• Naša kolekcia oblečenia

     • Dobrý deň, radi by sme Vám predstavili jednu skvelú novinku!

      Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte nižšie a ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu: https://www.kraloveskoly.cz/zszelba/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 8. 5. 2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

      Dúfame, že z nej budete mať rovnakú radosť ako máme my!

     • Vyhodnotenie čitateľských aktivít

     • Počas mesiaca "Marec- mesiac kníh", sme u nás v škole usporiadali niekoľko aktivít zameraných na podporu čítania a vytvárania si pozitívneho vzťahu ku knihám. Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami sme niektoré z aktivít aj oficiálne vyhodnotili a úspešným žiakom sme odovzdali vecné odmeny.

      Vrámci súťaže Selfie foto s knihou, žiaci posielali svoje fotografie s prečítanými knihami. Najzaujímavejšie fotografie postúpili do hlasovania prostredníctvom edupage a 5 fotografií, ktorých majitelia získali najviac hlasov, sme ocenili novými knihami.

      V škole prebehla aj aktivita “Dobšinského rozprávky”, kedy sa triedy na 1. aj 2. stupni mali možnosť zapojiť a stvárniť akoukoľvek technikou postavy z rozprávok P. Dobšinského. Obrazy boli naozaj krásne a prepracované. Niektoré výtvory máme umiestnené aj na výstave na chodbe pri jedálni. V tejto aktivite sme ocenili 3 miesta, ako individuálne práce. Zároveň sme ocenili aj triedy, ktoré sa do súťaže aktívne zapojili a zastupcovia z týchto tried si prišli prevziať vecné ceny pre celú triedu.

      Za finančnú podporu pri týchto aktivitách ďakujeme Rodičovskému združeniu Železnička.

     • Povinne voliteľný predmet- Základy tanca

     • Hlavným poslaním vyučovacieho predmetu základy tanca je všestranná základná tanečná výchova žiakov. Žiaci si v priebehu štúdia postupne osvojujú vyjadrovacie a výrazové prostriedky rôznych tanečných techník: klasického tanca, ľudového tanca, moderného tanca a kreatívneho tanca. Neustále prebúdzanie zmyslu pre krásu tanca a rozvíjanie individuálnych tvorivých schopností má zároveň pozitívny vplyv na ich duševný rozvoj. Už od začiatku štúdia sa učia pracovať v kolektíve, budujú v sebe cieľavedomosť, vytrvalosť, disciplínu a získavajú pódiové skúsenosti prostredníctvom verejných vystúpení.

      Tanec a pohyb plnia 4 funkcie: zdravotnú,výchovnú , vzdelávaciu a sociálnu. Výchovná funkcia rozvíja kladné stránky osobnosti detí – ako sebeúcta, sebaovládenie, sebahodnotenie, sebakontrola, ovládanie svojho správania. Vzdelávacia funkcia prispieva k pestovaniu, rozvíjaniu a získavaniu nových vedomostí a zručností i návykov.Taktiež k zlaďovaniu pohybu s hudbou, spájanie pohybovej výchovy s požiadavkami výchovy rozumovej, estetickej, pracovnej a vedie k celoživotnému vzdelávaniu. Zdravotná funkcia podporuje zdravý telesný a duševný vývin detí. Striedanie tanečo pohybových činností rôzneho charakteru á obvzlášť veľký zdravotný význam, pretože podnecuje k výdatnému pohybu.

      Cieľom predmetu: Formovať návyk správneho držania tela, v polohách na mieste pripravovať jednotlivé svalové skupiny k fixovaniu tohto návyku a rozvíjať individuálne dispozície žiakov. V priestore rozvíjať estetický pohyb a hudobno-pohybové cítenie, vedieť rozlišovať pohyb na ľudovú hudbu a hudbu umelú. Hudobné vzdelávanie zamerať na rytmus, tempo, takt, dynamiku, frázovanie – teoreticky aj prakticky.

     • Súťaž Maksík

     • Milí žiaci, ktorí ste zapojení do súťaže Maksík! 

      Vyplnené odpovedníky 5.kola treba poslať najneskôr do utorka 26.apríla 2022 na stránku www.maksik.sk alebo osobne pani učiteľke Dömötörovej do 2.B. Ak nemôžete vyplniť papierový odpovedník, vyplňte ho v elektronickej podobe. Šikovní Maksáčikovia môžu pridať aj obrázky o Maksíkovi v cirkuse, ktoré použijú na spestrenie súťažných úloh v ďalšom ročníku. Piatym kolom súťaž končí, verím, že sa Vám táto súťaž páčila a prihlásite sa aj na budúci školský rok.

     • Jarné tradície

     • Naša škola každý rok poriada výstavu výrobkov venovanú veľkonočným tradíciam. Žiaci doma, alebo v škole vyrábajú výrobky, ktoré sú vystavené vo vestibule školy a rodičia a deti hlasujú za najkrajšie výrobky. Kvôli opatreniam sme urobili veľkonočné tradície inak. Všetky triedy na jednotlivých chodbách, spolu vyzdobili svoje  chodby jarnými motívmi. Naše chodby tak ožili jarnou a veľkonočnou atmosférou. Posúďte sami.

     • Pestujeme v triede

     • Jar značí čas vysádzania rastlín, no aj príchod Veľkej noci, preto sa v 3.B rozhodli, že si vypestujú vlastnú záhradku a vyrobia si svojích veľkonočných trolov. Chcelo to čas, starostlivosť, veľa zalievania vodou a lásku, no podarilo sa a po pár týždňoch už vidíme výsledky :)

     • EXKURZIA V SNM

     • Dňa 7.4. sme s triedou 9.C. navštívili Slovenské národné múzeum a zúčastnili sa interkatívnej exkurzie. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z paleontológie.

     • Ručná výroba papiera

     • Ďalšia zážitková cesta 4. ročníka viedla na „kopanice“ do manufaktúry na ručnú výrobu papiera. Tam sme sa dozvedeli o chemickej a prírodnej ceste výroby papiera. Všetkých zaujala  história a tradícia takejto výroby na  Slovensku.  Radosť nám spôsobilo, že sme si to mohli vyskúšať a vlastnoručne vyrobený papier nám vysušený príde do školy. Už sa nevieme dočkať!!!

     • Matematický klokan

     • Milí žiaci. Súťaž matematický klokan bude v pondelok 11.4.2022 počas 1.-2. vyučovacej hodiny pre žiakov 1.stupňa a počas 2. vyučovacej hodiny pre žiakov 2.stupňa. Súťažíme v jedálni. Prváci budú písať testy so svojimi pani učiteľkami v triede. Veríme, že sa Vám súťaž bude páčiť.

     • OKRESNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • V našej škole sa uskutočnil 68. ročník tejto súťaže . Hviezdoslavov Kubín organizujeme už niekoľko rokov. Na súťaži je vždy príjemná atmosféra a vynikajúci recitátori. Do poroty pozývame odborníkov, ktorí profesionálne pracujú s hovoreným slovom. Aj tento rok neodietla účasť pani Michaela Čobejová, či páni Alfred Swan a Pavol Michalka. O rok sa tešíme znova....

     • Šaliansky Maťko- okresné kolo

     • Dňa 5.4.2022 sa zúčastnili žiaci Grétka Kurucová (IV.A) a Jarko Ivor (II.D) v doprovode pani učiteľky Zajacovej okresného kola súťaže Šaliansky Maťko. Obaja predviedli krásne výkony. Najviac nás potešila Grétka, ktorá s povesťou Sklenár a čarodejnice obsadila 2.miesto v II.kategórii. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov v recitačných súťažiach. 

     • Hlasuj za návrh našej školskej kolekcie

     • Krásny deň všetkým, máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie!

      Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte do 8.4.2022 o tom, ktorý z troch motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nie len mikiny a tričká, ale aj tepláky, batohy, čiapky a ďalšie kúsky :-) 

      Hlasovať môžete tu: hlasovanie

     • Pečenie v 12. odd. ŠKD

     • Dievčatá verzus chlapci si zmerali sily v pečení chutného koláčika v školskej kuchynke. Na zdobenie použili svoju fantáziu a dielo vlastných rúk im veľmi chutilo.

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 22.3.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Naša úspešná a múdra žiačka, Sofia Hrabinská, opäť zabojovala, umiestnila sa na krásnom 4. mieste a zároveň je úspešnou riešiteľkou krajského kola v tejto náročnej olympiáde.

      Gratulujeme ku krásnemu výsledku!

     • Vynášanie Moreny

     • Dňa 30. 3. sme pre deti zo školského klubu pripravili zaujímavú akciu vynášanie Moreny - privítanie jari, čo sme aj spojili s vychádzkou pri Malom Dunaji a hrami v neďalekom lesoparku. Pre deti to bol veľký zážitok.