• Novinky

      • Zážitky popri online štúdiu

      • Ďakujeme, že ste sa opäť s nami podelili o vaše zážitky, sledujete zmeny počasia, snažíte sa chodiť do prírody a sledovať svoje okolie, čo veštko rastie a žije okolo nás.

      • KLOKAN

      • Dobrý deň!

       Tento rok sa bude matematická súťaž Klokan, do ktorej ste prihlásili svoje dieťa a zaplatili štartovné,  konať online. Skúšobne sa pripojte pomocou kódu, ktorý vám pošle triedny učiteľ alebo koordinátor súťaže od 25. 5. – 5.6. Môžete si vyskúšať vyplniť aj vlaňajší test.

       Stránka súťaže:

       http://matematickyklokan.sk/

       Od 8. júna do 12. júna: ONLINE SÚŤAŽ – podľa Harmonogramu pripojenia pre jednotlivé kategórie. V daný deň sa žiaci môžu pripojiť v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00. Ale pozor, je tam časový interval na vyriešenie testu. Pre 1.ročník je možnosť aj vypočutia otázky (kliknutím na mikrofón). Žiaci 1.-4.ročníka riešia test za 45 minút, žiaci 5.-9.ročníka za 60 minút, lebo majú viac otázok.

       29. júna budú na stránke zverejnené výsledky (počty bodov žiakov a rebríčky pre jednotlivé kategórie)

       September 2020 - školy dostanú diplomy a darčeky pre svojich súťažiacich.

       Harmonogram pripojenia do ONLINE SÚŤAŽE

       Ročník

       Test

       Deň súťaže

       1. ročník ZŠ

       Klokanko 1

       utorok 9. 6.

       2. ročník ZŠ

       Klokanko 2

       streda 10. 6.

       3. ročník ZŠ

       Klokanko 3

       štvrtok 11. 6.

       4. ročník ZŠ

       Klokanko 4

       piatok 12. 6.

       5. ročník ZŠ

       Školák

       pondelok 8. 6.

       6. ročník ZŠ, príma OG

       Školák

       pondelok 8. 6.

       7. ročník ZŠ, sekunda OG

       Benjamín

       streda 10. 6.

       8. ročník ZŠ, tercia OG

       Benjamín

       streda 10. 6.

       9. ročník ZŠ, kvarta OG

       Kadet

       štvrtok 11. 6
      • OZNÁMENIE ZUBÁRKY

      •  

       Príloha č.1

        

       OZNÁMENIE ZUBÁRKY

        

       Denti.s.r.o. Zubná ambulancia, ZŠ Bieloruská 1

        

       Po otvorení škôl dňa 1.6.2020 začíname ordinovať podľa našich ordinačných hodím. Budeme postupovať v sulade s Usmernením hlavného hygienika, ktoré najdete v Prílohe č.2.

        

                   V týždni od  26.-29.5. od 9:00 do 13:00 budeme postupne telefonicky kontaktovať pacientov, ktorý mali u nás zmarení termín pre epidemiologické uzavretie školy aj našej ambulancie pre Covid-19. Predpokladom je, že máme od vás aktuálny telefonický kontakt a budete dostupní.

                    Kto nebol objednaní posledné dva mesiace, ale potrebuje ošetrenie dieťaťa( zatiaľ nie preventívnu prehliadku), môže volať  v tom istom čase na  mobil 0944 449342.

                   Už je možné sa telefonicky objednať aj k  našej dentálnej hygieničke.

        

       UPOZORNENIE !

        

       Na akékolvek ošetrenie, Vyšetrenie a vybavenie termínu, nás musíte vopred telefonicky kontaktovať.

        

       Osobne v ambulancii termín nedostanete pre nariadenie hygienika o zákaze zdržovania sa viacerých ľudí v čakárni a u nás aj v priestore školy!

        

       Prosím o pochopenie, keď budeme najprv objednávať pacientov, ktorí potrebujú ošetrenie, to znamená výplne, plánované extrakcie, ošetrenie zápalov ďasien, pečatenie a dentálnu hygienu.

        

       Preventívne prehliadky a individuálne nácviky čistenia by sme v rámci možností začali realizovať v septembri ak zvládneme ošetriť deti, ktoré máme už vyšetrené. Zo strany poisťovní je prísľub, že v tomto roku nebudú robiť problém, ak sa stihne iba jedna preventívna prehliadka, miesto dvoch povinných.

        

       Ošetrenie bolestivých stavov po novom

        

       PROSÍM neprichádzajte ani s bolestivými deťmi bez telefonického objednania na ošetrenie. Nemôžete čakať v čakárni spolu s inými pacientami a neohlásení. Je to nariadenie ÚVZSR, ktoré musíme rešpektovať, inak porušujeme zákon.

        

       Budeme sa snažiť v prípade bolesti dať vám po telefóne čo najskorší termín, ale neočakávajte, že to bude hneď v ranných hodinách, ako ste boli doposiaľ zvyknutí. Hygienickými opatreniami sa totiž veľmi predlžuje čas ošetrenia pacienta. Bolesti budeme objednávať aj v priebehu dňa podľa možností ambulancie, alebo na ďalší deň.

        

       Prosím, aby ste termíny, ktoré vám ponúkneme neodmietali, ale snažili sa prispôsobiť, lebo počet detí, ktoré za deň ošetríme pri týchto nových nariadeniach je oveľa menší, ako býval v minulosti, takže presúvanie a posúvanie termínov nebude možné, ak chceme pracovať efektívne, bezpečne pre vás, vaše deti a aj pre nás. Zbytočné zdĺhavé dohadovanie termínov v telefóne ruší a berie vzácny čas, ktorý bude potrebný na pokojné ošetrenie dieťaťa.

        

       V čakárni a ambulancii pri sprevádzaní dieťaťa sa zdržiavajte po ukončení ošetrenia vždy čo najkratšie a komunikujte len dôležité veci. Viem, že deti sa zvykli pohrať a kresliť si v našej čakárni, aj som s vami veľa komunikovala, čo žiaľ zatiaľ nebude možné. Verím, že sa to zmení, uvidíme.

        

       Týmto všetkým nám uľahčíte prácu, lebo s pomôckami, ktoré máme nariadené nosiťv styku s pacientom a pri ošetrení sa aj nám ťažko komunikuje a potrebujeme sa v prestávke  trochu nadýchnuť.

        

       Ale uvedomte si, že ste v prostredí, ktoré patrí k narizikovejším.

        

       Takže bezpečne, bezbolestne, v pokoji a bez plaču ošetriť, a rýchlo preč. Vysvetlite to aj deťom, budete prekvapení, že to pochopia.

        

       Prosím prečítajte si aj Prílohu č.2 - Výber z Usmernenia hlavného  hygienika.

        

       Príloha č.2

        

       Usmernenie k ošetrovaniu v zubnej ambulancii od 1.6.2020

        

       Postup pri ošetrení pacienta v zubnej ambulancii je nariadený Usmernením hlavného hygienika z 20.5.2020 a je potrebné ho v tomto čase stále dodržiavať,  nakoľko zubné ambulancie sú na 1. mieste v ohrození  prenosu Covid-19. Z tohto dôvodu Vás ako rodičov a detských pacientov prosím o spoluprácu a trpezlivosť, lebo ošetrenie určite nebude prebiehať tak, ako ste boli zvyknutí doposiaľ. Pracujeme s deťmi, takže naša snaha bude ochrániť ich.

       Uvediem základné požiadavky z Usmernenia pre zubné ambulancie a pacienta. Riaďte sa nimi inak Vás nebudeme môcť ošetriť a stratíte zbytočne čas vy aj my.

        

       OŠETRENIE BEŽNÉHO PACIENTA

        

       3.1. Požiadavky na pacienta pred vyšetrením

        

        pacient sa na ošetrenie objedná telefonicky, každý, aj akútne stavy,(u nás v čase od Ut.do Pia - od 12:30 do 14:00)

        pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia pacient (aj rodič dieťaťa) musí mať na tvári rúšku,

        personál zubnej ambulancie musí mať vždy prehľad, ktoré osoby v danom momente čakajú na ošetrenie. Ideálne, ak je v čakárni iba jedna osoba.(U nás zatial podľa požiadavky riaditeľky školy umiestnime stoličky pred vchodom do školy spolu so stolíkom).

        pacient pri vstupe do zariadenia si dezinfikuje ruky dezinfekčným prípravkom s obsahom alkoholu(Bude na stolíku pred vchodom do školy),

        personál v zubnej ambulancii musí mať na tvári ochranné rúško, ideálne respirátor a ochranné rukavice.

        

       3.2. Postup pred vyšetrením a ošetrením pacienta

        

       Ošetrujúci zubný lekár alebo poverený zdravotnícky pracovník preverí podozrenie na ochorenie COVID-19 :

         meraním telesnej teploty bezkontaktným teplomerom,

         anamnestickým rozhovorom, ktorý je podopretý čestným vyhlásením dotazníkom, v ktorom sa pýta :

       a) príznaky respiračného ochorenia

       b) možný kontakt s infikovanou osobou

       c) či nie je v karanténe, či nemá odporúčanie na domácu izoláciu a monotoring zdravia.,

       d) či bol/nebol testovaný na ochorenie COVID-19, ak áno s akým výsledkom

        

       Tieto skutočnosti pacient potvrdí svojím podpisom v Čestnom prehlásení (Príloha č. 3).(Ak je to možné a doma si vytlačíte a vyplníte a podpíšete vopred Čestné prehlásenie, ušetríme čas a môžeme sa viac venovať ošetreniu miesto úradovania.)

        

       Ø Ak je podozrenie na ochorenie COVID-19 je ošetrujúci zubný lekár povinný oznámiť príslušnému všeobecnému lekárovi pre dospelých alebo všeobecnému lekárovi pre deti a dorast (ďalej VLD a VLDD).

        

       3.3. Z epidemiologických dôvodov je nevyhnutné eliminovať vzájomný kontakt pacientov v ambulancii. Ak to situácia umožňuje, čakáreň je pre pacienta uzavretá a pacient príde len po predchádzajúcom telefonickom vyzvaní z auta, alebo vonkajších priestorov.

        

       (U nas vopred objednaní pacienti čakajú pred vchodom do budovy školy. V čakárni sa zdržuje iba  rodič sprevádzajúci práve ošetrované dieťa. Snažte sa pripraviť dieťa, že do ambulancie vstúpi samo, bez vás, nie ako doposiaľ, keď ste ho držali za ruku pri kresle. Iba v nevyhnutnom prípade ide s rodičom, vtedy musí mať aj rodič respirátor FFP2, alebo dvojmo bezpečné rúško strieborné  či iné s ochranou proti vírusom , aby chránil seba aj personál, lebo sme v malom priestore a navzájom v úzkom kontakte, čím sa zvyšuje možnosť prenosu ochorenia.)

        

       Je vhodné po každom pacientovi zvýšiť frekvenciu dekontaminácie aplikáciou dezinfekčného sprayu (najmä na kľučky), aby sa zabránilo krížovej expozícii cez kľučky.

        

       Ø Pred ošetrením je vhodné na začiatku zákroku nechať pacienta vypláchnuť roztokom 1 % peroxidu vodíka. Následne je vhodné prekryť tvár operačnou plachtou s otvorom na ústa pre zabránenie prenosu kvapôčok a aerosólu pri dýchaní nosom. (Prosím pripravte dieťa na to, že aj pri ošetrení bude mať masku s otvorom na pusu. Uvidíme ako to deti pochopia a zvládnu.)

        

       V našej ambulancii sa zatiaľ bude aj naďalej platiť v hotovosti, nie kartou.

       ----------------

        

        

       ---------------

        

      • Maksáčikovia pozor.

      • žiaci, ktorí ešte neodovzdali posledné 5.kolo Maksíka majú predĺžený termín do 17.mája 2020, ale už posledný, lebo kvôli nim tisíce žiakov na Slovensku stále čaká na vyhodnotenie? Bola by škoda prísť o body. Úlohy a online odpovedník nájdu na stránke Maksíka (www.maksik.sk) vo Vstupe pre Maksáčikov.

       Menovite sú to títo žiaci:

       Šimon Šúlek 2.A

       Adela Kristínová 2.C

       Libor Petrovič 2.C

       Maria Lipitskaya 2.C

       Natália Rubická 2.C

       Tamara Tutková + Oliver Gál 2.C

       Lukáš Greizinger 2.D

       Luna Orschel 3.A

       Matúš Ružek 3.A

       Martin Kotula 3.A

       Sofia Lukácsová 4.A

       Kristína Steinlová 4.B

       Nela Matuszná 4.B

       Robert Podstavek 4.B

       Marek Bursa 4.C

      • práce 2.C

      • Projekt 2.C - Moja cesta do školy, Moja cesta k starým rodičom,

       Dufam, ze ste doma vsetci zdravi.

      • MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ ONLINE

      • Accelium Olympics = Medzinárodná olympiáda online

        

       Accelium Olympics = Medzinárodná olympiáda online

        

        

       Chceš sa zapojiť do medzinárodnej online súťaže pre školy v hraní strategických hier = Olympiáda Accelium a reprezentovať našu školu?

        

       Môžeš sa zapojiť a začať trénovať!

        

       Olympiáda Accelium je online vzdelávacia súťaž, ktorá spája žiakov z rôznych krajín sveta. Súťaží sa v turnajoch medzi školami.  Žiaci postupne riešia úlohy a získavajú body za každú vyriešenú úlohu z oblasti stratégie a logiky.  Body za celú školu sa sčítajú do celkového hodnotenia. 

        

       Skvelé je, že ide o hru celého tímu školy, nie súťaž jednotlivcov!

        

       Medzinárodná olympiáda online je určená pre žiakov 1. - 8. ročníka ZŠ

        

       prvej fáze sa uskutočnia súčasne 4 turnaje:

        

       * Turnaj 1:    1.- 2. ročník                                     * Turnaj 2:    3.- 4. ročník

       * Turnaj 3:    5.- 6. ročník                                     * Turnaj 4:    7.- 8. ročník

        

       Príručka pre žiakov na prácu v aplikácii Accelium

       Pravidlá súťaže

        

       Školy z celého sveta zabojujú o titul „Majstrov sveta Accelium“, slovenské a české školy môžu získať titul „Majster Slovenska a Česka“

        

       Druhá fázaFinále All stars

       Desať škôl z každej vekovej skupiny, ktoré získali najvyššie hodnotenie v prvej etape turnaja, postúpi do finále hviezd (spolu 40 škôl sveta). 

        

       Tieto školy zabojujú o titul „Majstrov sveta Accelium“.

        

       Otvorený turnaj      25. 05. 2020 – 8. 06. 2020

        

       Vyhlásenie výsledkov         15. 06. 2020

        

       Ak ťa to zaujalo, napíš na email: anna.murcinova@zszelba.sk

      • Tvorba, šport a úlohy.

      • Ďakujeme za vaše fotografie, ktoré nám posielate. Nasledujúca tvorba je od: Dianka Cainarová, Samko Ninaj, Miško Bokroš, Nicolas Vitek, Miška Kovačičová. Dievčatá zo 7.C sa s nami podelili ako naberajú kondíciu...

      • Klokan.

      • Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan. Testy smutne v školách čakajú na žiakov. Podľa posledných informácií je otvorenie škôl naplánované na 4. etapu, teda na začiatok júna. V prípade, že sa školy otvoria, bude môcť súťaž prebehnúť v tradičnej papierovej podobe. Rátame však aj s možnosťou, že sa školy neotvoria a pracujeme na tom, aby sa v júni mohla súťaž konať online. 

       Naša predstava o súťaži je taká, že každá kategória bude súťažiť v iný deň, aby to zvládol server a internetové pripojenie. V dňoch 8. – 12. júna sprístupníme na stránke na vymedzený čas súťažné úlohy. Žiaci sa k nim dostanú cez jednoduché vstupné údaje, ktoré pošleme koordinátorovi školy - pani učiteľke Dömötörovej. Žiaci sa v čase od 25. do 31. mája skúšobne pripoja na stránku, aby sme zistili, koľkým sa to podarilo, prípadne, aké problémy mali s pripojením.

       Sme si vedomí, že súťaž doma nebude prebiehať v rovnako kontrolovaných podmienkach ako v škole. Je to však jediná možnosť a, pravdupovediac, nejde o život. Kto by chcel podvádzať, ide iba sám proti sebe.

      • Maksík.

      • Milí Maksáčikovia

       Termín vyplnenia online odpovedníka k úlohám posledného 5. kola súťaže MAKSÍK je predĺžený do nedele 10. 5. 2020.

       Od niektorých detí stále nemáme odpovedníky zo 4. kola. Aby ich mohli doplniť, nechali sme im na stránke prístupný aj odpovedník k 4. kolu. 

        

      • OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

        

       dňa 6.4.2020 bolo zverejnené Usmernenie MŠVaV na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (ďalej len Usmernenie).

       V súlade s Usmernením a na základe odporúčania pedagogickej rady vám oznamujem nasledovné:

       • priebežná klasifikácia známkou je dňom vydania Usmernenia pozastavená  (známky získané do vydania usmernenia ostávajú v platnosti), 
       • priebežné hodnotenie na overenie vedomostí sa bude realizovať percentuálnym vyjadrením stupňa osvojenia si učiva, príp. slovným  komentárom, 
       • hodnotenie nižšie uvedených predmetov v záverečnom hodnotení s uvedením ABSOLVOVAL/NEABSOLVOVAL:
        • Na 1.stupni: telesná a športová výchova, loptové hry, základy tanca, umenie hrou, základy tenisu, výtvarná výchova a hudobná výchova,  náboženská výchova a etická výchova, pracovné vyučovanie, fenomény sveta, čítanie s porozumením, logika, prírodoveda, prvouka, vlastiveda, anglický jazyk, nemecký jazyk, informatika
        • Na 2.stupni: telesná a športová výchova, výtvarná výchova a hudobná výchova, technika, náboženská výchova a etická výchova, fenomény sveta, čítanie s porozumením, logika, občianska náuka, informatika
       • Aby žiak získal z vyššie uvedených  predmetov absolvoval/a musí vyučujúcemu z náukových predmetov poslať minimálne 2/3 vypracovaných dištančných úloh za hodnotiace obdobie.
       • v prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie záverečné hodnotenie bude realizovať iba formou slovného hodnotenia, 
       • záverečné hodnotenie v percentuálne hodnotených predmetoch bude smerovať            ku klasifikácii, teda k známke, o čom bude rozhodovať riaditeľka školy po prerokovaní v hodnotiacej pedagogickej rade v júni 2020. 

        

        

       S pozdravom       

                                                                                                       Mgr. Andrea Macháčová

                                                                                                         riaditeľka školy 

        

      • Denti s.r.o. - MUDr. Mamrillová, zubárka

      • Pacienti Denti s.r.o. sa môžu kontaktovať nielen mailom, ale aj na mobilnom telefónom čísle 0944 449 342, v čase ordinačných hodín. Ordinačné hodiny Denti s.r.o. sú uvedené na stránke e-vuc.sk pod Denti.s.r.o. MUDr.Mamrillová,zubárka

      • Domáce úlohy štvrtákov

      • Aj takto môžu vyzerať domáce úlohy z Informatiky :) Téma bola-  Práca s fotografiou a videom.

      • Vaše Veľkonočné zážitky

      • Krásne počasie nás láka preskúmať a pozorovať prírodu. V lesoch sa ohlasújú rôzne spevavce, kvitnú bylinky a stromy. Zvieratá sú plaché, ale zanechávajú nám rôzne stopy, podľa ktorých vieme, že tam niekde sú. Keď budete tichúčko spozorujete bažanty, srny, užovku, jašterice a množstvo ďaľších živočíchov. Viky preskúmala Kačín, Tomáš lesy pri Peknej ceste a pani učiteľka národnú prírodnú rezerváciu Jurský Šúr, Peter prezrel Malý Dunaj, Samko nám pripravil ovocinárske okienko a Jakub nám opísal, aké živočíchy sa vyskytujú v okolí jeho domu. Podeľte sa s nami o zážitky ako vaši spolužiaci.

      • TÝŽDEŇ S ANGLICKÝMI LEKTORMI

      • Vážení rodičia a milí žiaci 3. - 9. ročníka,

       aj v tomto roku ste sa určite tešili na Týždeň s anglickými lektormi a jazyková škola Talk-to-Talk vás nechce sklamať, preto pre vás pripravila online konverzačné kurzy s anglickými lektormi v termíne 27.4. - 30.4. 2020 v poobedňajších hodinách. Môžete sa prihlásiť a každý deň sa porozprávať v skupine 10 detí s anglickým učiteľom/učiteľkou. Cena za 1 hodinu je 3,- Eurá za jedného žiaka, teda 12,- Eur za všetky 4 dni po 1 hodine. Prihlášku pošlú rodičia priamo na zástupcu jazykovej školy p. GUY CHEETHAM :  guy_cheetham@hotmail.com  a celú administráciu, rozdelenie do skupín, platby bude robiť jazyková škola, nie naša škola. Prajeme vám príjemné veľkonočné sviatky a veľa zdaru na kurze anglickej konverzácie.

        

       Prihláška na online kurz angličtiny

       Application for the online English Course

        

       Prihlasujem týmto môjho syna/dcéru (meno a priezvisko)..............................................

       Hereby I register my son/daughter (name and surname)

       Trieda: Class:................. vek dieťaťa (age)......................., ktoré navštevuje (who attends): Základnú školu, Železničná 14, 82107 Bratislava

        

       Na online kurz angličtiny s angl.lektorom v termíne 27.4.-30.4.2020 (1 hod. poobede 4 dni)

       For the online English Course with a native speaker lecturer between 27th and 30th April 2020 (1 lesson each day for 4 days)

        

       Kontaktné údaje, kam mi bude zaslaná info o úhrade: e-mail...............................................a info o pripojení a čase konania kurzu

       Contact e-mail to get information about payment and connection time to the course

        

      • PONUKA POMOCI

      • Milí rodičia,

       obraciam sa na Vás s ponukou pomoci,  poradenstva, psychickej podpory a povzbudenia pre Vaše deti (ale samozrejme aj pre  Vás rodičov),  ktoré ťažko zvládajú  túto náročnú životnú situáciu, sociálnu izoláciu či neistotu. Ak by ste prejavili záujem, tak mi napíšte zuzana.brunclikova@zszelba.sk a dohodneme sa na forme komunikácii. Veľa zdravia želám.

                                                                                                                  Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.

        

      • Maksík 4.- 5.kolo

      • Prosíme  žiakov, ktorí súťažia v Maksíkovi (cez triednych učiteľov, Edupage...), že úlohy nájdu na stránke súťaže vo Vstupe pre Maksáčikov. Online odpovedník 5.kola, ktorý nájdete  tiež vo Vstupe pre Maksáčikov, treba vyplniť do 4. mája 2020.

       Aby sme túto informáciu dostali k deťom zo všetkých možných zdrojov, aj my napíšeme rodičom maily (žiaľ, nedostanú sa ku všetkým rodičom, lebo sa nám veľa mailov od rodičov vracia, asi sa pomýlili v adrese).

       Žiaľ, stále nemáme odpovedníky od niektorých  žiakov zo 4. kola. Aby ich mohli doplniť, nechali sme im na stránke prístupný aj odpovedník k 4. kolu. 

       Vzhľadom k tomu, že sa nám stále nepodarilo od všetkých súťažiacich získať odpovede k 4. kolu, nemohli sme zatiaľ 4. kolo vyhodnotiť a nemôžeme ani zverejniť správne riešenia. Chceme dať deťom šancu doručiť nám odpovede, aby kvôli koronavírusu neprišli o body a tým o zaslúžené umiestnenie.

       Milí žiaci, Maksík vám drží palce, aby ste všetko zvládli a prichystal už pre vás aj krásne diplomy a ceny.

       Držíme palce, aby ste mali dosť síl na zvládnutie všetkého, čo nám táto náročná a neočakávaná situácia priniesla.

       Zostaňte zdraví
       Ľudmila Burjanová, Katarína Farnbauerová