• Šermiari

     • Dňa 4.10. sa žiaci 7. ročníka preniesli do histórie s historicko-šermiarskou skupinou Via historica. Divadelnou formou sa dozvedeli informácie o území dnešného Slovenska od príchodu Slovanov, cez Samovu ríšu, Svätopluka, Bela IV., bitku pri Moháči, 30. ročnú vojnu, povstania, Jánošíka až po Ľudovíta Štúra. Žiaci sa pri ukážke šermovania a zábave aj veľa naučili.

     • Výnos zo zbierky BIELA PASTELKA

     • Dňa 22.09.2023 sa na našej škole uskutočnila zbierka Biela pastelka. Chceme sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí prispeli. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 437,62 €.

      ĎAKUJEME!

      Zbierka Biela pastela je verejná zbierka, na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

     • DEŇ HUDBY NA ŽELEZNIČNEJ

     • Dňa 4.októbra 2023 sa na našej škole uskutočnil DEŇ HUDBY. Cieľom akcie bolo pripomenúť si, že hudba do nášho života patrí, že stmeľuje ľudí, prináša radosť a pomáha prekonať aj zložité obdobia. Spoločne sme absolvovali aj celoškolský hudobný kvíz, kde sme si overili naše hudobné vedomosti. Počas celého dňa vo vestibule školy znel hudobný playlist, ktorý sme si spoločne vytvorili! Svoje umenie spevu a hry na hudobnom nástroji predviedlo pár odvážlivcov a musíme uznať, boli SKVELÍ!

      Verím, že sa vám dnešná akcia páčila a tešíme sa opäť o rok.

     • Všetkovedko

     • Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ. Súťaží sa v 4 samostatných skupinách. Prvákom číta zadania učiteľ, ostatní riešia úlohy samostatne. Každá otázka má 1 správnu odpoveď, ktorú si vyberá žiak zo 4 možností. Otázky sú z toho, čo sa žiaci doteraz v škole naučili, ale aj z toho, čo v danom veku mohli odpozorovať zo sveta okolo nich.

      Súťaž sa uskutoční v utorok 28.11.2023. Štartovné 5 eur za žiaka uhrádza súťažiaci pani učiteľke Dömötörovej z 2.D (prípadne svojej triednej pani učiteľke) najneskôr do 24.10.2023.

      Všetko o súťaži a jej priebehu môžete nájsť na www.vsetkovedko.sk Každý si tam zadarmo môže vyskúšať svoje schopnosti na podobnom teste z minulých rokov.

      Výsledky budú zverejnené už 21.12. 2023 na stránke súťaže, každý súťažiaci dostane jedinečný kód. V januári pošle Všetkovedko všetkým súťažiacim do školy diplom a malý darček.

      Chcete dať žiakom šancu získať hrdý titul Všetkovedko? Prihláste ich do súťaže!

     • #BeActive

     • Dňa 26.3.2023 sme sa zapojili do 9. ročníka Európskeho týždňa športu, kde si mali možnosť zabehať deti i učitelia, či zaskákať si na švihadlách. V priebehu dopoludnia si každá trieda odbehla na školskom dvore 2 kolá. Celkovo sa zúčastnilo 678 detí, z toho na 1. stupni 360 a na 2. stupni 318 detí. Najrýchlejšou triedou na 1. stupni bola 2. B s časom 2:34 min. a na 2. stupni to bola 9. A s časom 1:51 min.

      Počas dňa sme nielen behali, ale aj skákali cez švihadlo. Úlohou bolo za 60 sekúnd naskákať čo najviac preskokov. Každú triedu zastupovalo 10 skokanov.

      Máme tu aj vyhodnotenie najúspešnejších tried v skoku cez švihadlo:                                                                 

      1. miesto s počtom preskokov 1114 obsadila trieda 5.C                                                                                            2. miesto s počtom preskokov 1096 obsadila trieda 5.B                                                                                            3. miesto s počtom preskokov 916 obsadila trieda 5.A                                                                                     

      Tento rok nám počasie prialo a strávili sme spolu pekné športové dopoludnie a týmto spôsobom sme si symbolicky pripomenuli aký dôležitý je pohyb pre každého z nás.                                                                                                                                                                                                                                                             #BeActive

     • Výsledky volieb školského parlamentu

     • Milí žiaci, milé žiačky!


      Minulý týždeň vo štvrtok, dňa 28.9. 2023 prebehli voľby do školského parlamentu. Prvý stupeň si volil prostredníctvom hlasovacieho lístka a druhý stupeň volil prostredníctvom svojho edupage konta. Tento školský rok sa do kandidatúry školského parlamentu prihlásilo veľmi veľa milých, šikovných a kreatívnych ľudí. Dôkazom toho boli aj vaše jedinečné videovizitky či projekty.  Celkový počet kandidatúr v tomto školskom roku bolo naozaj veľa, bolo ich až 34. Do školského parlamentu sa mohli nakoniec dostať len desiati žiaci a to tí, ktorí od vás získali najväčší počet hlasov.

      Výsledky volieb do školského parlamentu sú nasledovné:

       

      • 1. Filová Natália, 5.B
      • 2. Fischerová Karin, 5.B
      • 3. Forró Michaela, 6.C
      • 4. Jurášková Sára, 8.C
      • 5. Majerníková Viktória, 5.B
      • 6. Matuška Jakub, 4.A
      • 7. Matuškova Natalia, 5.B
      • 8. Sečkárová Alexandra, 5.A
      • 9. Zajková Natália, 9.A
      • 10. Zelenáková  Michaela, 9.A

      Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu s novým školským parlamentom. Ostatným chceme poďakovať za účasť a hlavne ich odvahu. Nezúfajte, aj budúci školský rok budete mať možnosť zapojiť sa do kandidatúry školského parlamentu.

     • Voľby do školského parlamentu 2023/2024

     • Milí žiaci!
      Zajtra 28.9.2023 budú prebiehať voľby do školského parlamentu. 1.-5. ročník bude voliť prostredníctvom hlasovacieho lístku, ktorý dostanete od svojej pani učiteľky. Voliť sa bude počas 1. vyučovacej hodiny. Počas 2. vyučovacej hodiny ich prídu starší žiaci vyzbierať.

      6.-9.ročník bude voliť prostredníctvom svojho konta v edupage (doma).

      Spôsob hlasovania:
      Označíte svojich favoritov krúžkom/zakliknutím (zakrúžkovaním/zakliknutím poradového čísla).

      Krúžkovať/klikať sa môže od jedného kandidáta až po max. desiatich.

      Tešíme sa na nový a aktívny školský parlament 😊

      Ďakujeme.

     • Nové tabule

     • Od začiatku septembra sa my v 1. D triede veľmi tešíme z novej tabule s interaktívnou obrazovkou a takto pracujeme a učíme sa na všetkých predmetoch. Ďakujeme.

     • Deň mlieka

     • Dňa 27.9. si na našej škole pripomenieme svetový deň mlieka na školách. Podpor aj ty tento deň a nahoď sa do bielej. Trieda, ktorá pošle fotku v bielom oblečení bude odmenená.

     • ZBIERKA BIELA PASTELKA

     • Vážení kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci!

      Aj tento školský rok sa naša škola stane súčasťou milej a zároveň dôležitej aktivity s názvom Biela pastelka.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

      Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Zbierka sa na našej škole uskutoční v piatok, 22.09.2023, prostredníctvom školského parlamentu.

      Za akúkoľvek podporu vopred ďakujeme.

      Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

     • LISTY a POHĽADNICE z celého sveta od našich tretiakov

     • Žiaci 3.A triedy dostali dobrovoľnú domácu úlohu na letné prázdniny. Keďže sa v druhom ročníku naučili písať a posielať listy a pohľadnice, tak si to mohli vyskúšať v reálnom živote a poslať pozdrav do školy z destinácie, v ktorej trávili s rodičmi letnú dovolenku. V septembri ich čakali nimi odoslané listy a pohľadnice v ich triede na nástenke. To bolo radosti, keď ich deti zbadali a overili si tak v praxi, že poštu môžu poslať z ktoréhokoľvek kúta na svete a keď tam napíšu správnu adresu, tak pošta sa dostane k adresátovi.

     • Čas pre kandidátov do školského parlamentu sa kráti

     • Ak si komunikatívny, aktívny, tvorivý a máš záujem prispieť svojimi nápadmi do rôznych oblastí našej školy, tak si práve ten, koho hľadáme!

      Prihlás sa do volieb! Možno to budeš práve ty, kto sa stane členom školského parlamentu. Prihlásiť sa môžu žiaci 4.-9. ročníkov.

      Svoju videovizitku alebo plagát pošli na emailovú adresu: ziacka.rada@zszelba.sk do 22. septembra 2023. Voľby sa uskutočnia 28. septembra 2023.                 

      Zo všetkých kandidátov si zvolia žiaci našej školy v tajnom hlasovaní svojich 10 členov školského parlamentu.

      Čo má obsahovať videovizitka/plagát?

      • meno, priezvisko, trieda
      • moje vlastnosti, záľuby
      • dôvod prečo mám záujem kandidovať do školského parlamentu/môj volebný program
     • Voľby do školského parlamentu

     • Ak si komunikatívny, aktívny, tvorivý a máš záujem prispieť svojimi nápadmi do rôznych oblastí našej školy, tak si práve ten, koho hľadáme!

      Prihlás sa do volieb! Možno to budeš práve ty, kto sa stane členom školského parlamentu. Prihlásiť sa môžu žiaci 4.-9. ročníkov.

      Svoju videovizitku alebo plagát pošli na emailovú adresu: ziacka.rada@zszelba.sk do 22. septembra 2023. Voľby sa uskutočnia 28. septembra 2023.                 

      Zo všetkých kandidátov si zvolia žiaci našej školy v tajnom hlasovaní svojich 10 členov školského parlamentu.

      Čo má obsahovať videovizitka/plagát?

      • meno, priezvisko, trieda
      • moje vlastnosti, záľuby
      • dôvod prečo mám záujem kandidovať do školského parlamentu/môj volebný program

       

     • Prvý školský deň

     • Prázdninové dni ubehli ako voda. Leto nám dalo dostatok času na oddych a získanie nových síl do ďalšej práce. Bezstarostné leňošenie nahradia školské povinnosti. Ako každý školský rok, tak aj teraz naša škola privítala nových žiakov – prvákov, ktorým sa začína nové obdobie života – obdobie vzdelávania, objavovania, nových radostí, ale aj povinností.

      Slávnostné otvorenie školského roka nám sprestrili Grétka Kurucová zo 6.A prednesom básne a Bohuslav Pomikala hrou na fujare. Milým slovom sa nám prihovorila nielen p. riaditeľka školy Mgr. Andrea Macháčová, ale aj p. starosta mestskej časti Vrakuňa JUDr. Ing. Martin Kuruc.

      Následne sa všetci žiaci presunuli do svojich tried, niektorých opäť niečím novým...

      P. riaditeľka s p. starostom sa však presunuli do obnovených priestorov našej školy, ktoré sa nám podarilo počas prázdnin zveľadiť. Pozreli si našu novú školskú jedáleň. Následne aj telocvičňu, ktorej rekonštrukcia sa nám podarila vďaka dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     • LETNÝ ŠKOLSKÝ KLUB

     • Náš letný klub je na konci.Našu letnú činnosť sme odštartovali návštevou vrakunského lesíka . Urobili sme si športové dni na školskom dvore. V triede sa tvorilo a maľovalo o sto šesť .Malí prváci si vyrobili kornútok so zmrzlinou a staršie deti maľovali slnečnice , vlčie maky .Popri tom sme relaxovali, hrali sa a tešili sa z toho že sa už nemusíme v škole učiť .Ďalší týždeň odštartoval súťažou na školskom dvore , pokračoval vychádzkami do vrakunskeho lesa a popri tom keďže bolo vonku veľmi horúco sa v triedach znovu tvorilo a hralo . Ďakujeme že sme mohli byť spolu a prajeme vám krásne prázdniny.

     • ŠKD

     • Telefónne číslo do letného školského klubu detí je: 0911 956 168