• Zážitkové učenie - Čachtice a Piešťany

     • Dňa 6.10 sme sa s mojou triedou 9.C zúčastnili výletu do Čachtíc a Piešťan. Vyučovanie prebiehalo na hrade, kde sme sa od pani sprievodkyne dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie Čachtického hradu a zo života "krvavej pani" Alžbety Báthoryovej. Cestou na hrad sme v rámci ekológie riešili priamo v lese otázku, čo nepatrí do lesa a ako dlho sa v prírode rozkladajú odpadky. Zároveň sme prekonali niekoľko výškových metrov a zlepšili si fyzickú kondíciu. Potom sme sa presunuli do kúpeľného mesta Pieštany, kde sme si dopriali výborný obed. Výlet pokračoval na kúpeľnom ostrove, kde sme v rámci biológie pozorovali miestnu faunu a flóru. Ochutnali sme termálnu minerálnu vodu, navštívili sme kúpeľné domy a nakúpili si tradičné kúpeľné oblátky. Toto zážitkové učenie hodnotíme na výbornú. 

      Mgr. Radovan Obický

     • Centrum vedy

     • 4.ročník využil ešte pekné jesenné dni a vrámci zážitkového učenia, navštívili zážitkové centrum vedy, kde si prostredníctvom vlastných zmyslov vyskúšali ohurujúce momenty vedeckého sveta.

     • Dary jesene

     • Milí rodičia a žiaci!
      Každý rok, v našej našej škole, realizujeme aktivitu pod názvom ,,Dary jesene“. Žiaci vyrábajú rôzne kreatívne výrobky z tekvíc a iných jesenných a prírodných materiálov. Tento rok nebude výnimkou. Aktivita sa však, vzhľadom na epidemiologickú situáciu opäť uskutoční iným spôsobom. Výstavku si urobíme vo virtuálnom (online) priestore.  
      Znamená to, že Vaše kreatívne výrobky  z tekvíc a prírodných materiálov si môžete vyrobiť doma a v dňoch od 11.10. do 17.10.2021, poslať ich fotku na emailovú adresu: jana.magulova@zszelba.sk, nezabudnite uviesť meno dieťaťa a triedu.
      Následne sa uskutoční prvé kolo výberu výrobkov (fotografií), v ktorom pedagogickí zamestnanci školy vyberú 20 výrobkov (fotiek). Víťazi prvého kola postúpia do online hlasovania na portáli edupage, kde budete môcť Vy, rodičia našej školy, v dňoch od 18.10 – 24.10 hlasovať za výrobok, ktorý sa vám najviac páči. Tri výherné výrobky (fotografie) budú ocenené a dostanú cenu, ktorú im odovzdá pani riaditeľka. Všetci zúčastnení dostanú cenu za účasť.
      Už teraz sa tešíme na Vaše kreatívne výrobky.

     • BIELA PASTELKA

     • Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky Biela pastelka 2021. Krabičky s peniazmi sme v deň zbierky odovzdali a dnes nám prišla informácia, že sme pre ľudí so zrakovým postihnutím vyzbierali krásnych 379,56 €.

      Detský parlament vám ďakuje!

     • Biela pastelka

     • Naša škola sa aj tento rok zapája do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy ľuďom so zrakovým postihnutím. Žiaci z detského parlamentu budú zajtra, v piatok, t.j. 24.9, chodiť po škole s krabičkami a vy môžete symbolicky prispieť a pomôcť tak ľuďom so zrakovým postihnutím. V prípade, že sa nám podarí vyzbierať čo najviac peňazí, môžeme byť odmenení pomôckami pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Ďakujeme.

     • Úspechy školy v medzinárodnej súťaži

     • V minulom školskom roku 2020/21 sa na konci školského roka, 17. júna 2021, zapojilo 115 žiakov našej školy, Železničná 14, Bratislava – Vrakuňa do medzinárodnej súťaže EnglishStar. Ako škola sme sa umiestnili na peknom 4. mieste na Slovensku. Avšak zaznamenali sme aj úžasný úspech – žiak 9.A triedy Michal Kováč sa umiestnil na prvom mieste na Slovensku v kategórii 9.ročníka. Organizátori súťaže vyhodnotili súťaž oficiálne až teraz, v septembri, a zlatý diplom a krásna, hodnotná cena boli doručené na našu školu, hoci Michal už študuje na strednej škole.

      Dňa 17.9. 2021 mu pani riaditeľka Mgr. Andrea Macháčová a pani učiteľka anglického jazyka Ing. Mariana Pilátová slávnostne odovzdali diplom a cenu s poďakovaním za krásnu reprezentáciu našej školy na medzinárodnom poli.

      Sme veľmi radi, že sme v minulom školskom roku mohli, napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii a online vyučovaniu, zaznamenať v oblasti vzdelávania v anglickom jazyku dva úžasné úspechy – 2. miesto  v Olympiáde v anglickom jazyku v celoslovenskom kole – Michaela Kovačičová z 9.A a 1. miesto na Slovensku v medzinárodnej súťaži EnglishStar – Michal Kováč z 9.A, obidvaja žiaci z triedy Mgr. Dany Majdovej.

       

      Ing. Mariana Pilátová

     • Triedny aktív

     • Milí rodičia,

       

      triedne aktívy (TA) sa uskutočnia prezenčnou formou v triedach v nasledovných termínoch:

       

      1.stupeň     13.9.2921 o 17.00 hod.

       

      2.stupeň     14.9.2021 o 17.00 hod.

       

      Vaša účasť na triednom aktíve je dôležitá. Vstup do budovy školy je umožnený cez hlavý vchod a cez vchod do bloku B z átria školy.

       

      Prosíme vás o dodržanie nasledovných pravidiel:

       -  z preventívnych dôvodov je  účasť na TA je umožnená iba jednému zákonnému zástupcovi za dieťa

      - vstup do budovy školy je podmienený meraním telesnej teploty a dezinfekciou rúk vo vstupnom priestore

      - prineste si so sebou vlastné pero

     • Zmysel to má aj bez zmyslov...

     • ... je názov výstavy, ktorá bola zapožičaná z dielne Bibiany a máme tu česť si ju pozrieť u nás vo Vrakuni. Naši žiaci zo 4.A sa zúčastnili slávnostného otvorenia tejto výstavy v mestskej knižnici. Cieľom výstavy je detským návštevníkom predstaviť život ich vrstovníkov s postihnutím.

      Keď sa povie postihnutie, ostaneme možno zarazen,  možno nás to ani neprekvapí. Postihnutie má však rôzne podoby. Nepočujúci, nevidiaci, autista...

      Je škaredé povedať on je slepý, krajšie znie on je nevidiaci. Toto všetko a mnoho veľa iného sa deti dozvedeli na tejto výstave.

      Stretli sme sa so psíkmi, ktoré sú určené práve pre nevidiacich a sú ich veľkou oporou. Rasy, ktoré sú vo svete vodiacich psov dominantou sú Labradorský retriever, Zlatý retriever a krížence prvej generácie týchto dvoch rás. Vodiaci pes je cvičený tak, aby sa zlepšoval v konkrétnych vlastnostiach, ktoré sú potrebné na vodenie zrakovo ťažko postihnutých ľudí.

      Šteniatka a mladé psy do jedného roku sa učia komunikovať s ľuďmi, učia sa pravidlám spolužitia s človekom, učia sa vykonať svoju potrebu na pokyn a na krátkom vodidle, aby mal neskôr majiteľ so zrakovým postihnutím možnosť po svojom psíkovi upratať. Učia sa jednoduché a základné povely ako podať spadnuté, alebo hodené predmety, zostať na vymedzenom mieste, neťahať na vodidle a podobne. Deti takúto ukážku, kedy majiteľovi spadli na zem kľúče a psík mu ich podal, videli a boli z toho ohromené. Dozvedeli sa, že keď vidia psíka na špeciálnom vodítku, ktoré má vysunutú rúčku, nemajú ho hladkať ani rozptyľovať. Dospelý pes a aj šteniatko Pluto boli priam ukážkové psíky. Pluto je ešte šteniatko, ale keď dospelý pes počúval povely vodiaceho, šteniatko ho nasledovalo.

      Na výstavke si deti mohli ohmatať knihu napísanú braillovým písmom, kde ilustrácie boli plastické, vyrobené z rôznych druhov materiálov. Vyskúšali si sedieť na vozíčku pre telesne postihnuté dieťa a nebolo to jednoduché a ešte veľa iného. Nakoniec sa im ušli maškrty, koláčiky, malinovka, ale aj zdravé ovocie.

     • Začiatok plný noviniek

     • Posledným dňom školského roka 2020/2021, sme našich žiakov vyprevadili na letné prázdniny, no nám začali dva mesiace príprav, rekonštrukcií, modernizácie a zveľaďovania našej školy, aby sme mohli v novom školskom roku, žiakov privítať v modernejšej a novšej škole ZŠ Železničná.

      Nie vždy to bolo jednoduché, nakoľko čas letných prázdnin býva plný oddychu, výletov, či dovoleniek. Avšak, kde je vôľa, tam je cesta. Našou motiváciou boli žiaci našej školy, ktorí si to zaslúžia, rodičia žiakov, ktorí si prácu našich učiteľov vážia a samozrejme naši samotní učitelia, ktorí sú plní entuziazmu a radosti z práce.

      Vďaka výzve Modernejšia škola, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa nám podarilo zmodernizovať kompletne tri triedy. Konkrétne dve triedy na prvom stupni a jednu triedu druhého stupňa. Triedy dostali nový šat v podobe novej maľby a magnetickej tabule. Pribudol nový nábytok do tried, nové školské stoličky, či nové lavice, ktoré majú lichobežníkový tvar,  aby žiaci mohli počas vyučovacích hodín pracovať v dvojiciach, či skupinách a aby si vedeli lavice sami variovať do požadovaných tvarov. V triedach pribudli oddychové zóny vybavené kobercom, tulivakmi, čitateľským, či herným kútikom. Tu si majú žiaci možnosť počas prestávok oddýchnuť, diskutovať, zahrať si hry, alebo si pohodlne čítať. Takto vybavené triedy sú plne prispôsobené na projektové vyučovanie, prácu s digitálnymi technológiami, či na aktívne vyučovanie, kde budú žiaci navzájom spolupracovať, diskutovať a riešiť problémy spoločne, s pomocou učiteľa.

      Zatiaľ sa nám podarilo finančné prostriedky využiť iba na plnohodnotné vybavenie v troch triedach, avšak veríme, že v čo najbližšej budúcnosti sa nám podarí takto priniesť niečo obdobne nové a inovatívne aj do ďalších tried.

      Na chodbách nám pribudli herné zóny a sedacie prvky. Vo vestibule školy nám pribudla veľká herná zóna pre starších žiakov, kde majú možnosť využiť sedenie na rozhovory po vyučovaní, môžu si zahrať stolný futbal, vzdušný hokej, šach, alebo si len pohodlne čítať. Zároveň sme tu umiestnili aj pódia, ktoré majú slúžiť predovšetkým pri hromadných besedách, či diskusiách.

      Schody, ktoré vedú žiakov do tried, sú polepené násobilkou, vybranými slovami, či delením hlások.

      S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pod vedením pána ministra Mgr. Branislava Gröhlinga, sme zrekonštruovali aj samotný vestibul školy, ktorý je bránou do našej školy. Vstupný priestor sme oživili svetlými farbami, pribudli nové sedenia, veľa kvetov, ale aj nové logo ZŠ Železničná.

      Pre Školský klub detí sme dobudovali priestor s videoprojekciou, hernou a oddychovou zónou. Na chodbe pri jedálni nám pribudla lezecká stena s dopadovou plochou.

      Veríme, že našimi novinkami sme žiakov potešili a zároveň nimi prispejeme k rozvoju ich vedomostí, zručností a talentu.

      Veľkým zadosťučinením sú pre nás pozitívne ohlasy od rodičov žiakov, jasot žiakov v prvý deň pri vstupe do školy, či nových tried a v neposlednom rade radosť žiakov, ktorí všetky tieto nové prvky už naplno využívajú.

     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • 2.9.2021 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2021/2022. Po sprievodnom programe a následných príhovoroch pána starostu JUDr. Ing. Martina Kuruca a pani riaditeľky Mgr. Andrey Macháčovej, nás navštívil aj pán minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling. V niektorých triedach sa so žiakmi porozprával a doniesol drobné darčeky. O tom, prečo zavítal práve k nám, sa dozviete už čoskoro.

     • POZOR, ZMENA!!!

     • ŠKD bude pracovať vo svojom oddelení do 16,30, nie ako bolo pôvodne plánované do 16,00. Do 16,30 si rodičia môžu vyzdvihnúť deti cez rodičovskú miestnosť pri hlavnom vchode. Po 16,30 si deti môžete  vyzdvihnúť cez átrium.

     • ZÁPISNÝ LÍSTOK DO JEDÁLNE - rodičia ho môžu zaslať na mail: helena.juranyiova@zszelba.sk

     • Z á p i s n ý    l í s t o k

       

      Žiadame o prijatie - žiaka – žiačky  /nesprávne prečiarknite/  školy ZŠ Železničná 14 v Bratislave na

       

      stravovanie v našom školskom stravovacom zariadení  od  ........................................... 2021   .

       

       

      Meno a priezvisko stravníka  : ..................................................................................................

                                                                                                                                            Dátum narodenia: ....................................

      Bydlisko: ...........................................................................................Trieda/zamestnanec:..............................................................

       

      Meno a priezvisko zákonného zástupcu :  ........................................................................................................................

       

      Tel. číslo: ..................................................................                        e-mail: .......................................................................

       

      Spôsob úhrady

      1. Bankovým prevodom na IBAN : SK880200 0000 001645956055    /do správy pre prijímateľa uvádzať celé meno dieťaťa a triedu/
      2. Poštovou poukážkou   / uvádzať celé meno dieťaťa /

                        Platba v hotovosti nie je možná!

        Platba sa uhrádza mesačne vopred –   Po zaslaní potvrdenia /email, osobne v ŠJ/ o úhrade stravného, bude žiak prihlásený na stravovanie  

       / čip bude aktívny/   nasledujúci deň!

             

       

      Odhlásenie zo stravy :

       

      1. email  :  helena.juranyiova@zszelba.sk
      2. www.eskoly.sk /rodičovi budú na vyžiadanie poskytnuté prihlasovacie údaje/

      Telefonické odhlasovanie nie je možné!

             Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravu je možné len do 7,30 hodiny na daný deň .

       

      Denný  doplatok za obed :

              1.–  4. ročník : 1,21 €

              5. – 9. ročník : 1,30 €

              1.-9. ročník   : 10,- € /paušálna réžia za každý začatý mesiac/

      Režijné náklady sa platia pokiaľ sa žiak stravoval počas mesiaca minimálne 1 deň .

      /Vzorový prepočet pri 20 pracovných dňoch v mesiaci je pre 1.-4. roč. : 20 x 1,21=24,2+10 = 34,20 € /

      /Vzorový prepočet pri 20 pracovných dňoch v mesiaci je pre 5.-9. roč. : 20 x 1,30=26,0+10 = 36,00 € /

       

      Výšku režijných nákladov stanovuje VZN číslo 12021 z 29.06.2021 .

      Plné znenie tohto VZN je zverejnené na stránke mestskej časti : www.vrakuna.sk v záložke Pre občanov, v sekcii Školstvo, Stravovanie žiakov ZŠ a detí MŠ

       

      Odovzdaním zápisného lístku bude stravník prihlásený na stravu.

      Trvale odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné  písomne emailom u vedúcej  jedálne.

      Pred trvalým odhlásením musí stravník vyrovnať všetky záväzky.

      Svojím podpisom potvrdzujem že súhlasím a uhradím plnú úhradu stravy vypočítanú podľa aktuálneho finančného pásma  stravovacieho zariadenia aj v prípade včasného neodhlásenia sa stravníka zo stravy  alebo neodobratia stravy.

      Prehlásenie:

      Súčasne svojím podpisom udeľujem súhlas podľa §11 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu /3 roky/. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia §19 ods. 2 zákona č.18/2018 Z.z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby.

       

       

       

                                                                                                  ................................................................................................

                                                                                                                podpis zákonného zástupcu

       

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Kto má záujem o zabezpečenie obedov pre svoje dieťa v školskej jedálni, je potrebné zaplatiť stravu vo výške:

      I. ročník: 36,20€

      II.-IV. ročník: 34,20€

      II. stupeň: 36€

      Číslo účtu: SK88 0200 0000 0016 4595 6055

      variabilný symbol: číslo ročníka

      do poznámky pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa a triedu

      Potvrdenie o zaplatení poslať mailom na adresu: helena.juranyiova@zszelba .sk

      Odhlásenie z obedov tiež zasielať na adresu: helena.juranyiova@zszelba.sk

     • Doprava pre obyvateľov Vrakune do Šaštína na návštevu sv.Otca

     • Pri príležitosti návštevy Sv. Otca Františka na Slovensku a konania Svätej omše dňa 15.9.2021 o 10,00 h, ktorá sa bude konať v Šaštíne-Stráže, mestská časť Bratislava – Vrakuňa zabezpečí pre obmedzený počet obyvateľov s trvalým pobytom vo Vrakuni bezplatnú dopravu.

      V zmysle organizačných pokynov musí byť každý účastník Svätej omše zaregistrovaný na www.navstevapapeza.sk.

      Po zaregistrovaní sa, kto ma záujem môže využiť možnosť bezplatnej dopravy organizovanou mestskou časťou. Upozorňujeme, že počet návštevníkov omše je obmedzený.

      V prípade, že potrebujete pomôcť s registráciou na Svätú omšu, mestská časť Bratislava – Vrakuňa poskytne pomoc pri registrácii v miestnej knižnici na Toplianskej 5 počas otváracích hodín knižnice.

      Záujem o dopravu na Svätú omšu v Šaštíne-Stráže nahlasujte na mail: navstevapapeza@vrakuna.sk vo formáte: meno, priezvisko, telefonicky kontakt do 6.9.2021.

      Kapacita autobusov je obmedzená.

     • Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu

     • S účinnosťou od 1. augusta 2021 dochádza k zmenám podmienok k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  t. j. k „dotáciám na stravu“. Dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

      Ak si rodičia uplatnia daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Je potrebné zvážiť, ktorú možnosť si vyberiete, a to:

      • poskytnutie dotácie na stravu

      alebo

      • uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu

      V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny si dovoľujeme zákonných zástupcov detí upozorniť, že všetky potvrdenia treba doručiť najneskôr do 10. 8. 2021 na referát sociálnych služieb a nájomných bytov MÚ MČ BA – Vrakuňa, č. dverí 130 – prízemie.

      Zároveň Vám v prílohe zasielam tlačivo „ktoré musia rodičia detí  vyplniť, podpísať a odovzdať

      Ide o nasledovné potvrdenia:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vydáva ÚPSVaR),
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (vydáva ÚPSVaR),
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (predkladá zákonný zástupca dieťaťa).

      Ďalšie informácie nájdete v priložených prílohách:

      • Informácie pre žiadateľov o dotáciu.pdf
      • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.docx

      https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173


      Dotacia_na_stravu_-_info_pre_ziadatelov_o_dotaciu.pdf

      cestne_vyhlasenie.doc​​​​​​​