• Dejepisná olympiáda

     • Dňa 9.2.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnení žiaci opäť preukázali svoju šikovnosť a poznatky na vysokej úrovni. Okresného kola sa zúčastnilo 5 žiakov našej školy. Všetci naši žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi: Samuel Ján Mitrík, Monika Mária Rosivalová, Nataša Gallovičová, Sofia Hrabinská, ktorá postupuje do krajského kola a Tamara Osvaldová.

      Prajeme veľa úspechov postupujúcej žiačke v ďalších kolách súťaže! Gratulujeme ku krásnemu výsledku!

     • Post Bellum SK- workshop

     • Dňa 21.2.2022 sa v priestoroch Základnej školy uskutočnil Zážitkový workshop Školská slávnosť 89/90. Workshop organizovala nezisková organizácia Post Bellum SK. Žiaci druhého stupňa sa preniesli do konca 80-tych rokov, stali sa žiakmi 8.A triedy, pioniermi a svojou aktivitou sa zapojili do prípravy školskej slávnosti pri príležitosti 72. výročia VOSR. Žiaci sa stali na chvíľu súčasťou totalitného systému, poukazujúc na jeho výhody a zabúdajúc, alebo vynechávajúc skutočné nebezpečenstvá, neprávosti, nerešpektovanie ľudských práv a mnohé obmedzenia, ktoré systém prinášal. Hlavným cieľom workshopu bolo netradičnou zážitkovou formou zoznámiť žiakov a žiačky s historickými reáliami, ľudskoprávnymi témami a viesť ich tak k tolerancii, porozumeniu a uvedomovaniu si národnej pamäti.

      Za finančnú podporu pri organizácii týchto workshopov ďakujeme Rodičovskému združeniu Železnička ZŠ.

     • Top expert

     • Žiaci našej školy sa na jeseň zapojili dosúťaže Expert, kde sa súťažilo v rôznych témach. Žiaci tak využili vedomosti z rôznych predmetov podľa vybraných tém. Na Slovensku sa zapojilo 10 042 žiakov. 

      Blažíček Adam 5.A
      (Ako funguje svet 129.miesto, Päť jazykov kultúry 73.miesto)

      Potančok Gregor Urban 7.C
      (Svetobežník 25.miesto, Góly, body, sekundy 56.miesto)

      Duffek Adam 8.A
      (Góly, body, sekundy 1.miesto, Do you speak English? 31.miesto)

      Brat Matej 8.B
      (Do you speak English? 26.miesto)

      Madleňák Jakub 9.B
      (Góly, body, sekundy 22.miesto, Od Dunaja k Tatrám 53.miesto)

      Markotánová Michaela 9.C
      (Do you speak English? 32.miesto)

      Ďakujeme združeniu Železnička za podporu prihlásených žiakov.

      Pozornosť patrí aj uspešným riešiteľom biologickej olympiády okresné kolo Michalovi Bokrošovi 9.A a Lukášovi Cíchovi 9.C. Všetkým súťažiacim gratulujeme.

     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

     • Dňa 18. 2. 2022  sa v online priestore Základnej školy Železničnej uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo sa v troch kategóriách členených na poéziu a prózu netradičným spôsobom, prostredníctvom videonahrávok, keďže sa realizácia musela prispôsobiť aktuálnym podmienkam.  Každý jeden recitátor predviedol skvelý výkon. Porota to pri rozhodovaní naozaj nemala ľahké, nakoľko každý jeden súťažiaci bol originálny a výnimočný. A to doslova, niektorí z nich dokonca predniesli vlastnú tvorbu. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa bude konať už 23. marca, organizátorom je opäť ZŠ Železničná. Úspešným recitátorom gratulujeme a prajeme nielen im, ale aj všetkým zúčastneným, nech u nich radosť z literatúry naďalej pretrváva.  

      Záverečné umiestnenie súťažiacich školského kola:

      I. kategória (2.-4.roč.) poézia:

      1. miesto: Alexandra Slížiková, 4.A

      2. miesto: Michaela Forró, 4.C

      3. miesto (2x): Lilien Biela, 2.A + Gréta Kurucová, 4.A

      I. kategória (2.-4.roč.) próza:

      1. miesto: Eva Škvareninová, 2.B

      2. miesto: Lea Kissová 4.B

      3. miesto (2x): Alexandra Sečkárová, 3.A + Tamara Cíchová, 2.A

      II. kategória (5., 6. roč.) poézia:

      1. miesto: Petra Törokövá, 6.B

      2. miesto: Simona Sliacka, 5.A

      3. miesto: Filip Pakos, 5.B

      II. kategória (5., 6. roč.) próza:

      1. miesto: Sofia Priedhorská, 5.C

      2. miesto: Natália Čabáková, 5.C

      3. miesto: Leo Szmrecsányi, 5.B

      III. kategória (7. – 9. roč.) poézia:

      1. miesto: Adrián Mroč, 9.A

      2. miesto: Alexandra Póšová, 9.B

      3. miesto (2x): Damián Gordík, 9.A + Michaela Markotánová, 9.C

      III. kategória (7. – 9. roč.) próza:

      1. miesto: Amélia Vargová, 9.C

      2. miesto: Khady Ndeye Sarr, 9.A

      3. miesto: Nataša Gallovičová, 8.C

     • Finančná gramotnosť v 1.E

     • Minulý týždeň vrámci matematiky sme sa oboznámili s eurami, spočítavali, lepili a robili nákupy. Zážitkom bola pre nás i malá burza, kde sme využili všetky poznatky o eurách a mohli si medzi sebou predávať, alebo nakupovať svoje už nepotrebné hračky. Tak ako pri naozajstnom nákupe, nikto nesmel ísť domov bez pokladničného bloku. Veľmi nás to bavilo a zároveň sme si zopakovali sčítanie a odčítanie. 

     • Nové pomôcky pre žiakov od Železničky

     • Pre žiakov 1. stupňa sa nám podarilo obnoviť a doplniť kabinet telesnej výchovy pre 1. stupeň pomôckami, aby naši žiaci nestrácali radosť a nadšenie z pohybu. Pomôcky vo forme šatiek, lôpt, trampolíny, švihadiel, kužeľov a pod. budú určite motivovať našich žiakov k pohybu ešte viac. Na tomto obnovení sa finančne podieľalo naše Rodičovské združenie Železnička, ktorému ďakujeme.

     • Druhácke čítanie

     • Naši druháci už pomaly ale isto prenikajú do pravidiel slovenského pravopisu. Zoznámili sa s tvrdými a mäkkými spoluhláskami a učia sa aké i/ý po nich píšeme. Aby sa im učilo ľahšie a s úsmevom na perách, vyskúšali sme si aktivitu priraďovania rôznych obrázkov k slovám. V spomínanej aktivite si našli svoje miesto aj fantázia a predstavivosť..vymyslieť originálne a zaujímavé vety žiakom nerobilo žiadny problém. 

      Na hodine čítania si vieme obzvlástniť hocijaký text, stačí nám k tomu “vtipná”kartička- čítaj ako..

     • VALENTÍNSKY TÝŽDEŇ

     • Ahojte, aj tento rok sa na našej škole koná VALENTÍNSKY TÝŽDEŇ. Kto chce, môže si dať poslať "valentínku". Čas na zaslanie budete mať od utorka do štvrtku (15.-17.2.). Krabica, do ktorej budete môcť dávať "valentínky" bude od utorka do štvrtka pri bufete cez veľkú prestávku. 

      Budú pri nej stáť žiaci 9.C.

      "Valentínky" sa budú rozdávať v priebehu piatka.

     • Remeslo má zlaté dno

     • Toto príslovie konštatuje, že ten kto je v niečom zručný, môže si byť istý, že budúcnosť má zaistenú. Tak to žiaci zo IV.C majú!

      Vrámci zatraktívnenia pracovnej výchovy sme navštívili novozriadenú technickú dieľňu, kde sme si vyskúšali prácu s ručným náradím. A že nám to išlo svedčia aj tieto fotky: )

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 12.1. 2022 sme vyhodnotili školské kolo súťaže v recitácii slovenskej povesti, Šaliansky Maťko, ktorej sa v tomto školskom roku zúčastnilo  27 súťažiacich. Naši recitátori boli skvelí, preto bolo vyhodnocovanie najlepších súťažiacich veľmi náročné. V prvej a druhej kategórii boli udelené viaceré 2. a 3. miesta.  Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať aj v okresnom kole: Gréta Kurucová a Jaroslav Ivor. Prajeme im rozcvičené jazýčky a tiež postup do ďalších kôl súťaže!

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 10.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnení žiaci  opäť preukázali svoju šikovnosť a poznatky na vysokej úrovni. Zúčastnilo sa 23 žiakov z toho 8 žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Žiaci nižších ročníkov sa na olympiáde zúčastnili prvýkrát, vďaka čomu nadobudli cenné skúsenosti, ktoré môžu využiť v ďalších ročníkoch súťaže. Úspešní riešitelia s najväčším počtom získaných bodov nás budú reprezentovať v okresnom kole: Samuel Ján Mitrík, Monika Mária Rosivalová, Nataša Gallovičová, Sofia Hrabinská, Tamara Osvaldová. Prajeme im veľa úspechov a postup do ďalších kôl súťaže!

     • Na sklonku roka

     • Keď sme si mysleli, že náš kalendárny rok končí a školu môžeme s pokojom počas prázdnin zavrieť, tak nastala havarijná porucha v bloku B, kde sme museli počas vianočných sviatkov akútne meniť v niektorých triedach radiátory. Veríme, že táto výmena nám prinesie viac tepla do tried pre našich žiakov a možno aj ušetrenú energiu.

      S novým rokom prichádzajú aj nové výzvy. Takto je to aj u nás. Pokračujeme ďalej. V najbližšom čase očakávame nové zádverie v B bloku, ktorým sa žiaci presúvajú do a z ŠKD, nakoľko je už v takmer havarijnom stave. Pripravujeme sa na rozsiahlu rekonštrukciu tried na 1. stupni, aby sa naši žiaci mali možnosť vzdelávať v nových a moderných triedach. A možno aj niečo viac...

     • Modernizujeme

     • Našou výzvou na sklonku roka bola výmena a kompletná rekonštrukcia podlahy na chodbe prvého poschodia B bloku a spojovacej chodby. Na ostatných chodbách sa nám osvedčila liata podlaha, preto sme sa rozhodli pokračovať v postupnej obnove podláh na chodbách aj na tomto poschodí, kde sme nahradili pôvodnú zastaranú PVC podlahu. Aj keď sa na určitý čas triedy z podlažia ocitli mimo komfortnej zóny, tak momentálne je už podlaha v okolí bufetu, Zmyslovne a v triedach v bloku B v plnej prevádzke.

      Vo fyzikálno-geografickej učebni sa nám podarilo zabezpečiť nové odkladacie priestory pre fyzikálne a geografické pomôcky pre žiakov a učiteľov. Podarilo sa nám zabezpečiť aj nové potrebné pomôcky do ŠKD a priestor na ich uskladnenie.

     • Nové zvonenie

     • Už počas ostatných mesiacov sme sa pohrávali s myšlienkou spríjemniť našim žiakom začiatok a koniec vyučovacích hodín. Do tohto rozhodovania sme zapojili aj našich žiakov, učiteľov a rodičov žiakov školy. V novembri sme prostredníctvom edupage zverejnili anketu, kde všetci hlasujúci mali na výber možnosť ponechania pôvodného zvonenia, alebo zvonenia nového, melodického. Podľa výsledkov ankety si až 75 % hlasujúcich želalo nové, melodické zvonenie. V decembri sa nám to podarilo zrealizovať a v triedach a na chodbách sme osadili nové reproduktory a melodické zvonenie, kde nám začiatok a záver vyučovacích hodín oznamujú rôzne moderné pesničky.

     • Vianočný pozdrav

     • Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci!

      A opäť máme ten krásny čas, čas Vianoc. Prišiel celkom sám, pomaly a nečakane. Napriek tomu všetci túžobne čakáme na vianočný zázrak.

      Aj tento rok je však pre všetkých iný. Je opäť poznačený pandémiou, opatreniami, ktoré dodržiavame.

      Ten vianočný zázrak však príde aj napriek opatreniam. Príde – do každej rodiny. Dôležité je veriť.... Jedným z nich najvzácnejších zázrakov a darov sú aj naše deti, ktoré nám robia radosť obzvlášť teraz v týchto ťažkých časoch.  Som na ne veľmi hrdá, pretože to, čo dokázali tento rok, je naozaj malý zázrak...

      Vianoce sú obdobím, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zaspomínať si na krásne prežité chvíle, zamyslieť sa nad ich čarom a atmosférou. Každý z nás v tomto čase zhodnocuje rok. Máme za sebou ťažký rok, rok odriekania, ale aj rok splnených želaní a úspechov.

      Poďme teda trocha bilancovať, zhodnotiť. Začiatkom roka sme mali výrazný úspech. Naša Miška sa umiestnila na 2. mieste v celoslovenskom kole olympiády v anglickom jazyku. Mali sme niekoľko úspešných riešiteľom krajských kôl chemickej a biologickej olympiády.  Na jar sme získali projekt Modernejšia škola, vďaka ktorej sme zmodernizovali priestory školy a niekoľkých tried. V letných mesiacoch sa vďaka podpore MŠVVaŠ a p. starostu MČ Bratislava – Vrakuňa, JUDr. Ing. Martina Kuruca, podarilo ešte zrevitalizovať vestibul školy pretvorením vstupného priestoru školy, počnúc vstupnými dverami na moderný bezbariérový vstup. Okrem toho sme v oddychových a relaxačných zónach vybudovali aj herný priestor pre žiakov so zvýšenou pohybovou aktivitou. V neposlednom rade nás teší a zaväzuje aj záujem rodičovskej verejnosti o našu školu. Naša školská rodina sa opäť rozrástla. Tento rok máme 742 žiakov v 32 triedach.

      Je to málo a či veľa? Je to uhol pohľadu. Podľa nás sme toho za tento rok stihli naozaj neúrekom. Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii a prevažne online vzdelávaniu na 2.stupni sme dosiahli výrazné úspechy  v olympiádach, ale aj výrazný posun v budovaní priestorov modernej školy.

      Každý rok máme veľa spoločných akcií s rodičmi, veľa aktivít mávame aj v škole, ale žiaľ súčasná situácia nám opäť neumožňuje stretnúť sa či na imatrikulácii prváčikov, Daroch jesene, športových turnajoch  alebo  na spaní v škole a žiaľ, čo nás najviac mrzí, na spoločných vianočných trhoch spojených s obľúbenou kapustnicou. V rámci možností a pri dodržaní opatrení sme však  stihli online Dary jesene  - aj s online hlasovaním,  po triedach Hallowen a Mikuláša. Veľmi nás teší záujem rodičov o online hlasovanie pri Daroch jesene. Vo všetkých činnostiach, ktoré realizujeme, nám pomáha inkluzívny tím (špeciálna pedagogička, šk. psychológ a asistenti), ktorý pracuje v našej škole v rámci projektu ESF OPĽZ Pomáhajúce profesie II.

      Toto sú splnené sny. Síce v náročnom a ťažkom období, ale my veríme, že spoločným úsilím, prácou, zanietenosťou a najmä láskou sa nám podaril kus dobrej práce. Pre mňa najväčším úspechom a darom sú dobré výsledky našich žiakov a spokojnosť v očiach našich rodičov. V neposlednom rade mám veľkú radosť z dobrého kolektívu pedagogických i nepedagogických pracovníkov, ktorým týmto ďakujem za náročnú a výborne odvedenú prácu v každej oblasti. Či sú to učitelia 1.stupňa, 2.stupňa, vychovávateľky, asistenti, odborní ped. zamestnanci,  ekonomický úsek, upratovačky, či kuchárky a v neposlednom rade aj naši školníci, lebo len v pohodovom a vzájomne rešpektujúcom sa kolektíve sa dajú tvoriť dobré veci.

      Tento rok bol pre každého iný. Keď som však bilancovala, čo všetko máme za sebou, či už vybudované priestory, zariadené učebne, zmenu z prezenčnej formy na dištančnú, ale aj  množstvo projektov, ktorým sa venujeme, alebo skvelé výsledky žiakov, presvedčila som sa, že máme za sebou kus skvele odrobenej práce.

      Som hrdá na to, že som súčasťou našej úžasnej školskej rodiny a zároveň ju môžem viesť ku skvelým métam.

      Milí kolegovia, rodičia i žiaci, zaželajme si  spoločne, nech všetko to dobré a krásne, čo počas Vianoc zažijeme, tak skoro nevyprchá z našich sŕdc, životov a z nášho každodenného správania sa jeden k druhému. Nech ten krásny vianočný čas trvá čo najdlhšie. Nech pod stromčekom každý z nás nájde niečo krásne pre seba, čo mu dušu zahojí a srdce poteší.

      Všetkým žiakom, rodičom, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom a priateľom našej školy želám krásne vianočné sviatky, veľa lásky, spokojnosti, hojnosti, vzájomného porozumenia a najmä zostaňme všetci zdraví, aby sme sa mohli opäť  a čo najskôr stretnúť v našej krásnej novej, modernej škole.

      Krásne Vianoce, pokoj v duši, šťastie, lásku, pevné zdravie a čo najviac splnených snov...

       

                                                                                                                              Mgr. Andrea Macháčová

                                                                                                                              riaditeľka školy

       

      Vianočný pozdrav posielajú aj naši žiaci, formou videa nižšie. 

      Pozrieť si môžete aj pozdravy každej triedy zvlášť kliknutím sem