovory po vyučovaní, môžu si zahrať stolný futbal, vzdušný hokej, šach, alebo si len pohodlne čítať. Zároveň sme tu umiestnili aj pódia, ktoré majú slúžiť predovšetkým pri hromadných besedách, či diskusiách.

      Schody, ktoré vedú žiakov do tried, sú polepené násobilkou, vybranými slovami, či delením hlások.

      S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pod vedením pána ministra Mgr. Branislava Gröhlinga, sme zrekonštruovali aj samotný vestibul školy, ktorý je bránou do našej školy. Vstupný priestor sme oživili svetlými farbami, pribudli nové sedenia, veľa kvetov, ale aj nové logo ZŠ Železničná.

      Pre Školský klub detí sme dobudovali priestor s videoprojekciou, hernou a oddychovou zónou. Na chodbe pri jedálni nám pribudla lezecká stena s dopadovou plochou.

      Veríme, že našimi novinkami sme žiakov potešili a zároveň nimi prispejeme k rozvoju ich vedomostí, zručností a talentu.

      Veľkým zadosťučinením sú pre nás pozitívne ohlasy od rodičov žiakov, jasot žiakov v prvý deň pri vstupe do školy, či nových tried a v neposlednom rade radosť žiakov, ktorí všetky tieto nové prvky už naplno využívajú.

     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • 2.9.2021 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2021/2022. Po sprievodnom programe a následných príhovoroch pána starostu JUDr. Ing. Martina Kuruca a pani riaditeľky Mgr. Andrey Macháčovej, nás navštívil aj pán minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling. V niektorých triedach sa so žiakmi porozprával a doniesol drobné darčeky. O tom, prečo zavítal práve k nám, sa dozviete už čoskoro.

     • POZOR, ZMENA!!!

     • ŠKD bude pracovať vo svojom oddelení do 16,30, nie ako bolo pôvodne plánované do 16,00. Do 16,30 si rodičia môžu vyzdvihnúť deti cez rodičovskú miestnosť pri hlavnom vchode. Po 16,30 si deti môžete  vyzdvihnúť cez átrium.