• Turistika

     • V nedeľu sme ráno vstali,

      batoh s pitím prichystali.

      Turisti už veľkí sme,

      12 km sa nám zdolať chce.

       

      Vybehli sme na Kačín,

      to bol dobrý vitamín!

      Cesta na vrchol už končí

      a nám srdce radosťou poskočí.

       

      Na hojdačke sa pohojdáme,

      na lavičke svojím nohám oddych dáme.

      Z hrebeňa k Železnej studničke zídeme,

      kde sa dosýta všetci najeme.

       

      Spev vtákov nás domov sprevádza,

      keď o mesiac opäť bude slnko hriať,

      tak na ďalšiu turistiku budeme odchádzať!

     • Bezpečnosť na internete

     • Tento školský rok sa zameriavame na prevenciu bezpečnosti na internete u našich žiakov. Priebežne v rámci hodín informatiky sa so žiakmi rozprávame o tom, ako sa chrániť na internete, ukazujeme praktické ukážky. V nadväznosti na tieto aktivity sme uskutočnili aj prednášky pre žiakov 7. a 8. ročníkov, ktoré sa nám podarilo zrealizovať vďaka Cyber4Kids. Žiaci mali možnosť teoreticky i prakticky sa oboznámiť s nástrahami Gamingu a Sociálnych sietí, v spoločnosti úzkych skupín svojich spolužiakov a lektorov, ktorí sú profesne znalí v tejto oblasti. Veríme, že si žiaci odniesli čo najviac skúseností.

     • Kolobeh vody v prírode

     • Súčasťou učív tematického celku „Voda“ u siedmakov, je i spojenie dvoch fyzikálnych dejov - vyparovanie a kondenzácia vody. Vyparovanie vody a jej opätovné skvapalňovanie sú základné deje obehu vody v prírode. Predstavujeme praktickú simuláciu tohto obehu v laboratórnom prevedení.

      Uvedená simulácia je ďalšou z aktivít, ktorú sme zrealizovali k téme „Voda“. Tematicky je prepojená na Svetový deň vody, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov.

     • Prezentiáda

     • Školské kolo súťaže Prezentiáda sme na našej škole zorganizovali 1.3.2023. Žiaci sa odprezentovali originálnymi prezentáciami na témy 1 + 1 alebo Bolo-nebolo. Deviatačky tému uchopili ako prevenciu proti drogám, pretože každá dávka drogy si "pýta" ďalšiu. "Vedkyne" z 8. ročníka zistili, že kto nič neskúsil, nič nevymyslel a tiež to, že veľký úspech môže byť výsledkom 1000 zlyhaní. Šiestaci sa zamerali na príbeh o svojej jedinečnej triede 10.X, v ktorej sa dejú "dosť zvláštne veci". Všetci súťažiaci získali cenné skúsenosti, ktoré využijú na krajskom kole. Gratulujeme k postupu!

     • Plameňové skúšky

     • Prítomnosť katiónov niektorých kovov môžeme dokázať plameňovou skúškou. Jednoduchý a efektný dôkaz sodíka si môžeš vyskúšať aj v domácom prostredí, pod dohľadom dospelého. Sodík je prvok – kov, ktorý sa bežne vyskytuje v rôznych prípravkoch, či v látkach dostupných v domácnosti, napr. v kuchynskej soli. Horí jasným žltým plameňom.

     • Zlaté mince na chémii

     • Učivá tematického celku „Chemické prvky“ si ôsmaci doplnili praktickou aktivitou, ktorá navodzuje atmosféru dávnej alchýmie. Z medených mincí pripravili sledom chemických reakcií strieborné a zlaté mince. Praktickú aktivitu sme zrealizovali formou skupinovej práce, ktorej predchádzala školská i domáca príprava. Za prípravu i realizáciu praktickej aktivity si ôsmaci zaslúžia veľkú pochvalu.

     • RIEŠENIE KONFLIKTOV

     • Riešenie konfliktov a šikanovanie je našou ďalšou témou v programe Zippyho kamaráti, ktorému sa so žiakmi 2.A triedy venujeme priebežne počas celého školského roka 2022/23.

      Malé deti si často pletú šikanovanie a bežné doťahovanie (podpichovanie) a niekedy začnú akúkoľvek negatívnu poznámku, alebo rodičovské napomínanie označovať ako "šikanovanie". Vysvetlili sme si, že šikanovanie znamená opakované zlé správanie sa k niekomu, kde človek, alebo skupina ľudí si niekoho vyberú s cieľom ublížiť mu, alebo spôsobiť, aby sa cítil zle. Našťastie u detí v mladšom školskom veku je šikanovanie zriedkavé, ale mohli už o ňom počuť od starších detí a tak sa snažíme im vysvetliť, ako majú reagovať, keď sa s ním stretnú. S deťmi sme sa rozprávali o tom, že nemáme právo nikoho šikanovať aj o tom, že ak majú pocit, že sú šikanované, alebo im niekto ubližuje, majú požiadať o pomoc niekoho, komu dôverujú.

     • Matematika u siedmakov

     • Na hodinách matematiky si siedmaci zakladali vlastnú banku. Vymysleli si vlastné logo, produkty banky (poplatky, vklady, sporenia, úvery - aj s akými úrokmi ponúkajú). Žiaci si medzi sebou svoju banku odprezentovali, vymysleli si aj reklamu a reklamné predmety, dokonca si na pamiatku dali vyrobiť aj reklamný hrnček s vlastným logom banky.

     • Sacharidy na chémii

     • Počas vyučovacích hodín chémie, sme si s deviatakmi opäť overili pravdivosť citátu:

      „Čo počujem, to zabudnem. Čo vidím, to si zapamätám. Čo si vyskúšam, tomu porozumiem.“

      Konfucius

     • OZNAM

     • AJ PRVÝ PRÍBEH - O BIELEJ DODÁVKE V MILOSLAVOVE  BOL VÝMYSEL
      🔲 V priebehu včerajšieho dňa sme Vás informovali o posune v prípadoch oznámení, ktoré sme prijali v druhom a treťom bratislavskom okrese (dňa 06.03.2023). Tie sa týkali údajného pokusu o únos maloletých dievčat posádkou dodávkových vozidiel.
      🔲 Policajti príslušných útvarov Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave situáciu od prijatia týchto oznámení nepodcenili a v rámci intenzívneho vyšetrovania jednoznačne preukázali, že k pokusom o únos nedošlo a hodnovernosť oznámení sa nepotvrdila.
      🔲 Evidované bolo však ešte jedno oznámenie, prijaté v rámci Okresného riaditeľstva PZ v Senci zo dňa 01.03.2023. Aj toto oznámenie sa týkalo bieleho dodávkového vozidla, ktorého posádka „chcela uniesť chlapca“.  Policajti ani tento prípad nepodcenili a venovali mu náležitú pozornosť, v rámci ktorej vykonali množstvo potrebných úkonov. Ich výsledkom bolo objasnenie tohto prípadu s jasným záverom – k pokusu o únos chlapca ani v tomto prípade nedošlo.
      ❗️Vo všetkých prípadoch si maloleté a mladistvé osoby tieto príbehy vymysleli❗️
      🔲 Napriek skutočnosti, že policajti príslušných policajných útvarov situáciu nepodcenili, od prijatia oznámení sa nimi intenzívne zaoberali a vykonali množstvo úkonov s cieľom náležitého objasnenia skutkovej veci, čas a energia, ktoré boli vynaložené na ich objasňovanie mohli byť využité na vyšetrovanie reálnych prípadov trestnej činnosti.

       

       

       

       

       

      Aj napriek vyhláseniu Polície SR, že celý príbeh bol výmysel, odporúčame rodičom o zvýšenú opatrnosť a dohľad nad Vašimi deťmi.

     • Lyžiarsky výcvik 2023- Vernár

     • Očami našich žiakov:

      Lyžiarsky bol úžasný, sranda s ľuďmi na izbách, super učitelia, ktorí naučili niektorých lyžovať a iných zdokonaliť sa. Ostalo nám veľmi veľa krásnych zážitkov. Na lyžiarskom sa mi veľmi páčilo. Klobúk dole pred tými, ktorí stáli 1x na lyžiach. Nevzdali to a dotiahli to do úspešného konca. Ja sám som nalyžoval 50 km. Všetci sme si dobre zalyžovali. Učitelia nám pripravili slalom, kde mali niektorí super čas.

      Po troch rokoch sme konečne mohli cítiť chlad snehu a sviežosť vzduchu stojac na lyžiach a užívajúc si ten skvelý pocit letieť ako vták. Na lyžiarskom výcviku sme boli 5 úžasných, poučných a zábavných dní plných smiechu, radosti a úsmevu na tvári.

      Bola to skvelá skúsenosť, stráviť tých pár dní učením sa od úžasných ľudí, nielen lyžovať, ale aj sledovať ich trpezlivosť a ochotu v každom ohľade a v každej situácii. Som veľmi rada, že som sa tam rozhodla ísť, pretože som sa naučila oveľa viac, ako len základy lyžovania a zažila som krásne chvíľky s úžasnými ľuďmi, ktoré by som asi inak nezažila.

      Som vďačná za to, že sa to uskutočnilo po 3 rokoch, a že mohli ísť práve siedmaci, medzi ktorými som mohla byť aj ja.  Ďakujem našim učiteľom a spolužiakom za úžasné zážitky a spomienky, na ktoré nezabudnem.

     • KAHOOT na hodinách nemčiny

     • Rýchla práca na tablete je skvelým predpokladom na zabodovanie v hre Kahoot. 

      Zdenka, Jerguš, Samo a David (7.C) ovládajú slovíčka, gramatiku, tvorbu viet, logicky rozmýšľajú a na poslednej hodine NEJ vyhrali nad svojimi spolužiakmi.

      V hre pokračujeme ďalej, víťazmi môžete byť nabudúce aj vy.

      Do kahootovania. 

     • Workshop

     • Žiaci 8.B triedy sa vďaka podpore Rady rodičov Železnička zúčastnili dejepisného workshopu s názvom "Rozhodovanie". Organizovaný bol organizáciou Post Bellum. Lektori prostredníctvom zážitku otvárajú tému nútenej migrácie, antisemitizmu a xenofóbie. Workshop zároveň približuje ako sa pod vplyvom politických podmienok mení život mladého dievčaťa, Evy. Eva je mladá židovka, ktorá je prinútená urobiť rozhodnutie a opustiť svoj domov. Cez skutočný príbeh jednotlivca, prostredníctvom štruktúrovanej drámy a hrania rolí približuje dilemy,  ktorým ľudia v tom čase čelili. 

     • Mediálny webinár pre "elektroodpadopad team"

     • Chlapci a dievčatá z 9.C a 8.C sa na webinári s fotografkou a scénaristkou Terezkou Matkuliakovou dozvedeli, ako správne zachytiť peknú fotografiu a načo sa zamerať. V ďalšej časti si skúšali vytvoriť krátke videjko z fotografií (stop motion). S novinárkou Marii Stracenskou sa zamýšľali nad pravdivosťou informácií na sociálnych sieťach, ako vytvoriť správu, ktorá zaujme novinárov i širokú verejnosť. Priložené poučné video natočil Leonard z 8.A. S tvorbou na tému elektroodpad nám môžete pomôcť. (krátke poučné video, komix, plagát, básnička, rozprávka...) Budeme sa tešiť každej iniciatíve. (alexandra.ruttkayova@zszelba.sk)

     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, vyhodnotenie

     • Dňa 16. 2. 2023 sa v priestoroch knižnice základnej školy Železničnej uskutočnilo školské kolo 69. ročníka recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Zapojilo sa skvelých 49 recitátorov. Súťažilo sa v troch kategóriách, členených jednotlivo na poéziu a prózu. Každý jeden súťažiaci bol originálny a výnimočný, s chuťou predniesť text ako najlepšie vie, takže porota to pri rozhodovaní nemala ľahké. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa bude konať už 29. marca v našej škole. Úspešným recitátorom gratulujeme a prajeme nielen im, ale aj všetkým zúčastneným, nech ich radosť z literatúry a prednesu naďalej pretrváva.                                           

      Záverečné umiestnenie súťažiacich školského kola:

      I. kategória (2.-4.roč.) poézia:

      1. miesto: Viktória Rumlerová, 2.C

      2. miesto: Lilien Biela, 3.A

      3. miesto: Jaroslav Ivor, 3.D

       

      I. kategória (2.-4.roč.) próza:

      1. miesto: Eva Škvareninová, 3.A

      2. miesto: Timea Porubská, 2.E

      3. miesto: Terézia Zajková, 4.C

       

      Cena poroty: Viktória Majerníková, 4.B

       

      II. kategória (5., 6. roč.) poézia:

      1. miesto: Gréta Kurucová, 5.A

      2. miesto: Mária Lipitskaya, 5.C

      3. miesto: Tamara Blažencová, 5.B

       

      II. kategória (5., 6. roč.) próza:

      1. miesto: Lea Kiššová, 5.B

      2. miesto: Filip Pakos, 6.B

      3. miesto: Sofia Priedhorská, 6.C

       

      III. kategória (7. – 9. roč.) poézia:

      1. miesto: Kristián Gáborík, 9.C

      2. miesto: Petra Töröková, 7.B

      3. miesto: Alexandra Pápayová, 9.C

       

      III. kategória (7. – 9. roč.) próza:

      1. miesto: Adam Tadeáš Danis, 8.C

      2. miesto: Nataša Gallovičová, 9.C

      3. miesto: -----------------------------

     • Zápis do 1. ročníka

     • Na našej stránke nájdete, aj kliknutím priamo tu, všetky potrebné informácie k zápisu Vášho dieťaťa do 1. ročníka v našej škole. V informáciách nájdete presný postup k vyplneniu a vytlačeniu elektronickej prihlášky. Odporúčame pozrieť si pred vyplnením prihlášky všetky informácie, videonávod k tlači a často kladené otázky a odpovede k zápisu. 

      Novinkou je možnosť prihlásenia sa na presný termín prezenčného zápisu, resp. overenia správnosti údajov v prihláške, ktoré bude možné po akceptácii prihlášky školou, najneskôr však do 24 hodín po odoslaní prihlášky.