• Vyhnime sa kyberšikane

     • Milí rodičia a žiaci!

      V súčasnosti ste oveľa viac vystavení nutnosti elektronickej komunikácie a využívanie sociálnych sietí je prirodzenejšie ako kedykoľvek predtým. Viete, čo bola prvá sociálna sieť? 

      Rodina, priatelia, susedia. TO je sociálna sieť. V súčasnosti však pojem sociálne siete spájame predovšetkým s elektronickou komunikáciou. Nezabúdajte však, že aj keď si "len píšete" alebo posielate fotografie či videá, na druhej strane sú živí ľudia, ktorí majú svoje emócie. Sú tam ľudia, ktorí majú svoje trápenia, radosti, starosti, dobré aj zlé zážitky či úmysly. Sú tam kamaráti, rodina, susedia, ale aj cudzí ľudia. 

      Záleží nám na vašej dobrej nálade, na tom, aby ste sa cítili bezpečne. Ak sú ľudia spokojní, podávajú lepšie výkony, sú príjemní a ochotní pomáhať. Preto v ám chceme pripomenúť, že každé vaše vytvorené slovo v online priestore, každá skupina, ktorú vytvoríte, to všetko má vplyv na iných ľudí. Môžete svojím konaním niekomu spríjemniť deň, zmierniť trápenie ale rovnako tak dokážete ublížiť, zanechať stopu v duši iného človeka. Veríme, že tak, ako v realite, tak aj na internete si zvolíte dobro. Že vnímate, aké je potrebné tvoriť náš svet lepším, že nezabúdate na to, aký je to pocit, keď vám niekto pomôže a nič za to nežiada, že si spomeniete každý aspoň raz na situáciu, kedy sa vás niekto zastal a bol vám oporou aj taký človek, od ktorého by ste to nečakali. Veríme, že rodičom záleží na tom, aby sa ich deti rozvíjali nielen vedomostne, ale aj osobnostne. Preto prosíme deti, povedzte rodičom, ak vidíte, že sa niekomu ubližuje, rodičia skúste deti nasmerovať v komunikácii cez písmenká a ukážte im, čo je správne. 

      Tipy pre deti a tínedžerov

      ·         Dávaj si pozor na to, čo o sebe zverejníš na internete. Zváž, komu prezradíš svoj email, telefónne číslo alebo adresu, komu dáš prístup k svojim fotografiám alebo profilu, komu dovolíš, aby ťa odfotil alebo natočil na video. Opatrnosťou sa chrániš pred možným ubližovaním.

      ·         Ak sa ti na internete niekto vysmieva, nadáva ti, vyhráža sa ti alebo ti ináč ubližuje, nemá na to právo a ty sa vždy môžeš nejakým spôsobom brániť. Daj agresorovi pokojne a dôrazne najavo, že si takéto správanie neželáš, a ďalej s ním nekomunikuj. Ak sa ho budeš snažiť presviedčať, tak ho len povzbudíš v tom, aby pokračoval – chce totiž vidieť tvoju reakciu a pozorovať tvoj strach.

      ·         Ak kyberšikanovanie neprestáva, nenechávaj si to pre seba. Ak je ti niečo veľmi nepríjemné alebo ťa trápi, tak to nie je len tak. Aj pre dospelého je ťažké zvládnuť opakované ubližovanie, zastrašovanie alebo vyhrážanie. Povedz o kyberšikanovaní niekomu dospelému – rodičovi, učiteľovi, psychológovi, polícii, kontaktuj linku Pomoc.sk (116 111). Nespravil si nič zlé a nie je dôvod na to, aby si sa za to hanbil alebo musel trpieť.

      ·         Na internete môžeš agresora zablokovať alebo ho nahlásiť administrátorovi stránky. Ak sa stretneš s útokmi, posmechom či vyhrážkami, všetky dôkazy (SMS správy, emaily, stránky, čet) si ukladaj.

      ·         Kyberšikanovanie nie je správne a môže niekomu veľmi ublížiť. Dobre si rozmysli, čo na internete robíš, či už zo zábavy, z hnevu alebo túžby po pomste. To, čo sa tebe zdá ako maličkosť, môže ten druhý prežívať ako silné zranenie. Ak sa niekomu na internete vysmievaš, nadávaš mu alebo sa mu vyhrážaš, tak si ty sám tým, kto „kyberšikanuje“. Mysli na to, že niektoré činy sa už nedajú vymazať alebo vziať späť. Ak ubližuješ, raz ťa to môže mrzieť a môžeš sa neskôr za svoje správanie cítiť trápne.

      ·         Ak si všimneš, že niekto niekomu na internete alebo pomocou mobilu ubližuje, posmieva sa mu, ponižuje ho, nezostaň ticho. Pomôž obeti, zastaň sa jej, povedz niekomu dospelému o kyberšikanovaní. Aj ty môžeš byť tým, kto zabráni ubližovaniu, násiliu a nespravodlivosti. Ak páchateľ vidí, že obeť nie je sama, tak často so svojím správaním prestane. Ak potrebuješ pomoc, neváhaj sa ozvať aj na tieto adresy a čísla:

      v  Národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete (nahlasovací formulár): http://stopline.sk/sk/component/report

      v  Nonstop bezplatná telefonická pomoc: 116 111

      v  Online čet s operátorom v čase od 14:00 do 23:30 (tlačidlo "Livechat" vpravo): http://pomoc.sk/

      v  Konzultácie pomocou emailu: potrebujem@pomoc.sk

      v  Projekt zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a iných nových technológií: http://zodpovedne.sk/

      v  Projekt vzdelávajúci deti o bezpečnom a zodpovednom používaní nových médií vo viac ako 20 jazykoch: http://ovce.sk

      v  Prevencia šikany, sekcie pre deti a mládež, rodičov, pedagógov a iných odborných pracovníkov: http://www.prevenciasikanovania.sk/                                         https://ipcko.sk/chatova-poradna

       

       

     • Hlasovanie "Dary jesene"

     • Milí rodičia. Výber bol skutočne veľmi ťažký, nakoľko všetky výrobky darov jesene boli nápadité a kreatívne, avšak v tomto príspevku nájdete výrobky, ktoré postúpili do užšieho výberu.  Máte možnosť si tieto obrázky výrobkov prezrieť a vybrať si jeden, za ktorý zahlasujete. V ľavom hornom rohu každého obrázka nájdete jeho číslo k hlasovaniu. Následne bude spustená pre všetkých rodičov anketa v edupage, kde budete mať možnosť zahlasovať za obrázok, ktorý ste si vybrali. Hlasovať v ankete prostredníctvom edupage je možné od 10.11.2020 do 15.11.2020. Každý môže odovzdať svoj hlas len jednému výrobku (obrázku). Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto celoškolskej súťaže zapojili.

     • Podmienky vstupu do vonkajších a vnútorných priestorov školy od 9.11.2020

     • Milí rodičia,  

      po výnimočných jesenných prázdninách  vám v prílohe prinášam niekoľko informácií.


      Najdôležitejšie je, aby sme všetci ostali zdraví a tomu sú prispôsobené aj opatrenia:


      1. po jesenných prázdninách je potrebné, aby žiak pri vstupe do školy odovzdal  vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti - uvedené v prílohe.
      2. Naďalej platí, že pri vstupe do vnútorných a vonkajších priestorov školy každý, kto má viac ako 10 rokov, je povinný sa  preukázať sa negatívnym testom (žiaci, ktorí sa už preukázali negatívnym testom z prvého kola testovania a nemali povinnosť zúčastniť sa druhého kola testovania potvrdenie už nemusia priniesť) .
      3. V prípade, ak sa žiak, alebo zákonný zástupca zúčastnil druhého kola testovania, platia pre neho nasledovné pravidlá:
       1. Do vnútorných a vonkajších priestorov môže vstúpiť iba osoba s negatívnym testom na COVID 19, alebo potvrdením o výnimke,
       2. V prípade, ak sa osoba nevie preukázať  negatívnym výsledkom, alebo potvrdením o výnimke,  nesmie vstúpiť do budovy školy. Odporúča sa zákonným zástupcom ospravedlniť žiaka na nasledujúcich 5 vyučovacích dní. V prípade, ak už pri prvom kole testovania bol 5 vyučovacích dní ospravedlnený a zároveň splnil odporúčanie 10 dňovej izolácie, môže sa v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy.
      4. Ak ste mali pozitívny výsledok testovania, bezodkladne nám to oznámte.

       

      Naďalej platí krátke zhrnutie (platí pre osoby staršie ako 10 rokov):


      • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ
      • Ak má rodič negatívny test, môže vstúpiť do vonkajších a vnútorných priestorov objektu školy po splnení podmienok na vstup.
      • Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do vonkajších a vnútorných priestorov objektu školy. Rodičom odporúčame, aby sa žiak nezúčastňoval prezenčnej formy vyučovania po dobu 10 kalendárnych dní.  
      • Po jesenných prázdninách pri prezenčnej výuke, odovzdá žiak pri vstupe do budovy školy  aktualizované tlačivo ministerstvom školstva (v prílohe)

      Ďakujem vám, že dodržiavate opatrenia.


      Andrea Macháčová

      vyhlasenie_aktualizovane_8_11_2020.pdf   Podmienky_vstupu_08_11_2020.pdf​​​​​​​

     • Oznam

     • Riaditeľka  Základnej školy, Železničná 14, Bratislava –Vrakuňa,  oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje  žiakom dňa 16.11.2020 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových  dôvodov .

     • Ako prebiehal "Týždeň zdravej výživy".

     • Sme veľmi radi, že pri momentálnej situácii a v tejto uponáhľanej dobe, v ktorej sa nachádzame si ešte stále nájdeme čas pre dobré, ale hlavne zdravé veci. Aj v tomto duchu sa uskutočnila akcia na našej škole pod názvom ,, Týždeň zdravej výživy“, kedy sa žiaci obliekali nielen do farby daného dňa, ale aj plnili rôzne úlohy, ktoré si pre žiakov pripravili ich šikovné pani učiteľky a pani vychovávateľky. Myslím, že na našej škole ich nie je málo a preto pripájame, len zopár postrehov z tejto akcie a hlavne veľké ĎAKUJEME  všetkým, ktorí sa zapojili.

     • Podmienky vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov školy

     • Milí rodičia,  

      po celoplošnom testovaní vám v prílohe prinášam niekoľko informácií, ktoré je potrebné  splniť na vstup žiakov, zákonných zástupcov, príp. iných osôb do vnútorných a vonkajších priestorov školy. Zároveň ponúkam aj krátky obsah toho najdôležitejšieho.


      Najdôležitejšie je, aby sme všetci ostali zdraví a tomu sú prispôsobené aj opatrenia:


      1. po celoplošnom testovaní je potrebné, aby žiak pri vstupe do školy odovzdal  vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti - uvedené v prílohe.
      2. Pri vstupe do vnútorných a vonkajších priestorov školy každý, kto má viac ako 10 rokov, je povinný sa  preukázať sa negatívnym testom.
      3. Ak ste mali pozitívny výsledok testovania, bezodkladne nám to oznámte.

       

      Krátke zhrnutie (platí pre osoby staršie ako 10 rokov):


      Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

      Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do vonkajších alebo vnútorných priestorov školy (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

      Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do vnútorných alebo vonkajších priestorov  školy. Ak ide o zákonného zástupcu, resp. žiaka (nad 10 rokov) bez testu, odporúčame mu, aby sa žiak nezúčastňoval prezenčnej formy vyučovania. 


      Čiže:

      • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ
      • Ak má rodič negatívny test, môže vstúpiť do vonkajších a vnútorných priestorov objektu školy.
      • Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do vonkajších a vnútorných priestorov objektu školy. Rodičom odporúčame, aby sa žiak nezúčastňoval prezenčnej formy vyučovania po dobu 10 kalendárnych dní.  
      • Po celoplošnom testovaní pri prezenčnej výuke, odovzdá žiak pri vstupe do budovy školy  aktualizované tlačivo ministerstvom školstva      Ďakujem vám, že dodržiavate opatrenia.


      Andrea Macháčová


      vyhlasenie_rodica_o_bezinfekcnosti_02-11-2020.pdfPodmienky_vstupu_02_11_2020.pdf​​​​​​​

       


     • Na ľudovú nôtu

     • Dnes aj trošku ľudovej kultúry v našej škole.
      Vo 4.D sa žiaci tak ako aj po iné dni učili, akurát, že dnešný deň bol výnimočný, celé vyučovanie sa nieslo v dobovom duchu a harmónií pani učiteľka Vričanová im totiž učenie spestrila dobovým odevom Frivaldkým krokom z Rajeckej Lesnej-Frivaldu. 
      Ale ani našich najmenších prváčikov sme neobišli. Počas pobytu v školskom klube ich navštívila a vysvetlila, prečo je takto oblečená, čo ten odev obnáša a ako sa jednotlivé časti kroja volajú, kto tento odev nosil. Taktiež im popísala ako vyzeral chlapčenský odev a z čoho sa skladal. Svoj výklad zakončila ľudovou piesňou a s deťmi sa rozlúčila.

     • Organizácia vyučovania od 26.10.2020

     • organizacia_vyucovania_od_26.10..pdf​​​​​​​

      • Dištančná forma vzdelávania prebieha cez platformu Google classroom a EduPage.
      • 1.stupeň (1.-4.ročník) vyučovanie prebieha prezenčne (žiaci chodia do školy – okrem nižšie uvedených termínov)
      • 2. stupeň (5.-9.ročník) prechádza na dištančnú formu  vzdelávania od 26.10. 2020 - prebiehať bude v online prostredí pomocou platformy Google classroom a EDUaPage
      • Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu, uverejneného na EDUPAGE
      • Jesenné prázdniny: 30.10.- 2.11.  a 6.11 - 9.11.2020 (vrátane).
      • Dňa 29.10. 2020- dištančné vzdelávanie CELÁ ŠKOLA (1. stupeň + 2. stupeň).
      • Dňa 05.11. 2020- dištančné vzdelávanie CELÁ ŠKOLA (1. stupeň + 2. stupeň).
      • Dištančná forma  vzdelávania je  pre všetkých žiakov povinná.  Zákonný zástupca je povinný  informovať školu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré žiakovi bránia v plnení súčasnej formy vzdelávania, vrátane zdravotných problémov.
      • Neprítomnosť na on-line hodinách sa bude vykazovať vymeškanou hodinou v dochádzke.
      • Žiaci všetky informácie nájdu  na platforme Google classroom a EduPage.


      Mgr.Andrea Macháčová

     • Dary jesene

     • Milí rodičia a žiaci.

      Každý rok  v našej škole realizujeme aktivitu  pod názvom ,,Dary jesene“. Žiaci vopred   vyrábajú rôzne kreatívne výrobky z tekvíc a prírodných materiálov, ktoré následne prinesú do školy, u nás ich vo vestibule vystavíme a robíme si krásnu výstavku  na túto tému. Tento rok nebude výnimkou. Aktivita sa však, vzhľadom na epidemiologickú situáciu a vydané opatrenia, uskutoční  trocha iným spôsobom.  Výstavku si urobíme vo virtuálnom ( online) priestore.  

      Znamená to, že Vaše kreatívne výrobky  z tekvíc a prírodných materiálov si môžete vyrobiť doma  a v dňoch od 19.10 do 1.11.2020  poslať ich fotku  na emailovú adresu: jana.feckova@zszelba.sk

      Následne sa uskutoční prvé kolo výberu výrobkov (fotografií), v ktorom pedagogickí zamestnanci školy vyberú 20 výrobkov (fotiek). Víťazi prvého kola postúpia do online hlasovania na portáli edupage, kde  budete môcť aj Vy, rodičia našej školy, v dňoch od 9.11 – 13.11 hlasovať za výrobok, ktorý sa vám najviac páči. Tri výherné výrobky (fotografie ) budú ocenené a dostanú cenu, ktorú im odovzdá pani riaditeľka. Všetci zúčastnení dostanú cenu za účasť.

      Už teraz sa tešíme na Vaše kreatívne výrobky a dúfame, že Vás aj v takejto neľahkej situácii neopúšťa radosť z práce a túžba tvoriť zaujímavé veci.

     • Vitamínová bomba v VIII. odd. ŠKD

     • Deti z VIII. odd. vedia, že najlepšia obrana proti chrípke v jesennom období je prijímať veľa vitamínov vo forme ovocia a zeleniny. Preto sme si v ŠKD urobili misy plné vitamínov. Do prípravy sa zapojili všetci a pekne medzi sebou spolupracovali. Keď bolo všetko pripravené spoločne sme si zamaškrtili.

      Soňa Pavlovičová, vychovávateľka ŠKD

     • Týždeň zdravej výživy

     • Každý rok sa na našej škole koná akcia pod názvom ,,Týždeň zdravej výživy“, kde žiaci môžu nielen vyhrať zaujímavé ceny - zdraviu prospešné, ale sa môžu zabaviť a niečo sa nové o zdravej výžive naučiť. Keďže momentálna situácia nám neumožňuje zapojiť sa do tohto týždňa tak, ako po minulé roky. Rozhodli sme sa zapojiť do tohto týždňa aspoň tematicky - symbolicky.

      Zdravá výživa a dodržiavanie pravidelného pitného režimu sú dve najdôležitejšie veci k dobrému a hlavne dlhému životu, na ktoré sa veľmi často zabúda. Preto  sme sa rozhodli aj my- ZŠ Železničná  v týždni od 12.10. do 16.10. 2020 zamerať  práve na podporu zvýšenej spotreby zeleniny, ovocia, mlieka, mliečnych výrobkov.... Vlastne všetko, čo by malo byť súčasťou každodenného jedálnička  žiaka a mal by v tomto duchu pokračovať nielen počas tohto týždňa, ale aj po celý život. Hovorí sa : ,, Čo sa za mlada naučíš na starobu, ako keby si našiel.“

      Preto sa tento týždeň bude niesť v duchu zdravia a farieb, aby sme sa zladili a v tejto neľahkej situácii nezabudli na potraviny, ktoré  sa podieľajú nie malou súčasťou na našom zdraví. Budeme veľmi radi, ak  sa do tejto akcie zapojíte aj keď len symbolicky- tematicky.

      Pondelok  12.10.- ,,Zeleno-červený deň“ – Ovocie a zelenina...

      Utorok 13.10. -,,Biely deň“ – Mlieko a mliečne výrobky

      Streda 14.10. - ,,Farebný deň“ – Vyvážená strava.

      Štvrtok 15.10. - ,,Hnedý deň“- Orechy, oriešky

      Piatok 16.10.- ,,Modrý deň“ – Voda, pitný režim

      Počas týchto dní sa žiaci aj pedagógovia môžu obliekať do farby dňa. Budú sa oboznamovať teoreticky a aj prakticky so zdravými potravinami a pitným režimom , ktoré sú nevyhnutné pre celkový zdravý vývin a rast nielen žiakov, ale aj dospelých.

     • Biela pastelka

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky pre nevidiacich a slabozrakých BIELA PASTELKA. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať krásnych 155,66,-€.Mgr. Radovan Obický a detský parlament

     • Výsledky volieb do rady školy

     • Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava

                                                                                                  

      Výsledky z volieb členov do Rady školy pri ZŠ Železničná 14, Bratislava – Vrakuňa

       

      Na základe výzvy zriaďovateľa č. 991/7909/2020/ŠKS/IW ohľadom ustanovenia Rady školy pri ZŠ Železničná 14, Bratislava – Vrakuňa na ďalšie funkčné obdobie z dôvodu skončenia funkčného obdobia Rady školy pri Základnej škole na Železničnej ulici v Bratislave dňom 17.05.2020, oprávnení voliči volili zástupcov Rady školy.

      Za zástupcov pedagogických zamestnancov sa volili 2 členovia.

      Za zástupcov nepedagogických zamestnancov sa volil 1 člen.

      Za zástupcov z radov rodičov sa volili 4 členovia.

       

      Voľby sa uskutočnili v priestoroch Základnej školy na Železničnej ulici v Bratislave dňa 21.09.2020.

      Na základe výsledkov volieb boli do Rady školy zvolení :

       

      1) Mgr. Jana Benedikovičová, zástupca z radov rodičov

      2) Mária Bestenreinerová, zástupca z radov rodičov

      3) Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD, zástupca z radov pedagogických pracovníkov

      4) Rút Greizingerová, zástupca z radov rodičov

      5) Jana Kanská, zástupca z radov nepedagogických pracovníkov

      6) Mgr. Dana Majdová, zástupca z radov pedagogických pracovníkov

      7) Mgr. Monika Pôbišová, zástupca z radov rodičov

       

       

       

      V Bratislave, dňa 21.09.2020

     • Prevádzka a režim školy od 5.októbra 2020

     • prevadzka_skoly_september_oktober_web.pdf

      Základná škola, Železničná 14,821 07 Bratislava

      Prevádzka a vnútorný režim školy od 5.10.2020 Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

      V súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva a pokynom zriaďovateľa vydáva riaditeľka školy Podmienkya vnútorný režim školy a podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov od 5.10.2020

      • Škola bude mať prevádzku od 7.20 hod do 17.00 hod.
      • Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.20 do 8.00 hod..
      • Škola bude vykonávať ranný filter merania teploty, zabezpečí dezinfekciu rúk pri príchode žiakov doškoly.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, inýpríznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorovškoly.
      • V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťaa umiestni dieťa do izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne aosobne prevziať.
      • Všetci žiaci sú povinní v priestoroch budovy školy nosiť rúška.
      • Každý žiak bude nosiť do školy 2 rúška, bude mať papierové vreckovky a odporúčame aj vlastnýdezinfekčný (antivirálny) prostriedok k použitiu.
      • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmipri výchovno-vzdelávacom procese.
      • Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený formou aplikácie edupage:
      •  Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štítvšade vo vnútorných priestoroch školy.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
      • Triedy sa nedelia na skupiny, telená a športová výchova, loptové hry, základy tanca sa realizuje výlučnevo vonkajších priestoroch školy, v školskom športovom areáli, na dopravnom ihrisku v prípadenepriaznivého počasia bude teoretická príprava v triede.
      • Žiaci sa nedelia na skupiny (ANJ,NEJ,NV,ETV a pod). Vyučovanie prebieha po triedach ako celkoch.Voliteľné hodiny na 1.stupni: loptové hry, základy tanca, umenie hrou, logika prebiehajú v triedach.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchovalebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľapotreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

      Žiak je povinný

      •  nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy.
      • po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy, Okremškolských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič inédo školy nenosí.
      • Prevádzka školského bufetu nebude počas tohto obdobia otvorená.
      • Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použitíodhodí do koša.
      • Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

      Stravovanie v školskej jedálni

      • Žiaci majú zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ.
      • V školskej jedálni sa stravujú žiaci, ktorí odovzdali prihlášku na stravu a nie sú zo stravovania odhlásení
      • Žiak, ktorí sa nechce stravovať, musí sa zo stravovania odhlásiť najneskôr v ten deň do 7.30 hod., kedynechce odobrať stravu.
      • Odhlásenie z obeda je možné elektronicky na: helena.juranyiova@zszelba.sk a cez portál eskoly.
      •  Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:30 hod. - 14:30hod. po triedach podľa stanovenéhoharmonogramu.
      •  Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) avydezinfikuje ruky použitím dezinfekčného prostriedku, ktorý je v stojane s bezdotykovým dávkovačomdezinfekcie.
      • Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú.
      •  Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.

      Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)

      • ​​​​​​​ŠKD bude v prevádzke do 17:00 hod.
      • V čase od obeda do 17:00 je každé oddelenie so svojou pani vychovávateľkou.
      • V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy.
      • Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod aodchod dieťaťa v danom čase.

      ​​​​​​​Zákonný zástupca

      •  Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebenasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu obezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvoduakéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Tlačivo sanachádza na www.zszelba.sk, www.minedu.sk
      •  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejtosituácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
      •  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnymhygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,
      • rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakomCOVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti ačuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy,
      •  berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutnéumiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladnevyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje zákonného zástupcu, ktorýnásledne kontaktuje pediatra dieťaťa.
      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školya pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
      •  dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomtodokumente,
      • rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania,
      • rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy
      • rešpektuje zákaz vstupu do budovy školy​​​​​​​

      Harmonogram príchodov žiakov

       

      Žiaci vchádzajú do budovy školy tromi vchodmi:

      hlavným vchodom ,vchodom z átria B bloku a vchodom z átria v C bloku v čase určenom pre triedu.

      čas     Hlavný vchod            Átrium B          Átrium C

       

      7:20          I.A,C                     I.B,D                 V.C

      7:25        III.A,B                     II.A,B               VI.C,VII.B

      7:30        III.C,D                    II.C,D               VII.C,VII.A

      7:35       IV,B,IV,C                 IV.A,VI.A           VIII.A

      7:40       IV.D,V.A                  V.B                    VIII.B

      7:45       IX.A,VIII.C              VI.B                   IX.B

       

      Úprava zvonenia

       

      7.20 – 7:55 – ranné aktivity, nástup do školy

      prvá hodina - 8.00 – 8:45

      druhá hodina – 8:50 – 9:35 desiatová prestávka

      tretia hodina – 9.55– 10.40

      štvrtá hodina – 10.45 – 11.30

      piata hodina – 11.35 – 12.20

      šiesta hodina – 12.25 – 13.10

      Obed – 11.30 – 14.30 – podľa harmonogramu

      17.00 – končí popoludňajšia činnosť v ŠKD

       

      Žiaci majú maximálne 6 vyučovacích hodín.

      Krúžková činnosť v popoludňajších hodinách sa nerealizuje.

      Vstup rodičov do školy je zakázaný. V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (0245247092,0245247964), príp.e-mailom (office@zszelba.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.Všetky uvedené opatrenia sú v súlade s implementáciou odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR (rúško, odstup, ruky

      Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, prevádzku a vnútorný režim školy v prípade, ak bude škola v oranžovej fáze, príp.v červenej fáze bude škola prispôsobovať podľa aktuálnej situácie v súlade s odporúčaniami RÚVZ

      Mgr.Andrea Macháčová

      riaditeľka školy

     • Návšteva dopravného ihriska VIII. odd. ŠKD 3.B,D

     • Pri našej škole vyrástlo krásne nové dopravné ihrisko a tak sme sa ho rozhodli navštíviť aj s kolobežkami. Najskôr sme mali v triede teoretickú prípravu, kde sa deti učili dopravné značky a základné pravidlá cestnej premávky. Potom bol malý testík a po získaní “vodičáku” sme mohli ísť do terénu. Deti sa aj tu snažili dodržiavať predpisy a riadili sa semaformi a dopravnými značkami. Veľmi sa nám tam páčilo a určite si to čo najskôr zopakujeme.

      Soňa Pavlovičová, vychovávateľka ŠKD