• Nové zvonenie

     • Už počas ostatných mesiacov sme sa pohrávali s myšlienkou spríjemniť našim žiakom začiatok a koniec vyučovacích hodín. Do tohto rozhodovania sme zapojili aj našich žiakov, učiteľov a rodičov žiakov školy. V novembri sme prostredníctvom edupage zverejnili anketu, kde všetci hlasujúci mali na výber možnosť ponechania pôvodného zvonenia, alebo zvonenia nového, melodického. Podľa výsledkov ankety si až 75 % hlasujúcich želalo nové, melodické zvonenie. V decembri sa nám to podarilo zrealizovať a v triedach a na chodbách sme osadili nové reproduktory a melodické zvonenie, kde nám začiatok a záver vyučovacích hodín oznamujú rôzne moderné pesničky.

     • Vianočný pozdrav

     • Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci!

      A opäť máme ten krásny čas, čas Vianoc. Prišiel celkom sám, pomaly a nečakane. Napriek tomu všetci túžobne čakáme na vianočný zázrak.

      Aj tento rok je však pre všetkých iný. Je opäť poznačený pandémiou, opatreniami, ktoré dodržiavame.

      Ten vianočný zázrak však príde aj napriek opatreniam. Príde – do každej rodiny. Dôležité je veriť.... Jedným z nich najvzácnejších zázrakov a darov sú aj naše deti, ktoré nám robia radosť obzvlášť teraz v týchto ťažkých časoch.  Som na ne veľmi hrdá, pretože to, čo dokázali tento rok, je naozaj malý zázrak...

      Vianoce sú obdobím, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zaspomínať si na krásne prežité chvíle, zamyslieť sa nad ich čarom a atmosférou. Každý z nás v tomto čase zhodnocuje rok. Máme za sebou ťažký rok, rok odriekania, ale aj rok splnených želaní a úspechov.

      Poďme teda trocha bilancovať, zhodnotiť. Začiatkom roka sme mali výrazný úspech. Naša Miška sa umiestnila na 2. mieste v celoslovenskom kole olympiády v anglickom jazyku. Mali sme niekoľko úspešných riešiteľom krajských kôl chemickej a biologickej olympiády.  Na jar sme získali projekt Modernejšia škola, vďaka ktorej sme zmodernizovali priestory školy a niekoľkých tried. V letných mesiacoch sa vďaka podpore MŠVVaŠ a p. starostu MČ Bratislava – Vrakuňa, JUDr. Ing. Martina Kuruca, podarilo ešte zrevitalizovať vestibul školy pretvorením vstupného priestoru školy, počnúc vstupnými dverami na moderný bezbariérový vstup. Okrem toho sme v oddychových a relaxačných zónach vybudovali aj herný priestor pre žiakov so zvýšenou pohybovou aktivitou. V neposlednom rade nás teší a zaväzuje aj záujem rodičovskej verejnosti o našu školu. Naša školská rodina sa opäť rozrástla. Tento rok máme 742 žiakov v 32 triedach.

      Je to málo a či veľa? Je to uhol pohľadu. Podľa nás sme toho za tento rok stihli naozaj neúrekom. Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii a prevažne online vzdelávaniu na 2.stupni sme dosiahli výrazné úspechy  v olympiádach, ale aj výrazný posun v budovaní priestorov modernej školy.

      Každý rok máme veľa spoločných akcií s rodičmi, veľa aktivít mávame aj v škole, ale žiaľ súčasná situácia nám opäť neumožňuje stretnúť sa či na imatrikulácii prváčikov, Daroch jesene, športových turnajoch  alebo  na spaní v škole a žiaľ, čo nás najviac mrzí, na spoločných vianočných trhoch spojených s obľúbenou kapustnicou. V rámci možností a pri dodržaní opatrení sme však  stihli online Dary jesene  - aj s online hlasovaním,  po triedach Hallowen a Mikuláša. Veľmi nás teší záujem rodičov o online hlasovanie pri Daroch jesene. Vo všetkých činnostiach, ktoré realizujeme, nám pomáha inkluzívny tím (špeciálna pedagogička, šk. psychológ a asistenti), ktorý pracuje v našej škole v rámci projektu ESF OPĽZ Pomáhajúce profesie II.

      Toto sú splnené sny. Síce v náročnom a ťažkom období, ale my veríme, že spoločným úsilím, prácou, zanietenosťou a najmä láskou sa nám podaril kus dobrej práce. Pre mňa najväčším úspechom a darom sú dobré výsledky našich žiakov a spokojnosť v očiach našich rodičov. V neposlednom rade mám veľkú radosť z dobrého kolektívu pedagogických i nepedagogických pracovníkov, ktorým týmto ďakujem za náročnú a výborne odvedenú prácu v každej oblasti. Či sú to učitelia 1.stupňa, 2.stupňa, vychovávateľky, asistenti, odborní ped. zamestnanci,  ekonomický úsek, upratovačky, či kuchárky a v neposlednom rade aj naši školníci, lebo len v pohodovom a vzájomne rešpektujúcom sa kolektíve sa dajú tvoriť dobré veci.

      Tento rok bol pre každého iný. Keď som však bilancovala, čo všetko máme za sebou, či už vybudované priestory, zariadené učebne, zmenu z prezenčnej formy na dištančnú, ale aj  množstvo projektov, ktorým sa venujeme, alebo skvelé výsledky žiakov, presvedčila som sa, že máme za sebou kus skvele odrobenej práce.

      Som hrdá na to, že som súčasťou našej úžasnej školskej rodiny a zároveň ju môžem viesť ku skvelým métam.

      Milí kolegovia, rodičia i žiaci, zaželajme si  spoločne, nech všetko to dobré a krásne, čo počas Vianoc zažijeme, tak skoro nevyprchá z našich sŕdc, životov a z nášho každodenného správania sa jeden k druhému. Nech ten krásny vianočný čas trvá čo najdlhšie. Nech pod stromčekom každý z nás nájde niečo krásne pre seba, čo mu dušu zahojí a srdce poteší.

      Všetkým žiakom, rodičom, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom a priateľom našej školy želám krásne vianočné sviatky, veľa lásky, spokojnosti, hojnosti, vzájomného porozumenia a najmä zostaňme všetci zdraví, aby sme sa mohli opäť  a čo najskôr stretnúť v našej krásnej novej, modernej škole.

      Krásne Vianoce, pokoj v duši, šťastie, lásku, pevné zdravie a čo najviac splnených snov...

       

                                                                                                                              Mgr. Andrea Macháčová

                                                                                                                              riaditeľka školy

       

      Vianočný pozdrav posielajú aj naši žiaci, formou videa nižšie. 

      Pozrieť si môžete aj pozdravy každej triedy zvlášť kliknutím sem

     • Mikuláš

     • V pondelok 6. 12., v deň sviatku svätého Mikuláša, kedy sa všetky deti tešia na darčeky, ktoré im prinesie, sme mali v niektorých triedach aj integrované tematické mikulášske vyučovanie. Hneď po príchode do školy si našli deti v triedach krásne čokoládové balíčky. Veľmi sa potešili, no nie len z balíčkov, ale zároveň sa tešili aj  na vyučovanie.

      Napríklad prváci sa na hodine čítania a písania dozvedeli zaujímavé informácie o Mikulášovi, čakalo ich mikulášske čítanie a  rôzne úlohy, ktoré spolu zvládli. Na matematike si otvárali mikulášske balíčky, v ktorých boli ukryté príklady, tvorili slovné úlohy a  príklady, plnili mikulášske vrecia podľa počtu. Mikulášske vyučovanie zavŕšili hudobnou výchovou, kde sa naučili pieseň o Mikulášovi, zahrali si aj na hudobných nástrojoch.

      Ďakujeme všetkým Mikulášom, ktorí naše deti obdarovali kopou sladkých dobrôt!

       

     • Máme na škole EXPERTa?

     • Dnes na našej škole súťažili žiaci v celoslovenskej vedomostnej súťaži Expert. Žiaci, ktorí žiaľ musia byť momentálne doma, mohli súťažiť online z domu. Po ukončení súťaže sa dozvieme, či máme na škole experta. Piataci a šiestaci mali otázky z tém Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry a žiaci 7-9.ročnika si mohli vybrať až zo šiestich tém. Ďakujeme súťažiacim za účasť. 

      Zároveň ďakujeme Rade rodičov Železnička za úhradu štartovného pre našich žiakov!

      Bližšie informácie nájdete tu

       

     • Dbáme na bezpečnosť

     • Z dôvodu zvýšenej ochrany našich žiakov a pedagógov nám pribudli do každej triedy na 1. stupni čističky vzduchu. Čističky vzduchu majú 4 stupne filtrácie. Všetky triedy 2.stupňa sú pravidelne - v popoludňajších hodinách -  vyžiarené germicídnymi žiaričmi. Na chodbe pri jedálni a vo vestibule školy nám pribudli difuzéry na dezinfekciu prostredia s certifikovaným dezinfekčným vonným olejom. Záleží nám na tom, aby sme boli v bezpečnom prostredí.

     • Dary jesene- vyhodnotenie

     • Tak a máme tu záver našej krásnej súťaže o najkrajšie výrobky Darov jesene. Jeseň pani bohatá nám ponúkla množstvo krásnych nápadov a ešte krajších výrobkov, ktoré nám poslalo 93 žiakov. Po ťažkom výbere sa do finále dostalo 20 najkrajších prác .
      Porotcami finálového kola boli rodičia, ktorí mali možnosť dať svoj hlas vybranému výrobku cez hlasovanie na edupage školy. Na základe tohto hlasovania, sa na 1.mieste umiestnili sestry Kristína a Natália Takácsové. Na 2.mieste Inka Hroskop a na 3.mieste sestry Lili a Sarah Vachálkové. Víťazi si od poroty prevzali krásne ceny. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili našej online výstavy boli za svoju snahu a fantáziu odmenení malým darčekom. Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ešte raz ďakujeme za krásne výrobky a už teraz sa tešíme na ďalší ročník jesenných slávností.

     • Športové popoludnie prvákov v ŠKD

     • U nás v škole každý deň,

      celé telo rozhýbem.

      Stoj rozkročmo, ruky v bok,  

      rozcvičíme zátylok. 

      Pozriem vpravo na kamošku,

      usmejem sa na ňu trošku.

      Na kamoša doľava,

      cvičenie je zábava.

     • HODINA DEŤOM

     • Naša škola sa aj tento rok zapája do verejnej zbierky HODINA DEŤOM, ktorá aj vďaka vám pomáha deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Dvaja žiaci z detského parlamentu budú vo štvrtok, t.j. 21.10.2021, vo vstupnej hale školy od 9:40 do 11:00 čakať s označenou krabičkou. Aj Vy môžete symbolicky prispieť a pomôcť tak deťom v núdzi.

      Ďakujeme za vašu pomoc. 

     • Hlasujte za nás

     • Našu školu sme zapojili do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás prosíme, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke O2- kliknúť sem. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola. Hlasovať je možné každý deň jedenkrát. 

      Vopred vám veľmi pekne ďakujeme.

     • Hlasovanie za "Dary jesene"

     • Milí rodičia. Dnes sme ukončili užší výber žiackych výtvorov "darov jesene". Výber bol skutočne veľmi ťažký, nakoľko všetky výrobky darov jesene boli nápadité a kreatívne, avšak v tomto príspevku nájdete výrobky, ktoré postúpili do užšieho výberu. Máte možnosť si tieto obrázky výrobkov prezrieť a vybrať si jeden, za ktorý zahlasujete. V ľavom hornom rohu každého obrázka nájdete jeho číslo k hlasovaniu. Následne bude spustená pre všetkých rodičov anketa v edupage, kde budete mať možnosť zahlasovať za obrázok, ktorý ste si vybrali. Hlasovať v ankete prostredníctvom edupage je možné od 18.10.2021 do 24.10.2021. Každý môže odovzdať svoj hlas len jednému výrobku (obrázku).

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto celoškolskej súťaže zapojili!