• Spoznali sme Staré Mesto Bratislavy

     • Keďže sa blíži záver školského roka, tak sme sa s triedou 3.B vybrali spoznávať Staré Mesto vrámci koncoročného výletu. Výlet bol zaujímavý, nakoľko sme využili na prepravu cielene MHD, ktorú nie každý už mal možnosť využiť. V meste sme spoznávali pamiatky Bratislavy Vláčikom Prešporáčikom. Zastavili sme sa na Bratislavskom hrade, nakúpili sme si suveníry. Následne sme sa presunuli do Bibiany, kde sme si pozreli 3 interaktívne výstavy s možnosťou zahrať sa. Výlet bol nielen zážitkový, ale tretiaci ukázali veľkú dávku samostatnosti. Za možnosť zúčastniť sa výletu ďakujeme rodičom, ktorí sa pričinili o jeho zrealizovanie.

     • Prváci v Malkia Parku

     • V závere nášho prvého školského roka sme sa spoločne dve triedy - 1.A a 1.C zúčastnili školského výletu v Malkia parku. Strávili sme spolu krásny slnečný deň, videli rôzne zaujímavé zvieratká, ktoré sme mali možnosť aj nakŕmiť. Na konci obhliadky každý z nás dostal na pamiatku pamätnú mincu. Tento náš výlet sme zakončili opekačkou vo Vrakunskom lesíku, kde sme sa všetci dobre zabavili. Získali sme množstvo skvelých zážitkov, na ktoré len tak rýchlo nezabudneme.

     • Múzeum holokaustu v Seredi

     • Dňa 24.6. sme so žiakmi našej školy navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Žiaci sa oboznámili s históriou a funkciou pracovného koncentračného tábora, s potláčaním ľudských práv na našom území počas 2. svetovej vojny, zotrvali pri pamätníku venovanému oceneným titulom Spravodliví medzi národmi. Na prednáške sa dozvedeli o útekoch z táborov smrti i mnoho ďalších informácií o koncentračných táboroch v Európe. Žiaci sa obohatili o množstvo poznatkov, ktoré si uložia do svojej historickej pamäti.

     • Cyklovýlet na DUNA BIRD WATCHING

     • Cykloklub žiakov triedy 9.C sa zúčastnil cyklovýletu po trase Vrakuňa - Podunajské Biskupice - Lieskovec - Bufet na konci sveta - Duna Bird Watching (pozorovateľňa vtáctva) - Lužný most - Bufet The Flinstones - Vrakuňa. Vyšlo nám perfektné počasie a odjazdili sme krásnych 30 km. Už teraz sa tešíme na ďalšie cyklopotulky. 

     • "Deň kedy sa mlčalo"- workshop

     • Dňa 20.6 sa žiaci 7.B triedy zúčastnili zážitkového  workshopu, "Deň kedy sa mlčalo", na tému premeny slovenskej dediny počas kolektivizácie, organizovaným organizáciou Post Bellum. Workshop nastoľuje otázku, či je v poriadku snažiť sa odstraňovať nespravodlivosť pomocou toho, že skôr privilegovanej menšine vezmeme základné práva, majetok, slobodu a prípadne aj život.

      Počas tvorivej dielne sa žiaci zoznámili na vlastnej koži s témami kolektivizácie a znárodňovania na českom vidieku.  Zoznámili sa so základnými pojmami 50. rokov. Zažili voľby v roku 1948, znárodňovanie, dostali sa do situácie, kedy sa rozhodovali, či pomôžu ľuďom z dediny, ktorí sa museli vysťahovať. 

     • Projekt KOZMIX

     • Naša trieda IV.C sa zapojila do originálneho projektu KOZMIX LAB. DETSTVO STARÝCH RODIČOV - znel názov nášho projektu. „Ako ste prežívali svoje detstvo? Hrali ste sa ako my? Aký ste mali televízor?“......na všetky tieto, ale aj iné otázky dostali deti odpoveď od svojich starých rodičov a aj prarodičov. Žiaci sa s veľkým nadšením pustili do práce. Zrealizovali interview, ktoré prezentovali pred svojimi spolužiakmi, napísali články a výstupom projektu bola beseda s našimi starkými, ktorá sa uskutočnila 17.6.2022. Starí rodičia sa vrátili späť do školských lavíc a museli odpovedať na zvedavé otázky detí. Bolo to milé prepojenie dvoch generácií, ktoré sa nieslo v atmosfére plné lásky a vďaky.

      Ďakujeme.

       

       

     • Koncoročný výlet 9.C

     • Žiaci 9.C triedy sa v dňoch od 9.6. do 11.6. zúčastnili koncoročného výletu v Západných Tatrách. Navštívili sme Demänovskú ľadovú jaskyňu, zajazdili sme si na bobovej dráhe v Pavčinej Lehote a zdolali sme turistický výstup na Žiarsku chatu, ktorá sa nachádza 1325 m.n.m. Navštívili sme aj Kolibu u Haliho, kde sme si pochutili na miestnej gastronómií. Túto reštauráciu vrelo odporúčame. V poobedných hodinách sme hrali spoločenské hry, tenis, futbal a ping pong. Večer sme si opekali, hrali nočnú schovávačku a tancovali na diskotéke. Tento výlet bol perfektným ukončením deviatich rokov štúdia na našej základnej škole. :)

     • Oznam školskej knižnice

     • Zajtra dňa 15.6.2022 (streda) v čase 13:30-15:30 hod., je školská knižnica otvorená poslednýkrát v tomto školskom roku. Je potrebné, aby ste vrátili všetky požičané tituly. Ak knihy nestihente vrátiť zajtra, tak bude možnosť aj búducu stredu 22.6.2022 v rovnakom čase. V prípade evidencie nevrátených titulov, nemusí byť žiakovi vydané koncoročné vysvedčenie.

      Tešíme sa na Vašu návšetvu aj v budúcom školskom roku! Aktuálne čitateľské preukazy sa automaticky predĺžujú aj v ďalšom školskom roku.

     • Telesná výchova na 1.stupni trochu inak

     • Trieda 2.B bola počas tohto školského roka zapojená do projektu Telocvikári.sk. Pravidelne sme sa stretávali s trénerkami, ktoré sa po 3 mesiacoch striedali. Aby však neostalo iba pri cvičení a zábave, pripravili sme pre Vás krátke ukážky z jednej vyučovacej hodiny. Vo videu bol použitý psychomotorický padák. Deti robili malé, stredné a veľké vlny a postupne vlnami prechádzali. Robili cvičenia s názvami Medúza a Mexická vlna. Popri pohybe a zábave deti zároveň posilňovali a trénovali si spoluprácu.
      Hodiny telesnej výchovy boli pre nás všetkých obrovským prínosom. Naučili sme sa množstvo hier a cvičení, využívali netradičné náradie a pomôcky, ešte viac sa skamarátili. Uvedomili sme si, že šport môže byť aj zábavný.

     • Naše Mesto v našej škole

     • Naša škola sa pridala k viac ako 200 organizáciám, ktoré s pomocou dobrovoľníkov skrášlili dňa 10.júna Slovensko na Našom Meste. 25 dobrovoľníčok a dobrovoľníkov sa rozhodlo priložiť ruku k dielu a našej škole pomôcť s dvomi aktivitami- maľovanie plota a upratanie areálu. Vďaka Nadácii Pontis sme opäť zveľadili vonkajší areál a okolie našej školy. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za aktívne zapojenie sa do aktivít a za dobre vykonanú prácu.

     • Zážitkové učenie s 9.B

     • Žiaci z 9.B triedy sa v termíne 10.6-11.6.2022 zúčastnili zážitkového učenia v Modre- Piesok. Všetci sa zdraví vrátili. Bol aj výstup na rozhladnu Veľká Homola a opekačka.

     • Deň rodiny 2022

     • Základná škola Železničná 14 usporiadala v sobotu 4.6.2022 ďalší ročník obľúbeného podujatia Deň rodiny. Na akcii sa zúčastnili žiaci, rodičia a priatelia školy. Účasť bola skutočne bohatá. Pre deti a rodičov si učitelia a zamestnanci školy pripravili niekoľko stanovíšť, ako napríklad beh na 200 m, hod  na basketbalový kôš, beh cez prekážky, jazykové okienko, logické úlohy, hlavolamy, jazda na kolobežkách na dopravnom ihrisku a mnoho ďalších. Inkluzívny tím si pripravil svoj workshop zameraný na chvíle v koži znevýhodnených. Návštevníci mali možnosť zisťovať pomocou hmatu aké písmeno držia, či kresliť bez toho, aby videli priebeh svojej kresby. V malej telocvični bola pripravená virtuálna realita. EDUMA sprostredkovala ľuďom nad 13 rokov chvíle v koži iných, znevýhodnených. Najväčší záujem bol o zmyslové postihnutia, ale pozreli si aj príbehy sociálno-ekonomicky znevýhodnených ľudí.

      Na každom stanovišti sa súťažilo o žetóny. Za každú splnenú úlohu a aktivitu súťažiaci získali žetóny. Následne mali možnosť si žetóny vymeniť za občerstvenie v podobe gulášu, chleba s masťou, jabĺk, muffinov, sódy, či kofoly. Rad na občerstvenie bol skutočne dlhý, čo pre nás znamenalo množstvo splnených súťažných disciplín.

      Počas doobedia vystúpili aj naše žiačky zo základov tanca, ktoré si pripravili niekoľko tanečných blokov. Predstavením nás potešili aj deti z Rope skkiping skákaním cez švihadlá.

      Zároveň s Dňom rodiny prebehlo vo vestibule školy aj vyhodnotenie Farebnej stopy, ktorú predstavuje výtvarná súťaž detí z priľahlých materských škôlok. Výtvarné diela boli v našom vestibule umiestnené, kde za svojich favoritov hlasovali učitelia, žiaci, zamestnanci školy a špeciálnu cenu udelili aj školské psychologičky. Na vyhodnotenie prišli deti aj so svojimi rodičmi a prebrali si vecné ceny za svoje umiestnenia.

      Počas tohto sobotného dopoludnia sa toho udialo skutočne veľa. Popri súťažiach vo vonkajšom areáli sme vo vnútorných priestoroch školy privítali členov Rady školy, členov Rady rodičov a zástupcov mestskej časti Vrakuňa, s ktorými sme si prehliadli nové zmodernizované priestory školy. Navštívili sme spoločne nielen zmodernizované triedy, ale aj novú eko učebňu.

      Vzácnou návštevou v tento deň nás poctili pán minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling a pán starosta mestskej časti Bratislava- Vrakuňa JUDr. Ing. Martin Kuruc. Oboch privítali naše žiačky Grétka Kurucová a Natálka Filová kyticou a pekným slovom. S pani riaditeľkou školy Mgr. Andreou Macháčovou sa presunuli taktiež do nových zmodernizovaných priestorov školy a následne sa šli pozrieť aj na samotný Deň rodiny. Vyskúšali si niektoré aktivity v stánku Inkluzívneho tímu, pozreli sa aj na iné stanovištia a získali kultúrny zážitok pri vystúpení našich žiakov a žiačok. Ochotne sa aj odfotili s prítomnými, ktorí ich o to poprosili.

      Celým dopoludním nás sprevádzal moderátor a o hudbu sa postaral DJ. Počasie nám prialo, aj keď ešte večer predtým to tak nevyzeralo. Avšak verili sme, že Deň rodiny sa konečne po dvoch pandemických rokoch podarí uskutočniť a že nám bude priať aj počasie. Nakoniec sa to podarilo a máme za sebou krásne športovo- súťaživé dopoludnie strávené v spoločnosti rodiny, kamarátov a známych.

      Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zorganizovanie tohto dopoludnia. Učiteľom, ktorí si pripravili aktivity pre návštevníkov, ochotným žiakom, ktorí nám pomáhali s prípravou stanovíšť a všetkým sponzorom, ktorí nás podporili vo forme tlače bannerov, časopisu, či samotným občerstvením a zabezpečením pitného režimu pre účastníkov.

      Ďakujeme všetkým za účasť a vytvorenie skvelej atmosféry!

     • Slávnostné vyhodnotenie Farebnej stopy

     • Zážitkový Deň rodiny, ktorý sa po dvojročnej prestávke opäť realizoval na našej škole vytvoril vhodnú atmosféru pre vyhodnotenie Farebnej stopy 2022, ktorá sa rovnako po prestávke naplno roztočila. V nevšednej farebnej galérii  Farebná stopa - súťaž výtvarných prác pre predškolákov, privítala víťazných predškolákov a ich rodinky. Ceny im odovzdali nielen samotní organizátori súťaže, ale aj starosta obce Vrakuňa pán Martin Kuruc a riaditeľka školy p. Andrea Macháčová.

     • Deň rodiny 2022

     • Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!

      Tešíme sa na Vás už zajtra 4.6.2022, v čase 8:00-12:00 hod. v areáli našej školy. Môžete sa tešiť na množstvo stanovíšť, kde si budete môcť zasúťažiť, zabehať, vyriešiť nejaké logické úlohy, alebo vyskúšať si virtuálnu realitu. Za každú splnenú disciplínu získate žetóny, ktoré si následne budete môcť zameniť za guláš, chlieb s masťou, jablká, muffiny, sódu, či kofolu. Môžete sa tešiť aj na vystúpenia našich mladších žiakov. Celým doobedím Vás bude sprevádzať moderátor a DJ.  

      V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v telocvični školy a priľahlých priestoroch. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • Mini Basket Show

     • 27.5. sa zúčastnili naši tretiaci Mini Basket Show na ZŠ Žitavskej a ZŠ Rajčianskej. Vo svojej skupine obsadili 4. miesto. Turnaj pozostával z mini zápasov v basketbale a hier s loptou. Na to, že tam boli aj starší žiaci a deti z basketbalových klubov, Slovan, Inter, tak sa držali veľmi dobre. Okrem toho niektorí držali basketbalovú loptu druhýkrát v živote. Teraz v júni môžu deti využiť ponuku Šinter klubu a zadarmo si vyskúšať basketbalové treningy.

     • Zážitková hodina s ilustrátorkou

     • Žiaci 1.E mali krásnu zážitkovú hodinu s pani ilustrátorkou Zuzanou Brunckovou. Najprv nám porozprávala o svojej práci ukázala ukážky svojich ilustrácíí. Mali sme možnosť dozvedieť sa ako taká ilustrácia vzniká až kým sa nedostane do knihy.  Potom nám prečítala ukážku z knihy od Petra Karpinského Sedem dní v pivnici, ktorá bola o malom škriatkovi, ktorý sa v nej ukryl. Následne sme ich začali tvoriť na základe vlastnej predstavy. Hodina sa nám veľmi páčila. Ďakujeme pani ilustrátorke za strávený čas spolu s nami a za odmeny v podobe knižiek.

     • Deň detí s dravcami

     • Zažili sme nádherný čas v prírode medzi dravcami. Najskôr sme sa oboznámili s prácou sokoliarov a najznámejšími dravcami na Slovensku. Boli sme na náučnom chodníku v lese. Po daždi tam krásne voňalo. Deti sa zabavili v kvíze o zvieratách. Hádali názvy zvierat na obrázku, spoznávali stromy, plody, kry a byliny v lese. Mohli sme ručne dokŕmiť 5 dňové mláďa sovy. S pinzetou mu deti dávali do zobáčika kúsky potkanieho mäsa. Sledovali, ako sa sovíčaťu plní hrvol. Deti dostali rukavice a mohli s vtákmi lietať. Dozvedeli sa, okrem iných zaujímavých informácií aj to, čo je povinná výbava sokoliara a povinná výbava dravca. Že sokoliari majú poľovný a sokoliarsky lístok. Každý dravec, ktorého sme videli mal na nohe krúžok, cites, niečo ako občiansky preukaz. Dravce sú zákonom chránené. A na záver sme sa s dravcami na pamiatku odfotili.
      Krásny Deň detí sme dnes zažili.

     • Nezabudnite

     • Veríme, že za nás nezabúdate hlasovať. Deti si môžu priniesť kódy aj do školy a poprosiť vyučujúcich, aby im umožnili ich nahodiť do súťaže. Ďakujeme!

     • Pikopretek

     • Dňa 18.5.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili matematicko-športovej súťaže Pikopretek, ktorá bola na Železnej studienke v Bratislave. Súťažili sme v štvorčlenných tímoch, ktoré boli vytvorené žiakmi z každého ročníka na druhom stupni. Súťaže sa zúčastnilo cca 120 družstiev zo škol vrámci Slovenska. Naši piataci sa usmiestnili v prvej desiatke, na 7. mieste.