• Zážitkové učenie - čokoládovňa

     • Celý 1. ročník sa zúčastnil sladkého a voňavého zážitkového učenia v Čokoládovni v Rakúsku. Zážitok to bol neuveriteľný!  Výkriky radosti a prekvapenia – neustále nás sprevádzali. Všetkých nás  zaujali obrovské hrnce, v ktorých sa miešala voňavá pochúťka.  Ešte nikdy sme také čosi  nevideli. V obchode  sme stále prepočítavali, aby sme čo najviac priniesli domov na sv. Valentína. Dokonca nás ponúkli kokosovými taštičkami, banánikmi v čokoláde a keksíkovými guľôčkami.  Mohli sme ochutnávať...  Verte, netrvalo to dlho!  

     • Školský ples

     • Dlhoočakávaným podujatím bol Školský ples, ktorý sa uskutočnil 10.2.2023 v jedálni našej školy, konečne po dvoch rokoch covidovej prestávky. Plesu sa zúčastnili nielen rodičia a učitelia školy, ale aj priatelia ZŠ Železničná. Vďaka podpore Rodičovského združenia Železnička a ďalším sponzorom sa nám podarilo zorganizovať krásne, slávnostné podujatie, na ktorom sa zabávalo celkovo 120 hostí, pri skvelej hudbe Be Happy. Mnohí si odniesli domov bohatú tombolu a zážitok z kultúrneho programu. Zabávali sme sa do skorého rána a pozitívne ohlasy nám pridali nielen na dobrej nálade, ale aj na motivácii pokračovať v tejto našej tradícii aj naďalej. Ďakujeme za prejavenú dôveru a vďaka patrí všetkým sponzotom, ktorí prispeli finačne, alebo akoukoľvek cenou do tomboly.

     • Chemické kvety

     • V rámci oddeľovacích metód sme si so siedmakmi predstavili modifikovanú formu papierovej chromatografie. Chromatografia je metóda, ktorá sa používa na oddeľovanie zložiek niektorých kvapalných zmesí. Chromatogarfické záznamy sme aranžovali do kvetinového zátišia.

     • Týždeň aktívnej angličtiny

     • Ako každoročne aj tento rok sa na našej škole uskutočnil „English week“ s anglickými lektormi, ktorého sa zúčastnili žiaci 4. - 9.ročníka. Vyučovanie trvalo 5 dní, 6 vyučovacích hodín, počas ktorých žiaci boli nútení komunikovať len v angličtine, rozvíjať vlastnú kreativitu pri aktivitách a rozprávať sa o rôznych témach z oblasti športu, zemepisu, histórie. Dozvedeli sa o živote v Spojenom kráľovstve. Celý týždeň žiaci charakterizovali slovami: „Bola to sranda a veľa som sa naučil.“ Lektori boli vtipní a mali pochopenie s našou lámavou angličtinou. „Vyučovanie formou hier mi veľmi pomohlo odbúrať strach rozprávať v angličtine.“ Najväčšou srandou pre žiakov bolo učiť lektorov rýdzo slovenské slová napr. čučoriedka, Čičmany, zápästie. Všetci sa tešíme na naše budúcoročné stretnutie.

     • Deň v koži literárnej postavy

     • Už tento týždeň v stredu 15.2. sa môžete vžiť a vcítiť do svojej obľúbenej rozprávkovej, či literárnej postavy. Môžete prísť v prestrojení (v maske) vášho obľúbeného hrdinu. Budeme sa tešiť, že zažijeme všetci spolu rozprávkový deň. 

     • Pokusy na prvouke v 2.E

     • Žiaci 2.E sa oboznamovali s učivom Odparovanie a filtrácia vody hravým spôsobom. Doniesli sme si do školy potrebný materiál a robili sme s vodou rôzne pokusy. Vytvárali sme aj jednoduchý model čističky vôd. Tešili sme sa, že sme si mohli teoretické vedomosti uplatniť aj v praxi.

     • Web Design Kemp

     • V dňoch 6.2.-10.2.2023 sa u nás na škole uskutočnil Web Design Kemp pre žiakov zameraný na vytváranie a dizajnovanie webových stránok. Kempu sa mali možnosť zúčastniť prihlásení žiaci 7.-9. ročníka. Išlo o pilotný projekt v spolupráci s medzinárodnou školou programovania Algorithmics. Žiaci si nadizjanovali vlastné weby. Lektor pochválil šikovnosť a tvorivosť našich nielen žiakov, ale i žiačok. Veríme, že aj v ďalšom období budeme mať možnosť takýto kemp zorganizovať a zúčastní sa ho viac našich žiakov, ktorí aj takto vedia nájsť to, čomu sa vo svojej budúcnosti môžu venovať.

      Veríme, že sa kemp žiakom páčil!

     • Riadené bádanie na chémii

     • Deviataci sa počas hodín chémie venovali príprave, realizácii a vyhodnoteniu procesu alkoholového kvasenia. Proces alkoholového kvasenia sme sledovali prostredníctvom časozberných fotografií a finálny produkt identifikovali pachovou skúškou. Praktická príprava alkoholu je súčasťou vyučovacích hodín chémie venovaných kyslíkatým derivátom uhľovodíkov. V rámci prevencie sme s deviatakmi diskutovali na tému „Alkohol – návyková látka“.

     • Ťažie učivo kreatívnou formou zvládnuté na jednotku

     • Šiestaci na hodine biológie boli umelcami a vytvorili krásne, detailné modely buniek, vírusov, baktérií či jednobunkových organizmov. Pozrite sa na ich umeleckého ducha. Veríme, že im táto hodina pomohla v zapamätaní si náročnejšieho učiva.

     • Novoročný 5 - boj

     • 30.1.2023 sme znovu oživili milú športovú súťaž pre predškolákov s názvom Novoročný päťboj. Naši nádejní žiaci školy ukázali svoj postreh, rýchlosť, bystrosť, dôvtip, odvahu, hravosť, ale aj množstvo iných vlastností, ktoré si vybudovali v doterajšom krátkom živote... A že sa im výnimočne darilo dokumentujú nasledujúce momentky!

                   

     • Biologická olympiáda

     • Školského kola biologickej olympiády pre 8-9.ročník sa zúčastnilo 45 žiakov. Z tohto počtu bolo 33 úspešných riešiteľov. Do okresného kola postupuje Matúš z 9.A a Nikola z 8.C. Gratulujeme a držíme palce 14.2.2023.

     • Hodiny techniky

     • Na hodinách techniky sme si v 1. polroku tohto školského roka precvičili množstvo zručností. Naši žiaci sú po praktickej stránke veľmi šikovní.

     • TýžDEŇ komplimentov

     • Kedy ste naposledy dostali alebo dali niekomu kompliment? Ako sa pri tom cítite? 24.1. je Medzinárodný deň komplimentov a v našej škole sme si počas celého minulého týždňa rozdávali komplimenty.

      V niektorých triedach sa učitelia venovali aktivitám zameraným na podporu a skvalitnenie priateľstiev a vzťahov medzi žiakmi. Všetci sme sa usilovali všímať si a oceniť dobré vlastnosti na druhých. Komplimenty dvíhajú sebavedomie, fungujú na zlepšenie nálady, nič nestoja a vie ich každý dať. V diskusiách sme zistili, že niektoré  deti majú ťažkosti komplimenty prijať, uveriť im. 

      Parťáci a parťáčky zo 4.A a 4.B prišli pochváliť parťákov a parťáčky z 1.A a 1.B, taktiež 9.A veľmi potešila milými slovami žiakov a žiačky 5.A.

      Nezabúdajte deti povzbudzovať, vždy povedať niečo pekné, ste predsa ich vesmír :)

     • DEVÍNSKA KOBYLA

     • Aj v tomto zimnom období má príroda mnoho rozmerov a scenérií a my sme sa vydali s našimi turistami vychutnávať dary zimy. Na Devínskej Kobyle nás privítala krajina zahalená do bielej periny. Prekonali sme zopár výškových metrov a objavila sa pred nami vyhliadková veža v netradičnom tvare. Cesta bola náročná, ale za tú vežu a výhľad to určite stálo.

     • Príprava a dôkaz kyslíka

     • Ďalší z chemických prvkov, ktorý ôsmaci na hodinách chémie spoznávali bol kyslík. Žiaci výborne zvládli jeho praktickú prípravu i dôkaz. Súčasťou efektného demonštračného pokusu bolo zopakovanie si pojmov katalyzátor, oddeľovacia metóda, horenie.

     • Šaliansky Maťko- okresné kolo

     • 26.1.2023 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko. Reprezentovali nás Grétka Kurucová (5.A), Karolínka Soosová (6.C) a Timea Porubská (2.E). Napriek tomu, že sme si nepriniesli ocenenie, dievčatá sa v konkurencii nenechali zahanbiť a predviedli krásne výkony. Prajeme veľa šťastia v ďalších recitačných súťažiach!