• Novinky

      • OBÝVAČKOVÁ VÝZVA

      • Obývačková výzva pre Slovensko - deti, cvičte s nami!

        

       Tím trénerov zo športového klubu BENITIM v Bratislave prináša deťom športovanie priamo do ich obývačiek. Vyzýva celé Slovensko, aby cvičilo!

        

       “Chceme upozorniť na to, že deti zostali bez organizovaného pohybu, čo neprospieva ich fyzickej ani psychickej kondícii.” apelujú tréneri. “Každý deň o 16:15 hod. zverejňujeme na sociálnych sieťach krátky tréning, podľa ktorého môžu deti doma cvičiť, natočiť sa a poslať nám video späť. Deti potom odmeňujeme v žrebovaní vecnými cenami.”

       BENITIM deti aj rodičov vyzýva: Ukážme, že je nás veľa, ktorí dokážeme vyjsť z tejto skúšky silnejší a odolnejší!

        

       Zapojili sme všetky naše kapacity, aby počas izolácie nezostal detský šport len v rovine prechádzok a hrania sa na záhrade. Pre rozvoj detskej motoriky to úplne nestačí. Ak deti doteraz pravidelne športovali, v súčasnom režime bez tréningov prichádzajú o svoje zručnosti, ktoré doteraz prácne získali. Naši tréneri prinášajú deťom na facebookovej stránke videá s cvičeniami z rôznych oblastí: všestranné športové tréningy, parkour, tanec, gymnastiku - pre škôlkarov aj školákov. Vyzývame všetky deti a ich rodičov z celého Slovenska: Precvičme sa spolu do šťastného konca!

        

       BENITIM okrem aktivít na sociálnych sieťach už týždeň trénuje svojich členov - takmer 1 000 detí - online naživo. Chce predísť tomu, aby ich návrat do bežného tréningového režimu nebol frustrujúci, ak stratia svoje nadobudnuté zručnosti a schopnosti. “Našli sme spôsob, ako priniesť deťom náhradu za tréningy v telocvični priamo do ich domovov. Naši tréneri používajú zážitkovú formu s pomôckami, ktoré deti bežne doma nájdu,” hovorí Andrea Čvapková, spoluzakladateľka BENITIM-u. Online tréningy prinášajú deťom mnoho benefitov. Majú pravidelný pohyb, v ktorom zapájajú cielene celé telo. Preferujeme cviky na lepšie držanie tela, keďže viac sedia pri počítači a úlohách. Vyskúšajú si rôzne športy, nájdete medzi nimi aj karate, parkour, gymnastiku, tanec. Toto im pomáha zlepšovať koncentráciu pri učení, majú lepšiu náladu aj spánok. Uvidia sa so svojimi kamošmi aspoň online a zostanú v kontakte s trénermi. “Spätná väzba od rodičov a detí je výborná. Rodičia oceňujú, že s deťmi cvičíme, pretože sami to nedokážu. Deti vnímaju tréningy ako zábavné spestrenie dňa, čo nás nesmierne teší a motivuje do ďalších aktivít”, uzatvára Dana Becová, spoluzakladateľka klubu.

       Obývačkovú BENI výzvu podporili odmenami pre deti partneri: Bupi, Unilever, Nivea, Babybel, JellyBelly.

        

       BENITIM - BENI klub, o.z. - od roku 2010 trénuje každoročne cca 1500 detí od 3 do 15 rokov priamo na základných školách, organizuje športové víkendové kurzy a tábory pre deti. Spolupracuje s tímom 80 profesionálnych trénerov.

       Kontakt: www.benitim.sk, vedenie.beniklub@gmail.com +421 905 508 129, +421 908 716 664

        

        

        

      • Zubné ošetrenie detí- oznam

      • Zubná ambulancia Tridental s.r.o. na Ružinovskej poliklinike v Bratislave poskytuje ošetrenie detí, aj ako zástup našich kolegov v tejto mimoriadnej situácii. Deti ošetrujeme bežne, nie iba v takejto núdzi. MUDr. Linda Borská, MUDr. Jana Feltovičová, ako aj MDDr. Lucia Ganderákova, majú niekoľko ročné skúsenosti s poskytovaním starostlivosti pre deti a mládež. Ak by ste chceli odporučiť služby svojim pacientom, prosim nech nás kontaktujú denne na t.č. 0908970546 alebo 02/48279622.

      • KLUB UČENIA

      • Milí rodičia, milé deti! 

       Vieme, že momentálna situácia je náročná pre každého. V každej domácnosti a rodine prebieha deň iným spôsobom, každý žiak a rodič má iné možnosti ako si s týmto obdobím poradiť. Som presvedčená, že sa teraz každý z nás naučí mnohým zručnostiam, ktorým sme doteraz nepripisovali asi až takú veľkú váhu. Zároveň verím, že o tie zručnosti a vedomosti, ktoré sme si osvojili, neprídeme a budeme ich zdokonaľovať v rámci našich možností. Radi by sme vám situáciu uľahčili a poskytli pomoc v čo najväčšej možnej miere.

       Nezabúdame na rozvíjanie kapacít všetkých žiakov, preto ponúkame online konzultácie zamerané na rozvoj čiastkových funkcií, ktoré každý žiak potrebuje pre kvalitnejšie prijímanie a spracúvanie informácií. Taktiež ponúkame pomoc a poradenstvo v rámci online prípravy a precvičovania rôznych úloh – je to forma pokračovania obľúbeného Klubu učenia hrou. Sme tu pre vás. Predbežne dohadujeme časový rozvrh jednotlivých skupín či individuálne hodiny. Ponúkame konzultácie v týchto časoch:

       Individuálne konzultácie:  - utorok, štvrtok - 10.00 - 16.00

       Skupinové 40minutovky: pondelok, streda, piatok: 12.00 - 16.00

       Jedna konzultácia má trvanie 40 minút.

       Stačí prejaviť záujem na adrese: 

       klubuceniahrou@gmail.com

       Predmet: Meno dieťaťa, trieda, z ktorej je (napr. Ferko Mrkvička, 7.F)

       Telo: telefonický kontakt, oblasť, ktorú dieťa potrebuje zdokonaliť, s čím môžeme pomôcť

       Ďakujeme, tešíme sa na spoluprácu,

       Vás inklutím J

       Milí rodičia, milé deti! 

       Vieme, že momentálna situácia je náročná pre každého. V každej domácnosti a rodine prebieha deň iným spôsobom, každý žiak a rodič má iné možnosti ako si s týmto obdobím poradiť. Som presvedčená, že sa teraz každý z nás naučí mnohým zručnostiam, ktorým sme doteraz nepripisovali asi až takú veľkú váhu. Zároveň verím, že o tie zručnosti a vedomosti, ktoré sme si osvojili, neprídeme a budeme ich zdokonaľovať v rámci našich možností. Radi by sme vám situáciu uľahčili a poskytli pomoc v čo najväčšej možnej miere.

       Nezabúdame na rozvíjanie kapacít všetkých žiakov, preto ponúkame online konzultácie zamerané na rozvoj čiastkových funkcií, ktoré každý žiak potrebuje pre kvalitnejšie prijímanie a spracúvanie informácií. Taktiež ponúkame pomoc a poradenstvo v rámci online prípravy a precvičovania rôznych úloh – je to forma pokračovania obľúbeného Klubu učenia hrou. Sme tu pre vás. Predbežne dohadujeme časový rozvrh jednotlivých skupín či individuálne hodiny. Ponúkame konzultácie v týchto časoch:

       Individuálne konzultácie:  - utorok, štvrtok - 10.00 - 16.00

       Skupinové 40minutovky: pondelok, streda, piatok: 12.00 - 16.00

       Jedna konzultácia má trvanie 40 minút.

       Stačí prejaviť záujem na adrese: 

       klubuceniahrou@gmail.com

       Predmet: Meno dieťaťa, trieda, z ktorej je (napr. Ferko Mrkvička, 7.F)

       Telo: telefonický kontakt, oblasť, ktorú dieťa potrebuje zdokonaliť, s čím môžeme pomôcť

       Ďakujeme, tešíme sa na spoluprácu,

       Vás inklutím 


        

      • Nápady na tvorenie ŠKD

      • Prihovárame sa Vám všetky naše deti prostredníctvom webu. Máme pre vás pripravené rôzne námety na výrobky každý týždeň. Veríme , že sa vám naše nápady budú páčiť a možno prídete aj s novými a podelíte sa o ne sa nami a vašimi spolužiakmi aspoň takouto formou.

       Vyber si akýkoľvek námet na jarné tvorenie a skús ho vyrobiť. Návody na výrobu sú jednoduché. Máš iné nápady podel sa s nimi. Veľmi by nás potešilo ak by si výrobok odfotil a poslať na email svojej pani vychovávateľke.

       Každé oddelenie bude mať na stráne školy svoju zložku , kde si budete môcť pozrieť aj výrobky svojich kamarátov. Chodíte s rodičmi do prírody pošli nám svoje fotky, alebo napíš, krátky príbeh o potulkách prírodou , čo sa ti tam páčilo, čo si nové objavil. Pozoruj prírodu ako sa prebúdza zo zimného spánku.

       Kliknite nižšie na konkrétne nápady:

      • Oznam o poplatkoch v ŠJ a ŠKD

      • Na základe rozhodnutia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa vám oznamujeme, že úhrady réžijných nákladov a poplatkov za ŠKD za dni prerušenia vyučovania počas preventívnych opatrení pred COVID 19, budú zohľadnené rodičom detí a žiakov v úhradách v nasledujúcom mesiaci.

       V prípade žiakov, ktorí končia školskú dochádzku v našej škole sa vyúčtovanie preplatkov/nedoplatkov uskutoční k 30.6.2020.

       Žiakom, ktorí nekončia školskú dochádzku v našej škole sa prípadný preplatok za ŠKD a ŠJ započíta v ďalšom školskom roku.

        

                                                                                                                                             Mgr.Andrea Macháčová

                                                                                                                                                    riaditeľka školy

        

      • ZUBNÁ  AMBULANCIA

      • Zubná ambulancia ZŠ Bieloruská 1
       Denti s.r.o. 02/455 27 455

        

        

       Oznámenie !

        

       Počas uzavretia školy z dôvodu epidemiologických opatrení,
       v prípade vážnych bolestivých akútnych stavov budú naši pacienti ošetrovaní na základe dohovoru RKZL BA a VÚC BA podľa rajonizácie - podľa bydliska - ulice pacienta.

        

       Lekára, ktorý má pridelenú vašu ulicu nájdete na internetovej stránke:   www.e-vuc.sk.

        

        

       Najprv lekára telefonicky kontaktujte v čase 8.00 - 11.00
       a riaďte sa jeho usmernením.

        

        

        

       Sledujte médiá. Ak by došlo k ďaľším zmenám v poskytovaní zubnolekárskej starostlivosti, rešpektujte nové pokyny zverejnené SKZL alebo inými štátnymi inštitúciami.

        

        

        

       Postup vyhľadávania:

        

       1.     Vo vyhľadávači zadajte: e-vuc bratislava

       2.     Kliknite na:    Zdravotné obvody

       3.     Kliknite na:
              Špecializovaná ambulantná zubno-lekárska starostlivosť

       4.     Zadajte mesto alebo obec, kde máte trvalý pobyt:

       5.     Ak sa zobrazuje príliš veľa výsledkov, upresnite ulicu:
       6.     Zobrazí sa Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava
              s príslušnými údajmi

        

       MUDr. Soňa Mamrillová
       odborný zásrupca

       dentibieloruska@gmail.com

       25.3.2020

      • Maksík

      • Milí rodičia našich súťažiacich

       robíme všetko preto, aby situácia spôsobená koronavírusom neohrozila úspešné ukončenie tohtoročného Maksíka. Keďže sa k nám nedostali všetky papierové odpovedníky a nie je jasné, kedy by sme ich mohli dostať, pripravili sme on-line odpovedník.  Nájdete ho na stránke vo Vstupe pre Maksáčikov. Pomôžte deťom odpovedník vyplniť. Je to asi jediná cesta, aby sme mohli vyhodnotiť 4. kolo (pre istotu nech ho vyplnia aj v prípade, že odpovedník odovzdali v škole alebo posielali poštou).

       Aj piate kolo pripravujeme tak, aby deti mohli poslať odpovede cez internet.

       Vieme, že v tejto ťažkej dobe je pre učiteľov extrémne náročné učiť a pre žiakov učiť sa. Chceme však Vás aj žiakov povzbudiť, že Maksík sa nevzdáva a chystá pre svojich Maksáčikov krásne diplomy a ceny.

       Veríme, že spoločnými silami všetko zvládneme.

       Prajeme Vám aj žiakom veľa zdravia.

       Ľudmila Burjanová, Katarína Farnbauerová

      • Opatrenia ministerstva školstva

      •  

        

       24.03.2020

        

            Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
            „Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
            „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.
            Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.
            V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.
            Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
            Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
            "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.