• Remeslo má zlaté dno

     • Toto príslovie konštatuje, že ten kto je v niečom zručný, môže si byť istý, že budúcnosť má zaistenú. Tak to žiaci zo IV.C majú!

      Vrámci zatraktívnenia pracovnej výchovy sme navštívili novozriadenú technickú dieľňu, kde sme si vyskúšali prácu s ručným náradím. A že nám to išlo svedčia aj tieto fotky: )

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 12.1. 2022 sme vyhodnotili školské kolo súťaže v recitácii slovenskej povesti, Šaliansky Maťko, ktorej sa v tomto školskom roku zúčastnilo  27 súťažiacich. Naši recitátori boli skvelí, preto bolo vyhodnocovanie najlepších súťažiacich veľmi náročné. V prvej a druhej kategórii boli udelené viaceré 2. a 3. miesta.  Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať aj v okresnom kole: Gréta Kurucová a Jaroslav Ivor. Prajeme im rozcvičené jazýčky a tiež postup do ďalších kôl súťaže!

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 10.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnení žiaci  opäť preukázali svoju šikovnosť a poznatky na vysokej úrovni. Zúčastnilo sa 23 žiakov z toho 8 žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Žiaci nižších ročníkov sa na olympiáde zúčastnili prvýkrát, vďaka čomu nadobudli cenné skúsenosti, ktoré môžu využiť v ďalších ročníkoch súťaže. Úspešní riešitelia s najväčším počtom získaných bodov nás budú reprezentovať v okresnom kole: Samuel Ján Mitrík, Monika Mária Rosivalová, Nataša Gallovičová, Sofia Hrabinská, Tamara Osvaldová. Prajeme im veľa úspechov a postup do ďalších kôl súťaže!

     • Na sklonku roka

     • Keď sme si mysleli, že náš kalendárny rok končí a školu môžeme s pokojom počas prázdnin zavrieť, tak nastala havarijná porucha v bloku B, kde sme museli počas vianočných sviatkov akútne meniť v niektorých triedach radiátory. Veríme, že táto výmena nám prinesie viac tepla do tried pre našich žiakov a možno aj ušetrenú energiu.

      S novým rokom prichádzajú aj nové výzvy. Takto je to aj u nás. Pokračujeme ďalej. V najbližšom čase očakávame nové zádverie v B bloku, ktorým sa žiaci presúvajú do a z ŠKD, nakoľko je už v takmer havarijnom stave. Pripravujeme sa na rozsiahlu rekonštrukciu tried na 1. stupni, aby sa naši žiaci mali možnosť vzdelávať v nových a moderných triedach. A možno aj niečo viac...

     • Modernizujeme

     • Našou výzvou na sklonku roka bola výmena a kompletná rekonštrukcia podlahy na chodbe prvého poschodia B bloku a spojovacej chodby. Na ostatných chodbách sa nám osvedčila liata podlaha, preto sme sa rozhodli pokračovať v postupnej obnove podláh na chodbách aj na tomto poschodí, kde sme nahradili pôvodnú zastaranú PVC podlahu. Aj keď sa na určitý čas triedy z podlažia ocitli mimo komfortnej zóny, tak momentálne je už podlaha v okolí bufetu, Zmyslovne a v triedach v bloku B v plnej prevádzke.

      Vo fyzikálno-geografickej učebni sa nám podarilo zabezpečiť nové odkladacie priestory pre fyzikálne a geografické pomôcky pre žiakov a učiteľov. Podarilo sa nám zabezpečiť aj nové potrebné pomôcky do ŠKD a priestor na ich uskladnenie.

     • Nové zvonenie

     • Už počas ostatných mesiacov sme sa pohrávali s myšlienkou spríjemniť našim žiakom začiatok a koniec vyučovacích hodín. Do tohto rozhodovania sme zapojili aj našich žiakov, učiteľov a rodičov žiakov školy. V novembri sme prostredníctvom edupage zverejnili anketu, kde všetci hlasujúci mali na výber možnosť ponechania pôvodného zvonenia, alebo zvonenia nového, melodického. Podľa výsledkov ankety si až 75 % hlasujúcich želalo nové, melodické zvonenie. V decembri sa nám to podarilo zrealizovať a v triedach a na chodbách sme osadili nové reproduktory a melodické zvonenie, kde nám začiatok a záver vyučovacích hodín oznamujú rôzne moderné pesničky.