• Príhovor k začiatku nového školského roka

     • Vážení rodičia, učitelia, kolegovia, milí žiaci!

               Vítam vás na otvorení nového školského roka.  Zvlášť vítam našich prváčikov. Pred chvíľou boli ešte malí škôlkari a od dnes sú to veľkí žiaci našej školy. Všetci ich s láskou vítame v našej veľkej rodine. Pevne verím, že nájdu u nás veľa kamarátov, nájdu u nás istotu nielen vo vzdelávaní, ale stane sa škola aj ich druhým domovom. Pozrite sa dozadu, milí prváci, toto sú všetko vaši spolužiaci. Vitajte v našej školskej rodine. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole. Nebojte sa, už skoro zistíte, akí ste šikovní, čo všetko už viete. Na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, počítať a získate veľa iných poznatkov. Tu pred celou školou nám to dokážete. Verím, že aj vaši rodičia budú spokojní a my učitelia hrdí, akých máme skvelých prvákov. Vaše pani učiteľky Ivetka, Monika, Ivanka  a Zuzka   vás už dnes privítali a vedzte, že sa na vás veľmi tešili.

              Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, programy, aktivity, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností. Vo výchove a vzdelávaní je potrebné presadzovať viac tolerancie medzi žiakmi navzájom, viac úcty k učiteľom, viac spolupráce a porozumenia medzi školou a rodičmi. 

              Čaká na vás svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky formou zážitkového učenia, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, vyučovanie anglického a nemeckého jazyka už na 1.stupni a zdokonaľovanie a konverzácia v anglickom, nemeckom  jazyku na 2. stupni. Už teraz sa teším na farebné, kreatívne a zaujímavé ročníkové projekty. Máme pre vás pripravený skvelý program, ktorý keď spolu naplníme budeme o kus bohatší. Vytvárame novú žiacku školskú radu, nové parťátstva – partnerské vzťahy medzi prvákmi a štvrtákmi a následne medzi piatakmi a deviatakmi. Nezabúdame ani nepravidelné mesačné testovanie, ktoré bude plne elektronické. Do popredia sa dostane jazykový rozvoj. Iný rozmer nadobudne aj školský klub detí. Tu máme pripravených veľa prekvapení. Ako vidíte – pre niektorých sme pripravili aj nových triednych a pre iných nové triedy. Počas prázdnin sme pripravili pre žiakov dve triedy v nových priestoroch, novú posilňovňu, ktorú postupne budeme zariaďovať.  

          Pokračujeme v modernom systéme elektronickej dokumentácie s aplikáciou pre rodičov edupage a bezpečnom systéme odovzdávania detí z ŠKD – Bellhop.

               Milí naši deviataci, čaká váš náročný školský rok. Je pred vami náročná úloha vybrať si povolanie, na ktoré sa budete pripravovať na strednej škole. Pri výbere vám radi pomôžeme aj s našou školskou psychologičkou – kariérovou poradkyňou, ktorá pôsobí u nás v škole a v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou Katkou sa starať o vás   a pomáhať vám riešiť problémy. Čaká vás testovanie, na ktoré vás budeme dôsledne pripravovať. Je na vás, koľko sa tejto príprave budete venovať, je na vás – koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Držím vám vo všetkom palce.

      Úspešní ľudia hovoria, že ich dobré výsledky v živote sa skladajú z piatich percent talentu a z deväťdesiatich piatich percent tvrdej práce. A je to práve učiteľ, ktorý sa snaží vo Vás prebudiť záujem budovať si svedomitou prácou a s nasadením tých zvyšných deväťdesiat päť percent úspechu. Som veľmi rada, že učitelia sa vo svojej práci snažia túto životnú filozofiu dôsledne napĺňať.

               Milí žiaci, tak ako už mnoho rokov vám my, učitelia, budeme vo všetkom pomáhať a dávať osobný príklad v mnohých oblastiach života a pomáhať rodičom sprevádzať vás jeho úskaliami. Ale rovnako musím povedať, že od prvého dňa sme školou s nulovou toleranciou voči šikanovaniu, fyzickému alebo psychickému násiliu. O tom hovorí aj náš školský poriadok, ktorý treba dôsledne dodržiavať.      

               Milí žiaci, okrem pedagogických zamestnancov sa na vás tešia pani kuchárky v školskej jedálni, ktoré vám ponúknu dve jedlá na výber. Aj tu prechádzame k modernejšej škole.  A pozdravujú vás aj pani upratovačky s pánom školníkom, ktoré vám vyupratovali, vyčistili školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili. Tešia sa na vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú jej chod. Tešíme sa na spoluprácu s obcou, združením rodičov, radou školy a inými spoločenskými organizáciami.

               Zaželajme si v závere veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz -  fungovala ako moderná,  úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Tá naša má 789 žiakov (je nás o 45 viac)  a 82 zamestnancov.

      Všetkým nám prajem zdravý, pohodový a úspešný školský rok.

      Vám, dievčatá a chlapci, čo namenej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti.

      Mgr. Andrea Macháčová, riaditeľka školy

     • Výlet so 7.A

     • Žiaci 7.A triedy sa v dňoch 27.6.- 28.6. zúčastnili koncoročného výletu v Nitre. Navštívili sme Nitriansku kalváriu a Nitriansky hrad, zdolali výstup na Pyramídu a Zobor, kde sme si užili krásny výhľad na mesto a okolitú krajinu. Veď sami posúďte...

     • Úspech vo výtvarnej súťaži „MAMA“

     • Teší nás, že sa ku koncu šk. roka 2021/ 2022 môžeme pochváliť úspechom Ellky Bezouškovej z triedy 1.A, ktorá vo výtvarnej súťaži získala skvelé 1.miesto. Gratulujeme aj Natálke Šimšíkovej z triedy 2.B za úžasné 3. miesto.

     • Protiturecká pevnosť v Komárne

     • Dňa 28.6.2022 sme sa so žiakmi 8.B vyslobodili z escape room, ktorá sa nachádza v Protitureckej pevnosti v Komárne. Žiaci si preverili svoje logické myslenie a tímovú spoluprácu pri riešení úloh, ktorých cieľom bolo vyslobodiť sa z rúk obávanej bosorky v atmosfére nedobytnej pevnosti.  Pevnosť je súčasťou komárňanského pevnostného systému, ktorý sa v polovici 19. storočia stal  najväčšou a najsilnejšou obrannou stavbou rakúsko-uhorskej monarchie. So žiakmi sme si pripomenuli historický vývoj obranných foriem pri strategicky výhodnom mieste na sútoku Váhu a Dunaja.

     • Basketbalový turnaj

     • Včera sme sa so žiakmi I. a II.stupňa zúčastnili Šinter ligy v basketbale. V konkurencii 8 družstiev sa naši žiaci nestratili a skončili celkovo na III. mieste v ťažkých podmienkach (hralo sa vonku).

     • Návšteva 8.A v ZOO Bratislava

     • V horúci predprázdninový slnečný deň navštívili žiaci 8.A triedy ZOO v Bratislave. V sprievode lektorky Mirky sa dozvedeli zaujímavé informácie interaktívnym spôsobom o ohrozených a vzácnych druhoch zvierat, ako napríklad to, že mačkovité šelmy prespia 20 hodín denne a žirafy iba 20 minút. Dozvedeli sa, že opice sa dožívajú priemerne až 50 rokov. Opička Oliver nám dokonca zaspieval. Celá trieda 8.A praje všetkým nádherné leto plné zážitkov :)

     • Školský výlet VI.C

     • Vo štvrtok 23.06.2022 sme sa počas návštevy sklárskeho skanzenu vo Valaskej Belej presvedčili o tom, že ručná výroba skla je naozaj umením. Zistili sme čo je všetko potrebné na výrobu a na vlastné oči sme videli, ako sa dajú vymodelovať a vyrobiť rôzne predmety zo skla – či už úžitkové nádoby, rôzne dekorácie alebo sklenené suveníry a veľmi sa nám to páčilo. Po dobrom obede na chate v Makove sme si urobili prechádzku v lese a večer sme sa zabavili dobrou opekačkou.

      Na druhý deň sa nám hneď ráno začala expedícia vo výrobnom družstve Okrasa v Čadci. Výroba v Okrase je tiež zameraná na ručnú prácu, čo zaručuje originalitu každej ozdoby. Mali sme možnosť vidieť výrobu vianočných ozdôb od úplného začiatku, teda od ručného fúkania a tvarovania sklenených trubíc  za pomoci ohňa, cez ručné maľovanie a farbenie skla, až po balenie do krabíc. Na konci prehliadky nás čakala pripravená dielnička, kde sme sa mohli realizovať a vyskúšať si naše zručnosti. Každý si síce odniesol svoju vyzdobenú vianočnú guľu, ale navštívili sme aj podnikovú predajničku, ktorá bolo plná neodolateľných ozdôb.

      Po tejto krásnej kreatívnej činnosti sme si urobili prestávku v Starej Bystrici, kde sme si na námestí počkali kým sa nám predstaví náš Slovenský orloj v plnej kráse. Zistili sme, že ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku a zaujal nás aj nádherný astroláb. Navštíviť tento drevený orloj preto určite odporúčame, je to skutočný unikát.

      Na záver nášho výletu sme sa zastavili v príjemnom areáli parku miniatúr v Podolí, kde sme za jednu hodinku prešli skoro celým Slovenskom. Videli sme miniatúry mnohých hradov, kostolov a zrúcanín, ktoré sa postupne zhotovujú od roku 2003. Pri prehliadke sme si poobzerali napríklad krásny Bratislavský hrad, ktorý patrí medzi najnovšie modely, ale taktiež aj hrady Beckov, Branč, Šomoška, Tematín, Hrad Krásna Hôrka či Trenčiansky hrad. Spestrením prehliadky bola  menšia vyhliadková veža, odkiaľ bolo vidno na celý areál. Krátkym občerstvením sme ukončili našu nezabudnuteľnú dvojdňovú výpravu.

     • Exkurzia Červený Kameň

     • Dňa 20.6. sa žiaci 6.A a 6.B triedy zúčastnili exkurzie na hrade Červený Kameň v sprievode pani učiteľky Majerovej a Zajacovej. Pán sprievodca nás potrápil otázkami z učiva dejepisu, čo sme však úspešne zvládli a odmenou nám bolo občerstvenie či kúpa malého suveníru. Domov sme sa vrátili obohatení o nové zážitky. 

     • Veľká Homola

     • V dňoch 21.-22. 6. 2022 sa zúčastnili triedy 9.A a 5.A  školského výletu na Zochovej chate, spojenom s turistikou na rozhľadňu Veľká Homola a zážitkovým učením na hrade Červený Kameň. Deti si oddýchli v krásnom areáli chaty Zoška – kúpali sa, hrali športové hry, opekali si a večer sa zabavili na diskotéke pod dohľadom triednych učiteliek Mariany  Pilátovej a Danky Majdovej a p. zástupkyne pre 2. stupeň Anny Murcinovej.