• Post Bellum SK- workshop

     • Dňa 21.2.2022 sa v priestoroch Základnej školy uskutočnil Zážitkový workshop Školská slávnosť 89/90. Workshop organizovala nezisková organizácia Post Bellum SK. Žiaci druhého stupňa sa preniesli do konca 80-tych rokov, stali sa žiakmi 8.A triedy, pioniermi a svojou aktivitou sa zapojili do prípravy školskej slávnosti pri príležitosti 72. výročia VOSR. Žiaci sa stali na chvíľu súčasťou totalitného systému, poukazujúc na jeho výhody a zabúdajúc, alebo vynechávajúc skutočné nebezpečenstvá, neprávosti, nerešpektovanie ľudských práv a mnohé obmedzenia, ktoré systém prinášal. Hlavným cieľom workshopu bolo netradičnou zážitkovou formou zoznámiť žiakov a žiačky s historickými reáliami, ľudskoprávnymi témami a viesť ich tak k tolerancii, porozumeniu a uvedomovaniu si národnej pamäti.

      Za finančnú podporu pri organizácii týchto workshopov ďakujeme Rodičovskému združeniu Železnička ZŠ.

     • Top expert

     • Žiaci našej školy sa na jeseň zapojili dosúťaže Expert, kde sa súťažilo v rôznych témach. Žiaci tak využili vedomosti z rôznych predmetov podľa vybraných tém. Na Slovensku sa zapojilo 10 042 žiakov. 

      Blažíček Adam 5.A
      (Ako funguje svet 129.miesto, Päť jazykov kultúry 73.miesto)

      Potančok Gregor Urban 7.C
      (Svetobežník 25.miesto, Góly, body, sekundy 56.miesto)

      Duffek Adam 8.A
      (Góly, body, sekundy 1.miesto, Do you speak English? 31.miesto)

      Brat Matej 8.B
      (Do you speak English? 26.miesto)

      Madleňák Jakub 9.B
      (Góly, body, sekundy 22.miesto, Od Dunaja k Tatrám 53.miesto)

      Markotánová Michaela 9.C
      (Do you speak English? 32.miesto)

      Ďakujeme združeniu Železnička za podporu prihlásených žiakov.

      Pozornosť patrí aj uspešným riešiteľom biologickej olympiády okresné kolo Michalovi Bokrošovi 9.A a Lukášovi Cíchovi 9.C. Všetkým súťažiacim gratulujeme.

     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

     • Dňa 18. 2. 2022  sa v online priestore Základnej školy Železničnej uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo sa v troch kategóriách členených na poéziu a prózu netradičným spôsobom, prostredníctvom videonahrávok, keďže sa realizácia musela prispôsobiť aktuálnym podmienkam.  Každý jeden recitátor predviedol skvelý výkon. Porota to pri rozhodovaní naozaj nemala ľahké, nakoľko každý jeden súťažiaci bol originálny a výnimočný. A to doslova, niektorí z nich dokonca predniesli vlastnú tvorbu. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa bude konať už 23. marca, organizátorom je opäť ZŠ Železničná. Úspešným recitátorom gratulujeme a prajeme nielen im, ale aj všetkým zúčastneným, nech u nich radosť z literatúry naďalej pretrváva.  

      Záverečné umiestnenie súťažiacich školského kola:

      I. kategória (2.-4.roč.) poézia:

      1. miesto: Alexandra Slížiková, 4.A

      2. miesto: Michaela Forró, 4.C

      3. miesto (2x): Lilien Biela, 2.A + Gréta Kurucová, 4.A

      I. kategória (2.-4.roč.) próza:

      1. miesto: Eva Škvareninová, 2.B

      2. miesto: Lea Kissová 4.B

      3. miesto (2x): Alexandra Sečkárová, 3.A + Tamara Cíchová, 2.A

      II. kategória (5., 6. roč.) poézia:

      1. miesto: Petra Törokövá, 6.B

      2. miesto: Simona Sliacka, 5.A

      3. miesto: Filip Pakos, 5.B

      II. kategória (5., 6. roč.) próza:

      1. miesto: Sofia Priedhorská, 5.C

      2. miesto: Natália Čabáková, 5.C

      3. miesto: Leo Szmrecsányi, 5.B

      III. kategória (7. – 9. roč.) poézia:

      1. miesto: Adrián Mroč, 9.A

      2. miesto: Alexandra Póšová, 9.B

      3. miesto (2x): Damián Gordík, 9.A + Michaela Markotánová, 9.C

      III. kategória (7. – 9. roč.) próza:

      1. miesto: Amélia Vargová, 9.C

      2. miesto: Khady Ndeye Sarr, 9.A

      3. miesto: Nataša Gallovičová, 8.C

     • Finančná gramotnosť v 1.E

     • Minulý týždeň vrámci matematiky sme sa oboznámili s eurami, spočítavali, lepili a robili nákupy. Zážitkom bola pre nás i malá burza, kde sme využili všetky poznatky o eurách a mohli si medzi sebou predávať, alebo nakupovať svoje už nepotrebné hračky. Tak ako pri naozajstnom nákupe, nikto nesmel ísť domov bez pokladničného bloku. Veľmi nás to bavilo a zároveň sme si zopakovali sčítanie a odčítanie. 

     • Nové pomôcky pre žiakov od Železničky

     • Pre žiakov 1. stupňa sa nám podarilo obnoviť a doplniť kabinet telesnej výchovy pre 1. stupeň pomôckami, aby naši žiaci nestrácali radosť a nadšenie z pohybu. Pomôcky vo forme šatiek, lôpt, trampolíny, švihadiel, kužeľov a pod. budú určite motivovať našich žiakov k pohybu ešte viac. Na tomto obnovení sa finančne podieľalo naše Rodičovské združenie Železnička, ktorému ďakujeme.

     • Druhácke čítanie

     • Naši druháci už pomaly ale isto prenikajú do pravidiel slovenského pravopisu. Zoznámili sa s tvrdými a mäkkými spoluhláskami a učia sa aké i/ý po nich píšeme. Aby sa im učilo ľahšie a s úsmevom na perách, vyskúšali sme si aktivitu priraďovania rôznych obrázkov k slovám. V spomínanej aktivite si našli svoje miesto aj fantázia a predstavivosť..vymyslieť originálne a zaujímavé vety žiakom nerobilo žiadny problém. 

      Na hodine čítania si vieme obzvlástniť hocijaký text, stačí nám k tomu “vtipná”kartička- čítaj ako..

     • VALENTÍNSKY TÝŽDEŇ

     • Ahojte, aj tento rok sa na našej škole koná VALENTÍNSKY TÝŽDEŇ. Kto chce, môže si dať poslať "valentínku". Čas na zaslanie budete mať od utorka do štvrtku (15.-17.2.). Krabica, do ktorej budete môcť dávať "valentínky" bude od utorka do štvrtka pri bufete cez veľkú prestávku. 

      Budú pri nej stáť žiaci 9.C.

      "Valentínky" sa budú rozdávať v priebehu piatka.